Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Reglamentavimas      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Kontaktai      Lietuvos psichologų kongresas 2024      Profesinė etika      EN

LPS komitetai  /   Etikos komitetas  /   Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas  /   Organizacinės psichologijos komitetas  /   Edukacinės psichologijos komitetas  /   Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas  /   Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas  /   Vaiko psichologinės gerovės komitetas  /   Teisės psichologijos komitetas  /   Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas  /   Neuropsichologijos grupė  /   Aplinkos psichologijos grupė  /   LGBTQIA+ psichologijos grupė  /   Aukštųjų mokyklų psichologų grupė  /   Reprodukcinės psichologijos specialistų grupė  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas


Komiteto pirmininkė: Edita Žilienė

Komiteto pirmininkės pavaduotoja: Palmira Kazlaukienė

 

Komiteto tikslasrūpintis klinikinių ir sveikatos psichologų profesine veikla ir kvalifikacijos kėlimu.


Komiteto uždaviniai:

  1. Klinikinių ir sveikatos psichologų poreikių analizė.
  2. Medicinos psichologų profesinės veiklos reglamentavimo sveikatos priežiūros sistemoje klausimų sprendimas.
  3. Klinikinių ir sveikatos psichologų kvalifikacijos kėlimas.
  4. Informacijos apie psichologinio įvertinimo instrumentus sklaida.
  5. Atsakymai į LPS narių ir kitų asmenų bei organizacijų užklausas, teikiant informaciją klinikinės ir sveikatos psichologijos klausimais.


Komiteto nariai: Aistė Pranckevičienė, Alicja Juškienė, Aušra Norė, Aušra Griškonytė, Ieva Salialionė, Jurgita Černiauskienė, Laura Šalčiūnaitė Nikonovė,  Dalia Guzaitienė, Rūta Sargautytė, Vilija Banevičienė, Goda Levinskaitė, Radvilė Kuosaitė.

 

LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas nuo 2017 m. spalio 2 d. turi logotipą. Komitetas nuoširdžiai dėkoja logotipo autorei Žydrūnei Kaklauskaitei. KLAUSIMAI KOMITETUI


Prašome patvirtinti tarptautinio projekto X metodinę medžiagą. Patvirtinimo reikia sklandžiam bendradarbiavimui su mokyklomis. Metodinę medžiagą pridedame.

Ar psichologai-psichoterapeutai gali įgyti psichoterapeuto licencijas?

Kokie dokumentai reglamentuoja psichologo darbą sveikatos priežiūros įstaigoje?

Norėtume įtraukti savo įstaigos adaptuotas metodikas į Adaptuotų klinikinio psichologinio vertinimo instrumentų Lietuvoje sąrašą. Kokią informaciją turėtume pateikti?

Ar X darbo skelbime nurodytas psichologo funkcijas gali atlikti psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintis asmuo?

Esu baigęs teisės psichologijos magistrantūrą. Noriu įsidarbinti psichikos sveikatos centre. Girdėjau, kad tai įmanoma ir neturint klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro diplomo, tik reikia baigti kažkokius kursus. Kokius kursus reikia baigti?

Kas turi būti rašoma spaude: sveikatos psichologas, klinikinis psichologas ar medicinos psichologas?

A) Ar bet kuris psichologas gali pateikti vaiko ir vieno iš tėvų emocinių santykių psichologinio vertinimo išvadą? Jeigu taip, ar išvadai pateikti užtenka vertinti tik vieno iš vaiko tėvų bendravimą su vaiku, ar būtina vertinti abiejų tėvų bendravimą su vaiku? Jeigu ne, kas atlieka vaiko ir tėvų emocinio ryšio vertinimą? B) Ar X psichikos sveikatos centre dirbantis psichologas gali įvertinti vaiko ir vieno iš tėvų emocinio ryšio stiprumą, pateikti vertinimo išvadą?

Ar poliklinikos psichologas, konsultuojantis suaugusiuosius, gali konsultuoti ir vaikus?

Ar gali medicinos psichologas įsidarbinti X asmens sveikatos priežiūros įstaigoje?

Ar gali tyrėjai, turintys biomedicininį išsilavinimą, taikyti psichikos sveikatą vertinančius klausimynus?

Kaip pakeisti pavardę medicinos psichologo spaude?

Kokiame teises akte yra reglamentuoti kvalifikaciniai reikalavimai psichologui, dirbančiam globos įstaigoje, ir ar ši pareigybė būtinai turi būti A1 lygio (baigtos psichologijos bakalauro ir magistro studijos)?

Baigiau Klaipėdos universitete konsultavimo psichologiją. Ar galiu dirbti medicinos psichologe?

What are the legal requirements to call yourself a clinical psychologist and do therapy in Lithuania?

Prenatalinę netektį patiriančios moterims labai trūksta psichologinės pagalbos. Noriu joms padėti, konsultuoti, tačiau nežinau, nuo ko pradėti. Turiu aukštąjį išsilavinimą humanitarinių mokslų srityje. Kaip tapti kvalifikuota specialiste, galinčia pasiūlyti savo paslaugas medicinos įstaigoms?

[Išsakytas nepasitenkinimas privačiai dirbančio psichologo darbu, nenurodant psichologo vardo ir pavardės].

Esu baigęs teisės psichologijos magistrantūrą ir universitetines psichoterapijos studijas. Ar psichologo veiklos reglamentavime numatoma kaip nors išskirti psichologus, baigusius universitetines psichoterapijos studijas? Kokį statusą turėtų šios studijos psichologo kvalifikacijoje?

Kokiam lygiui (A1 ar A2) turėtume priskirti medicinos psichologo pareigybę pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198?

Ar gali tyrėjai, turintys biomedicininį išsilavinimą, taikyti psichikos sveikatą vertinančius klausimynus?

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
Intervizijų grupės
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Reglamentavimas

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Kontaktai

   Lietuvos psichologų kongresas 2024

LPK2024
LPK2024 EN
Pranešimų santraukų teikimas
LPK2024 organizatoriai
LPK2024 vieta ir kontaktai
LPK2024 dalyvių registracija
LPK2024 prieškongresiniai pranešimai
Naudinga informacija
Programa
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose