Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2017 spalis


LPS naujienos I 2017 spalis
Rugsėjo pačioje pabaigoje Vyriausybei paskelbus, kad pritaria psichologų veiklos reglamentavimui, kas buvo numatyta ir Vyriausybės programoje, psichologų bendruomenėje kilo daug diskusijų dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo. Buvo išreikštos įvairios nuomonės, pradedant tuo, kad Įstatymas įtvirtintų psichologų profesijos pripažinimą ir padėtų užtikrinti paslaugų kokybę, iki to, kad atneštų suvaržymus ir priverstinį priklausymą savivaldos institucijai. Gana nesunku pasimesti tarp skirtingų dokumentų - užregistruoti du Įstatymo projektai, o galutinės Įstatymo versijos dar nėra. Ji turėtų būti užregistruota Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetui užbaigus klausymus ir parengus pakoreguotą Įstatymo projektą.

Nuoširdžiai dėkoju LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komitetui ir LPS Valdybai už nenuilstamą Sąjungos prioritetinių veiklų įgyvendinimą.

 

LPS prezidentė doc. dr. Neringa Grigutytė
LPS pozicija dėl psichologų praktinės veiklos įstatymo

Lietuvos psichologų sąjungos požiūriu Psichologų praktinės veiklos įstatymas yra sveikintinas. Vienas iš LPS tikslų (Nr. 2.1.11.) yra „Inicijuoti įstatymus ir ar jų pataisas, užtikrinančius psichologinių paslaugų kokybę ir kvalifikuotą psichologo praktiką“. Nuo 2010 m., kai buvo pasirašytas Psichologų Memorandumas, psichologų praktinės veiklos reglamentavimas yra LPS veiklos prioritetuose. Memorandume skelbiama, jog suprantant psichologo profesijos svarbą visuomenėje bei atsakomybę, būtina teisiškai reglamentuoti psichologo profesiją (siekiant užtikrinti kokybiškas psichologų paslaugas Lietuvoje bei atsižvelgiant į kitų Europos šalių praktiką) ir pritariama Psichologų praktinės veiklos įstatymo reikalingumui. Taip pat nurodoma, jog Psichologas, norintis užsiimti praktine veikla Lietuvoje, privalo gauti licenciją. Reikalavimai licencijai gauti Lietuvoje turi atitikti Europos psichologų asociacijų federacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus – psichologo bakalauro ir psichologo magistro kvalifikacija (arba ne trumpesnės kaip penkerių metų nuoseklios psichologijos studijos) ir vienerių metų prižiūrima praktika.

Įstatymas užtikrintų formalų valstybės psichologo profesijos atskyrimą ir pripažinimą. Šiai dienai Lietuvoje psichologų paslaugos ir jų kokybės užtikrinimas iš dalies įformintas tik švietimo ir sveikatos srityse. Įstatymas apimtų visose srityse dirbančių psichologų:

• tinkamą išsilavinimą;

• praktinę veiklą tam tikroje srityje, kuri pradžioje atliekama su priežiūra;

• psichologo profesinės etikos kodekso laikymąsi;

• nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.

Licencijavimas – vienas iš būdų užtikrinti asmens atitikimą profesijai, įgyvendinant visus keturis esminius aukščiau išvardintus psichologo profesijos aspektus. Valstybė psichologų profesijos reguliavimo funkciją deleguoja Savivaldai – t. y. psichologų bendruomenei. Tai reiškia, kad psichologų bendruomenė (LPS) po įstatymo priėmimo turės parengti Licencijavimo taisykles, kuriose bus aprašyti su licencijavimu susiję klausimai. Priėmus Įstatymą, LPS pasirengęs bendradarbiauti kuriant poįstatyminius aktus - ypatingai svarbu sukurti racionalius prižiūrimos praktikos pradedančiam psichologui ir kvalifikacijos kėlimo modelius.
Diskusija psichologų veiklos reglamentavimo klausimais
Spalio 18 d. LPS iniciavo diskusiją psichologų veikos reglamentavimo klausimais apie psichologų praktinės veiklos licencijavimą ir Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektą XIIIP-685(2). Psichologų praktinės veiklos įstatymas ir licencijavimas kelia daug diskusijų tarp kolegų psichologų. Poreikis kalbėtis, išgirsti vieniems kitus ir ieškoti sprendimų atrodo didelis, nors dalyvavo sąlyginai nedaug žmonių. Buvo pristatyta dalis duomenų iš internetinės psichologų apklausos (apklausos organizatoriai žadėjo pasidalinti rezultatais). Taip pat darbinis Įstatymo projekto variantas, kurį Klausymų metu Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas koreguoja kartu su įvairių institucijų atstovais (iš Seimo Teisės departamento, STT, Sveikatos apsaugos ministerijos, Ūkio ministerijos ir kt.), kurie teikė pastabas Įstatymo projektui. Kai tik Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bus suderintos Psichologų praktinės veiklos įstatymo nuostatos ir užregistruotas Įstatymo projektas, LPS tęs pristatymus ir diskusijas.
Medicinos psichologai pripažįstami asmens sveikatos priežiūros specialistais
2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1142 pakeistas asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašas. Medicinos psichologai pripažįstami asmens sveikatos priežiūros specialistais: nuo 2018 m. sausio 1 d. medicinos psichologo praktika laikoma asmens sveikatos priežiūros veikla kurią atlieka medicinos psichologai (anksčiau medicinos psichologijos praktika buvo priskirta kitai sveikatinimo veiklai). Šiame dokumente taip pat nurodyta, kad nuo 2020  m. sausio 1 d. būtina medicinos psichologo praktikos sąlyga bus medicinos psichologijos praktikos licencija.
Medicinos psichologo medicinos norma
Medicinos psichologo medicinos normai parengti Sveikatos apsaugos ministerijoje sudaryta darbo grupė, kurioje aktyviai dalyvauja LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas bei visų universitetų klinikinės ir sveikatos psichologijos magistrantūros programų vadovai. Parengtas pirminis Normos variantas buvo svarstytas su psichiatrų asociacijų ir SAM atstovais. 2017 m. spalio 4 d. darbo grupės posėdyje buvo suderintas Normos tekstas, kuris perduotas Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM ir teisininkų vertinimui. Numatyta, kad LR Sveikatos apsaugos ministras patvirtins medicinos psichologo medicinos normą 2017 m.
Sąjungos aktualijos
Kviečiame tapti sertifikuotais EuroPsy psichologais!
Viskas apie EuroPsy
Renginiai
Įvyko Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje“
2017 m. spalio 2 d. Birštone, „EGLĖS“ sanatorijoje įvyko LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto organizuota klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija „Iššūkiai, geroji praktika ir ateities galimybės sveikatos apsaugos srityje“. Apie 200 specialistų (klinikinių ir sveikatos psichologų, psichiatrų, vaikų ir paauglių psichiatrų, visuomenės sveikatos specialistų) klausėsi pranešimų, diskutavo aktualiomis darbo temomis, dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Didelis susidomėjimas renginiu ir aktyvus dalyvavimas atskleidė klinikinių ir sveikatos psichologų poreikį susiburti, aptarti savo darbą, dalintis savo gerąją praktika, kartu ieškoti darbo iššūkių galimų sprendimų. Nedalyvavę renginyje, tačiau susidomėję, gali perskaityti klinikinių ir sveikatos psichologų aktualijas Konferencijos pranešimų santraukos leidinyje čia.
 
Skaityti daugiau...
Akimirkos iš konferencijos
Įvyko 8-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija
2017 m. spalio 27 d. Vilniaus universitete vyko kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija, kurioje dalyvavo apie 190 dalyvių. Šių metų konferencijoje prof. Berthold Gersons (Olandija) kalbėjo apie specializuotą psichotraumatologinę pagalbą. VU Traumų psichologijos tyrimų grupės nariai dr. Evaldas Kazlauskas ir dr. Paulina Želvienė pristatė grupės atliekamus tyrimus traumų psichodiagnostikos srityje bei praktines implikacijas atliekant specializuotos psichotraumatologinės pagalbos veiksmingumo tyrimus Lietuvoje.

         
Skaityti daugiau....
Būsimi renginiai
Kviečiame į seminarą psichologams „Konsultavimas internetu - neišvengiama ateitis ar tik papildoma paslauga?” Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje
Maloniai kviečiame į seminarus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kuriuose bus aptariamos šios temos:
  • Konsultavimas internetu: etiškumas, duomenų saugojimas ir informacijos konfidencialumas.
  • Informacija apie terapeutą internete.
  • Konsultavimo pradžia ir pabaiga.
  • Konsultavimo sutartis.
  • Skirtingi konsultavimo būdai: laiškais, pokalbiai ar susirašinėjimas, nematant kliento (chat) ir video konsultavimas.
  • Susitvardymo nebuvimo (disinhibicijos) efektas dirbant internetu.
  • Ribų išlaikymas konsultuojant internetu. 
Lektorė: Edita Kratulytė – klinikinė psichologė, dirba  VšĮ „Žemynos Klinika", turi privačią praktiką, besispecializuoja psichologiniame konsultavime internetu. Edita yra baigusi psichologinio konsultavimo internetu tarptautines studijas (Level 5 Diploma in Online Therapeutic Counselling by CPCAB), domisi techninių galimybių panaudojimo naujovėmis ir galimybėmis teikiant psichologinio konsultavimo paslaugas.
Skaityti daugiau....
Gruodžio 2-3 dienomis vyks „Mentalizacija pagrįstos terapijos (MBT) įgūdžių mokymai“
Gruodžio 2-3 dienomis vyks „Mentalizacija pagrįstos terapijos įgūdžių mokymai“. Šie mokymai bus skirti susipažinti su pagrindinėmis mentalizacijos intervencijomis bei kaip jos gali būti pritaikomos kasdieniame darbe su pacientais. Mokymus organizuoja Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų grupė kartu su Lietuvos psichologijos sąjunga.
Skaityti daugiau...
2018 metais Lietuvos psichologų kongresas vyks Klaipėdos universitete
Kasmetinis Lietuvos psichologų kongresas 2018 metais vyks gegužės 17-19 dienomis Klaipėdos universitete. Kviečiame pasižymėti Kongreso datą savo kalendoriuose ir dalyvauti didžiausiame Lietuvos psichologų renginyje, kuris bus šventinis ir išskirtinis - 2018 metais Lietuvos psichologų sąjunga švenčia 60-ies metų jubiliejų!
Kitos naujienos
Spalio 10 diena: Pasaulinė psichikos sveikatos diena
„Psichologinė sveikata darbo vietoje“ – tokia yra šių metų Pasaulinės psichikos sveikatos dienos tema. Remiantis Europos Psichologų Asociacijų Federacijos (EFPA) pranešimu, pasak psichologų, psichinės sveikatos veiksniai apima ne tik individualius bruožus, bet ir socialinius bei aplinkos veiksnius, tokius kaip darbo sąlygos.
Skaityti daugiau...
Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!
Iriną Kurlinkienę, Viktor Tarasevič, Dianą Šyvytę, Ingridą Pilkonienę, Rasą Sadlauskienę, Vilmą Liubeckienę, Agnę Jaselskienę, Galiną Antipovą, Rasą Kuodytę-Kazielienę, Gintarę Staponavičenę-Dargevičienę, Simą Dirvelytę, Akvilę Rybelytę.
Sveikiname 2017 m. liepos-spalio mėn. prisijungusias prie Europos registruotų psichologių!
Editą Pečiūrienę, Viktoriją Tarozienę, Dianą Šyvytę, Sonatą Vizgaudienę.
   
  
  
  
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
  
  
  
Susisiekite su mumis el. paštu 
 
 
 
 
 
 
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai