Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Psichologas organizacijoje 2019  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimų teikimas


REIKALAVIMAI PRAKTINIŲ IR MOKSLINIŲ PRANEŠIMŲ SANTRAUKOMS


PRAKTINIŲ pranešimų metu gali būti pristatomos su nepageidaujamu elgesiu organizacijoje susijusios temos, kaip pavyzdžiui:

 • Nepageidaujamo elgesio organizacijoje ir su juo susijusio praktinio darbo patirtis;
 • Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;
 • Praktikoje taikomi ir pasiteisinę metodai / prevencinės ir intervencinės priemonės.


MOKSLINIŲ pranešimų metu gali būti pristatoma su nepageidaujamu elgesiu organizacijoje  susijusios temos, kaip pavyzdžiui:

 • Nepageidaujamo elgesio organizacijoje tyrimų problematika ir rezultatai;
 • Mokslu grįsti nepageidaujamo elgesio vertinimo metodai / instrumentai.

 

Rekomenduotina PRAKTINIO pranešimo santraukos struktūra (iki 250 žodžių):

 1. Pranešimo pavadinimas
 2. Informacija apie pranešėją (vardas, pavardė, atstovaujama organizacija).
 3. Pranešimo tikslas – tiksle turėtų atsispindėti nagrinėjama problema, tai, kodėl aktualu kalbėti pasirinkta tema.
 4. Pranešimo turinys (t. y. pagrindinės pranešimo idėjos, rezultatai) - kadangi pranešimų santraukos bus publikuojamos konferencijos pranešimų santraukų leidinyje, prašome šioje santraukos dalyje pateikti konkrečius pranešimo duomenis, faktus, kurie atspindėtų pranešimo turinį. Nepakanka nurodyti „pranešime bus kalbama apie ...“. Santrauka turėtų padėti dalyviams išsinešti pagrindines pranešimo mintis.
 5. Pranešimo baigiamoji mintis - išvada. Šioje dalyje prašome nurodyti pranešimą apibendrinančią mintį, kuri padėtų konferencijos dalyviams gauti atsakymą į pranešime aptartą problemą.
 6. Reikšminiai žodžiai (3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį). 

 

Rekomenduotina MOKSLINIO pranešimo santraukos struktūra (iki 250 žodžių):

 1. Pranešimo pavadinimas
 2. Informacija apie pranešėją (-us) (vardas, pavardė, atstovaujama institucija).
 3. Įvadas - pagrindžiama tyrimo problema, pristatomas tyrimo tikslas.
 4. Metodai - pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai naudoti instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai.
 5. Rezultatai – šioje dalyje supažindinama su svarbiausiais tyrimo radiniais.
 6. Diskusija - gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, aptariama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai.
 7. Išvados – pristatomi svarbiausi rezultatai, atsižvelgiant į įvade pristatytą tikslą.
 8. Reikšminiai žodžiai (3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį).
 9. Naudota literatūra

 

REKOMENDACIJOS ŽODINIAMS PRANEŠIMAMS

Rekomenduotina žodinio (praktinio / mokslinio) pranešimo trukmė: 20-25 min. + 5 min. klausimams ir diskusijai

Rengiant žodinį pranešimą medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis.


REKOMENDACIJOS STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

Rengiant stendinį pranešimą, medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis. Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime. Rengdami stendinį pranešimą, autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai priimtų informatyvumo ir aiškumo rekomendacijų. Tai reiškia, kad pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą jį peržvelgus. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis). Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis - 50 pt. Skaitomas tekstas prasideda iš kairės į dešinę. Be to, tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą.


PRANEŠIMŲ SANTRAUKŲ LAUKIAME IKI SPALIO 1 D.

 

PRANEŠIMŲ REGISTRACIJA UŽDARYTA


 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai