Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Profesinė etika      Kontaktai      LPK     

Naujienos  /   Naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Gruodžio 1 d. vyko išplėstinis LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto posėdis


Penktadienį, gruodžio 1 d. įvyko išplėstinis LPS Psichologų praktinės veiklos reglamentavimo komiteto posėdis, kuriame buvo numatyta nagrinėti psichologų bendruomenės atsiųstus pasiūlymus Psichologų praktinės veiklos įstatymo XIIIP-685(2) tobulinimui. Posėdžio eigoje darbotvarkė buvo pakoreguota dėl dalies atvykusiųjų siekio geriau suprasti LPS poziciją dėl siūlomo Įstatymo projekto bei išsakyti savo poziciją ar argumentus prieš Įstatymo projektą.  Posėdžio metu susirinkusiems buvo pristatyta, kad LPS tikslas, link kurio einama seniai ir nuosekliai, yra keturių pagrindinių Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) nurodomų minimalių reikalavimų psichologo kvalifikacijai (išsilavinimas, vienerių metų veikla su priežiūra, etikos kodekso laikymasis ir kvalifikacijos kėlimas) įtvirtinimas valstybiniu lygiu Lietuvoje. Šių standartų įtvirtinimas reikalingas siekiant užtikrinti psichologų paslaugų kokybę ir taip apsaugoti klientų interesus, įtvirtinti psichologo profesiją ir jos prestižą Lietuvoje. Taip pat buvo paaiškinta, kad po ilgų ir išsamių diskusijų tiek su įstatymų leidėjais, tiek su teisininkais, Įstatymo projektą rengusi darbo grupė priėjo išvados, kad geriausiai Lietuvos įstatyminę bazę atitinka modelis, kai minėtos nuostatos įtvirtinamos įstatymu. Pastangas valstybiniu lygiu įtvirtinti minėtus reikalavimus psichologo kvalifikacijai palaiko ir Europos valstybėse skatina EFPA. Psichologų veiklos reglamentavimas toliau išliks vienu principinių LPS siekių, na o įgyvendinimo formos (pvz., kas turėtų būti licencijuojanti institucija) gali būti įvairios. Dalis klausimų buvo susiję su „supervizoriaus“ sąvoka, bandant atskirti, kad Įstatymo projekte įtvirtinta psichologo supervizoriaus samprata nėra tapati dažnam įsivaizdavimui, jog tai psichoterapeutai supervizoriai. Įstatymo nuostatose supervizoriai yra apibrėžti tik psichologo vienerių metų prižiūrimos praktikos konkrečioje psichologo veiklos srityje (švietimo, sveikatos, teisės ir t.t.) metu.

LPS Psichologų praktinės veiklos komitetas viliasi, kad diskusija baigėsi didesniu susirinkusiųjų tarpusavio ir skirtingų nuomonių supratimu. Tačiau numatytų klausimų, susijusių su pasiūlymais įstatymui, išspręsti neturėjome laiko. Todėl derinsime kito posėdžio laiką, kurį skirsime išskirtinai pasiūlymų nagrinėjimui. Dar kartą dėkojame savo pasiūlymus atsiuntusiems psichologams. 

 

 

 

LPS renginiai
 
  

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 2% GPM
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

   Klientams

   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai

   LPK

LPK 2018
LPK 2018 dalyvių registracija
LPK 2018 programa
Informacija pranešėjams
LPK 2018 organizatoriai
LPK 2018 vieta ir kontaktai
LPK naudinga informacija
Informacija rėmėjams
Ankstesni LPK