Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Susitarimas dėl visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo.


2021-12-03 buvo pasirašytas LR sveikatos apsaugos ministerijos, LR Kultūros ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata – 2030“, NVO vaikams konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos ir Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos susitarimas „Dėl visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo.“ Koalicijai „Psichikos sveikata – 2030“ atstovavo Lietuvos psichologų sąjungos prezidento pavaduotoja ir valdybos narė Ieva Salialionė.

Susitarta siekti, kad Lietuva taptų valstybe, kurioje psichikos sveikata yra puoselėjama, skatinama ir saugoma nuosekliai vykdomomis priemonėmis, prisidedančiomis prie psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos bei šiuos sutrikimus turinčių žmonių destigmatizacijos. Bendromis pastangomis ir veiklomis bus vykdomas tęstinis gyventojų psichikos sveikatos stiprinimas ir raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimas. Bus siekiama mažinti gyventojų stigmines nuostatas į psichikos sveikatą, patyčias tarp mokinių, mirtingumą dėl savižudybių bei didinti žmonių tarpusavio pasitikėjimą ir socialinio kapitalo indeksą.

Įgyvendinant pokyčius įsipareigojama vadovautis šiais principais: psichikos sveikatos gerinimas visuose amžiaus tarpsniuose, psichikos sveikata visose politikose, biopsichosocialinio modelio puoselėjimas, orientacija į individualius asmens poreikius, veiksmingos ir pagrįstos investicijos į psichikos sveikatą. Susitarimas grindžiamas šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus teisėms ir asmens įgalinimas.

Šalys įsipareigoja didinti visuomenės narių raštingumą psichikos sveikatos srityje, gerinti visuomenės narių emocinės paramos poreikių atpažinimo ir emocinės pagalbos teikimo įgūdžius bei mažinti stigmą psichikos sveikatos atžvilgiu (kuriant ir įgyvendinant raštingumo psichikos sveikatos srityje didinimo bei pirmosios emocinės pagalbos teikimo mokymų programas; vykdant komunikacijos kampaniją apie psichikos sveikatą; diegiant inovacijas skirtas raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti bei psichikos sveikatos stigmai mažinti). Taip pat įsipareigoja stiprinti visuomenės narių gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti (didinant visuomenės psichologinį atsparumą ir ugdant asmeninius gebėjimus valdyti psichikos sveikatos rizikos veiksnius; stiprinant psichikos sveikatos rizikos veiksnių prevencijos priemonių taikymą sveikatos, švietimo, socialinių paslaugų, kultūros sektoriuose, padedančias kurti ir palaikyti psichikos sveikatai palankias aplinkas; įgyvendinant socialinį kapitalą didinančias bei bendruomeniškumą puoselėjančias iniciatyvas visuomenės įgūdžiams, padedantiems įveikti psichikos sveikatos rizikos veiksnius, ugdyti).

Sutarta derinti tarpusavyje veiksmus ir keistis informacija dėl šio susitarimo įgyvendinimo, peržiūrėti psichikos sveikatos prevencijos ir stiprinimo sričiai priskirtiną teisinį reguliavimą, sudaryti psichikos sveikatos puoselėjimo tarybą, kuri vykdytų susitarimo įgyvendinimo stebėseną bei teiktų siūlymus dėl susitarimo įgyvendinimo tobulinimo.

Susitarimas galioja iki 2030-01-01.

Forumo vaizdo įrašas.

Išsamiau SAM spaudos pranešime.

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai