Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2020 balandis


LPS naujienos I 2020 balandis

 

Balandis, pripildytas pačių įvairiausių jausmų ir patirčių, lieka mums už nugaros. 

Kas nuveikta? Kur link judėta? Lietuvos psichologų sąjunga aktyviai komunikavo su įvairiomis šalies institucijomis siekiant atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos grėsmes dėl COVID-19 pandemijos.  Vaiko psichologinės gerovės bei Edukacinės psichologijos komitetai parengė ir išsiuntė kreipimąsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kuriuo skatino atkreipti dėmesį į ilgalaikio streso ir krizių labiausiai pažeidžiamas vaikų bei paauglių grupes, karantino metu patiriančias didesnę riziką išgyventi traumines patirtis. Taip pat pateikė raštą LR Vyriausybei prašydami Vaikų emocinės gerovės metams parengtą priemonių planą pritaikyti ilgalaikių COVOD-19 pandemijos sukeltų pasekmių vaikų psichikos sveikatos palaikymui ir stiprinimui bei priemonėms ekstremalios situacijos laikotarpiu. 

Kartu su kolegomis prof. D. Gailiene, dr. V. Kalpokiene, A. Kuriene,  K. Levickaite,  dr. K. O. Polukordiene,  dr. R. Povilaičiu, prof. D. Pūru, doc. P. Skruibiu, prof.  N. Žemaitiene pateikėme LR Vyriausybei  raštą, kuriuo atkreipėme dėmesį, jog  šiuo laikotarpiu šalyje svarbu ne tik viruso plitimo valdymas, ekonomikos krizės amortizavimas, bet ir psichikos sveikata, kuriai skiriama per mažai dėmesio. Akcentavome, jog COVID-19 pandemijos sukelta krizė gali tapti galimybe imtis inovatyvių sprendimų ir inicijuoti reikalingus pokyčius psichikos sveikatos srityje.  Nurodėme, jog svarbu išgryninti prioritetais laikytinas problemas, pasirinkti veiksmingiausius sprendimo būdus bei numatyti finansinius išteklius jiems įgyvendinti.

LPS ekspertai, komitetų nariai dalyvavo darbo grupių pasitarimuose, aktyviai savo žiniomis dalinosi žiniasklaidoje, reiškė poziciją svarbiais klausimais, rengė rekomendacijas ir įgyvendino kitas svarbias veiklas.

Mėnuo kaip niekad buvo gausus LPS renginiais, kurie, nors ir nuotoliniai, sutraukė tikrai daug dalyvių. Tai byloja apie dalinimosi svarbą, norą mokytis ir ieškoti sprendimų.

O tuo tarpu vyksta pasirengimas  kasmetiniam LPS suvažiavimui, kuris per visą LPS gyvavimo istoriją pirmą kartą bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Kviečiu LPS narius aktyviai susipažinti su Lietuvos psichologų sąjungos 2019 m. veiklos ir finansų ataskaita, išreikšti savo nuomonę dėl nario mokesčio mokėjimo, o gegužės 29 d. aktyviai dalyvauti nuotoliniame LPS suvažiavime.


Būkite visi sveiki. Iki susitikimo LPS suvažiavime,
LPS prezidentė Valija Šap

 

Aktualijos

COVID-19 skiltis

 

Savo internetiniame puslapyje nuolat atnaujiname aktualią informaciją psichologams ir kitiems psichikos sveikatos specialistams apie konsultavimą karantino laikotarpiu.

 

Kviečiame į vieningo numerio liniją 1809

 

Psichologus ir psichoterapeutus kviečiame savanoriauti nemokamoje vieningo numerio emocinės pagalbos linijoje 1809. Šioje linijoje pagalbą teikia emocinės paramos linijų savanoriai ir profesionalūs psichologai bei psichoterapeutai. Trumpasis numeris 1809 veikia pandemijos ir karantino laikotarpiu. Šiuo metu, padidėjus skambučių srautui, labai kviečiame norinčius ir galinčius savanoriauti.

 

 

Organizacinės psichologijos komiteto kvietimas

Lietuvos psichologų sąjungos Organizacinės psichologijos komitetas siekdamas įgyvendinti savo pagrindinį tikslą – vienyti organizacinės psichologijos srityje dirbančius psichologus, kviečia visus organizacinius/ verslo psichologus dalyvauti trumpoje apklausoje ir pasidalinti savo įžvalgomis bei patirtimi dėl darbuotojams/organizacijoms teikiamų (psichologinių) paslaugų COVID-19 pandemijos metu.

 

 

LR SAM rekomendacijos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kaip rūpintis savo emocine sveikata pandemijos metu

2020-04-16 LR sveikatos apsaugos ministerija paviešino rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams, slaugytojams, kitam medicinos personalui), kaip rūpintis savo emocine sveikata koronaviruso (COVD-19) pandemijos metu. Rekomendacijos buvo parengtos bendradarbiaujant su Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetu ir Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centru.

 

 

LR SAM pasitarimas dėl psichosocialinio vertinimo bei psichologinių intervencijų savižudybės krizę patiriantiems asmenims

2020-04-15 LR SAM vyko nuotolinis pasitarimas, skirtas aptarti savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo vykdymo tvarką bei mokslu grįstų psichologinių intervencijų savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims plėtrą. Pasitarime dalyvavo psichologai, psichiatrai, universitetų bei Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro atstovai; LPS atstovavo LPS savižudybių prevencijos specialistų grupės vadovas Said Dadašev ir LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė. Pasitarimo metu aptarti įvairūs vertinimo metodai (V-856 įsakyme reglamentuotas vertinimas, CAMS, Kolumbijos skalė), jų paskirtis, privalumai ir trūkumai, bei įvairūs intervencijų metodai (CAMS, ASSIP, DBT, MBT), jų taikymo sritys, procedūros, reikiamos priemonės, reikalavimai specialistų kvalifikacijai, prieinamumas pacientams Lietuvoje ir plėtros galimybės.

 

LR SAM įvyko savižudybių prevencijos darbo grupės pasitarimas

 

2020-03-31 įvyko LR Sveikatos apsaugos ministro suburtos darbo grupės savižudybių prevencijos planui parengti posėdis. Posėdyje dalyvavo keturi LPS nariai: prezidentė Valija Šap, valdybos narys Jonas Eimontas, Ieva Kerzaitė ir Laura Digrytė. 

 

LPS kreipėsi į valstybines institucijas

 

Kreipimasis dėl psichologinės pagalbos vaikams užtikrinimo karantino metu: tekstas.

Prašymas Vaikų emocinės gerovės metams parengtą priemonių planą pritaikyti ilgalaikių COVID-19 pandemijos sukeltų pasekmių vaikų psichikos sveikatos palaikymui ir stiprinimui bei priemonėms ekstremalios situacijos laikotarpiu: tekstas.

 

Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo metodo (CAMS) vadovo pristatymas

2020-04-20 LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas, bendradarbiaudamas su Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centru ir Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuru, organizavo Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo metodo (CAMS) vadovo, kurio leidybą finansavo LR sveikatos apsaugos ministerija, nuotolinį pristatymą.

 

 

Nuotolinė diskusija: Aktualūs klausimai medicinos psichologams, dirbantiems karantino metu

2020-04-07 LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas organizavo nuotolinę diskusiją „Aktualūs klausimai medicinos psichologams, dirbantiems karantino metu“.

 

 

Nuotolinė diskusija švietimo įstaigose dirbantiems psichologams

2020-04-02 Lietuvos psichologų sąjunga pakvietė švietimo įstaigose dirbančius psichologus šiuo metų aktualių klausimų, susijusių su nuotolinio darbo organizavimu, aptarimui.

 

 

Būsimi renginiai

LPS perkelia suplanuotus renginius

 

Atsižvelgiant į paskelbtą ekstremaliąją situaciją dėl koronaviruso pandemijos, Lietuvos psichologų sąjungos valdyba priėmė sprendimą perkelti organizuotus renginius.

 

LPS narių suvažiavimas

 

2020-05-29 nuo 17:00 vyks nuotolinis LPS narių suvažiavimas. Greitu metu paskelbsime suvažiavimo darbotvarkę.

 

Tarptautiniai renginiai

International Congress of Psychology 2028

 

Tarptautinis psichologijos kongresas 2028 m. Melburne, Australijoje.

 

The 32th International Congress of Psychology

32-tas tarptautinis psichologijos kongresas 2021 m. liepos 13-23 d. Prahoje, Čekijoje.

Atkreipkite dėmesį, kad pasikeitė renginio data.

 

Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!

 

Violetą Šimienę, Audrą Balundę, Eleną Mėtą Adejevaitę, Agnę Grušauskaitę, Agnę Butkuvienę, Sigą Radzevičiūtę, Eugeniją Tonkich, Nijolę Kmitienę, Aistę Bakaitytę.

 

 

Lietuvos psichologų sąjunga              

Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               

Įmonės kodas 190748553 

 

http://www.psichologusajunga.lt
El. p.: lps@psichologusajunga.lt

Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai