Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Reglamentavimas      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Kontaktai      Lietuvos psichologų kongresas 2024      Profesinė etika      EN

LPS komitetai  /   Etikos komitetas  /   Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas  /   Organizacinės psichologijos komitetas  /   Edukacinės psichologijos komitetas  /   Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas  /   Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas  /   Vaiko psichologinės gerovės komitetas  /   Teisės psichologijos komitetas  /   Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas  /   Neuropsichologijos grupė  /   Aplinkos psichologijos grupė  /   LGBTQIA+ psichologijos grupė  /   Aukštųjų mokyklų psichologų grupė  /   Reprodukcinės psichologijos specialistų grupė  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Kokie dokumentai reglamentuoja psichologo darbą sveikatos priežiūros įstaigoje?


KLAUSIMAS (2016-11-09)

Kokie dokumentai reglamentuoja psichologo veiklą ir darbo organizavimą sveikatos priežiūros įstaigoje?


ATSAKYMAS (2016-11-14)

Psichologo veiklą sveikatos priežiūros įstaigoje reglamentuoja dviejų lygių dokumentai: valstybiniai (įstatymai, įsakymai) ir įstaigos (vidaus tvarkos aprašai, pareiginės instrukcijos, direktoriaus įsakymai ir kt.).

Taip pat yra Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) parengti reglamentai, bet jie yra tik rekomendacinio pobūdžio. Jie paskelbti LPS svetainėje ir matomi LPS nariams skirtoje informacijoje.

Įstatymų lygmenyje nėra vieno patvirtinto atskiro psichologų veiklą reglamentuojančio įstatymo - Psichologų praktinės veiklos įstatymas yra parengtas, bet nepatvirtintas.

Tačiau yra labai daug teisės aktų (2454), kuriuose minima psichologo veikla. Juos galima rasti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch suvedus į paieškos langelį „psichologas“. Galima susisiaurinti paiešką, paprašant rodyti tik SAM teisės aktus (175).


 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
Intervizijų grupės
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Reglamentavimas

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Kontaktai

   Lietuvos psichologų kongresas 2024

LPK2024
LPK2024 EN
Pranešimų santraukų teikimas
LPK2024 organizatoriai
LPK2024 vieta ir kontaktai
LPK2024 dalyvių registracija
LPK2024 prieškongresiniai pranešimai
Naudinga informacija
Programa
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose