Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2019 sausis


LPS naujienos I 2019 sausis
Lietuvos psichologų sąjunga 2019 metais tęsia pradėtus darbus ir yra numačiusi pasiūlyti eilę konferencijų, seminarų ir renginių. Kasmetinis Lietuvos psichologų kongresas šiemet vyks Vilniaus universitete gegužės 24-25 dienomis. Gegužės 24 d. visuotinio LPS narių suvažiavimo metu vyks LPS Prezidento ir Valdybos rinkimai. Remiantis LPS įstatais, kiekvienas sąjungos narys turi teisę būti renkamas ir rinkti Sąjungos valdymo organus. Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė 
dr. Neringa Grigutytė
Aktualijos
Diskusijos dėl psichologų veiklos reglamentavimo
Šiuo metu Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektas Nr. XIIIP-685(2) po svarstymo Seime (LRS) yra grąžintas LRS Teisės ir teisėtvarkos komitetui tobulinti. 2018 m. lapkričio 30 d. Komitete vykusių klausymų dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto metu, psichologai buvo kviečiami susitarti ir teikti konkrečius pasiūlymus įstatymo tobulinimui. Įvyko kelios diskusijos psichologų bendruomenėje: 2018 m. gruodžio 21 d. ir 2019 m. sausio 15 d. įvyko diskusijos dėl psichologų veiklos reglamentavimo, kai prie diskusijų stalo susėdo skirtingas pozicijas Lietuvos psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto atžvilgiu turintys psichologai. Vasario 1 d. vyko išplėstinis LPS Valdybos posėdis, kuriame LPS nariai ir Valdyba pateikė ir apsvarstė pasiūlymus Psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui Nr. XIIIP-685(2). Formuluojant pasiūlymus buvo siekiama, kad Įstatymo projekto veiklos reglamentavimo nuostatos būtų kuo palankesnės psichologų bendruomenei Lietuvoje ir būtų įtvirtintos 4 pagrindinės psichologų praktinės veiklos nuostatos: tinkamas išsilavinimas; praktinės veiklos pradžia atliekama su labiau patyrusio kolegos priežiūra; psichologo profesinės etikos kodekso laikymasis; nuolatinis kvalifikacijos kėlimas. Patobulintas įstatymo projektas turėtų būti teikiamas pakartotiniam svarstymui Seime. 
Sveikatos apsaugos sistemos naujienos, aktualios psichologams
Teisės aktai: atnaujintas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Priimtas Sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1906). Įsigaliojo LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame apibrėžti veiksmai nustačius asmens savižudybės grėsmę, privalomi atlikti specialistams, įskaitant psichologus (medicinos psichologus, mokyklų psichologus ir kitus psichologus).

Sveikatos apsaugos ministerija pateikė atsakymus dėl medicinos psichologų ekonominių, socialinių ir darbo sąlygų nurodydama, kad medicinos psichologai teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, todėl Kolektyvinės šakos sutarties nuostatos dėl darbo užmokesčio dydžio turėtų būti taikomos ir gydymo įstaigose dirbantiems medicinos psichologams. Plačiau skaitykite čia.  Taip pat pateikė išaiškinimus dėl medicinos psichologų kvalifikacijos, kad visi medicinos psichologai, gavę medicinos psichologo spaudo numerį, laikomi įgijusiais medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją. Tuomet, kai bus pradėtas vykdyti medicinos psichologų licencijavimas, asmenys, turintys medicinos psichologo spaudo numerį ir įrašyti į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą, kaip asmenys, įgiję medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, neturės pakartotinai įrodinėti profesinės kvalifikacijos įgijimo. Plačiau ...
LPS spaudoje
STRAIPSNIS „Psichologų sąjungos prezidentė: įstatymas užtikrins kokybiškas paslaugas“


 
Interviu su LPS prezidente apie LRS Teisės ir teisėtvarkos komitete tobulinamą psichologų praktinės veiklos įstatymą – internetiniame dienraštyje bernardinai.ltStraipsnį galite rasti čia.
STRAIPSNIS Dr. A. Bagdonas „Psichologijos institucionalizacija Lietuvoje: žvilgsnis iš valstybės 100-mečio perspektyvos“
Psichologijos institucionalizacija  –  tai psichologijos mokslo ir praktikos diegimas šalyje, nuoseklus artėjimas prie pasaulinės psichologijos kultūros standartų – tradiciškai susiklosčiusių kriterijų: tyrimų, psichologinio įvertinimo, studijų, praktinės veiklos (teikiamų paslaugų), profesinės komunikacijos, susireguliavimo ir t. t. Tad pasižvalgykime, kaip ta psichologijos institucionalizacija pagal 10 svarbiausių mokslo ir profesijos kriterijų vyko atskirais psichologijos raidos ir Lietuvos valstybingumo kūrimo etapais.“ Straipsnį galite rasti čia
STRAIPSNIS (anglų k.). Dr. Eleni Karayianni „A European perspective on regulating psychology: a review of the European commission‘s mutual evaluation of regulated professions“
Straipsnyje pateikiama bendra dabartinio teisinio profesijos statuso Europos šalyse apžvalga, pagrindžiant teisinio statuso ir profesijos pripažinimo poreikį. Apžvalga remiasi Europos Komisijos reglamentuojamų profesijų bendro vertinimo, paskelbto 2016 m., ir šiuo metu Europos Sąjungos bendrosios rinkos reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje (prižiūrimoje Europos Komisijos) prieinamos informacijos palyginimu. Rezultatai rodo, kad, nors skirtingos Europos Sąjungos šalys narės reikalauja skirtingo kvalifikacijos lygmens, bendri reikalavimai dažniausiai atitinka Bolonijos proceso reikalavimus. Apžvalgoje taip pat analizuojamas reglamentavimo pagrindas ir reikalavimai, keliami profesinei narystei. Plačiau...
Įvykę renginiai
Apvalaus stalo diskusija „Testų taikymas psichikos sveikatos priežiūros įstaigose“ 
2019 01 31 d. Vilniaus universitete buvo surengta apvalaus stalo diskusija apie testų taikymą psichikos sveikatos priežiūros įstaigose. Pokalbio stalas buvo „išties apvalus“ – savo nuomones pateikė LPS Psichologinio įvertinimo bei Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetų atstovai, Vaikų ligoninės ir Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos ir kitų psichikos sveikatos priežiūros įstaigų psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatrai bei medicinos psichologai. Testų taikymo klausimas turi išties ilgą istoriją, nes sveikatos apsaugos sistema buvo viena pirmųjų profesionalių psichologų darbo sričių. Prieita sutartinės nuomonės, kad būtina jungti pastangas veikti paciento labui, siekti kokybišką testavimą laiduojančių instrumentų adaptacijos / kūrimo, o kai  nėra legalaus testo – remtis kitais kompetentingo psichologo įsisavintais metodais (stebėjimu, interviu, nestandartizuotomis įvertinimo metodikomis). 

Diskusijoje aptarti dokumentai:
Testų naudojimo reglamentas
Psichologinio įvertinimo organizavimo sveikatos priežiūros sistemoje reglamentas
Dr. Jolantos Sondaitės seminarai „Šeimos mediacija: ką pravartu žinoti psichologams“
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje vyko seminarai, kuriuose buvo nagrinėjami šeimos mediacijos klausimai. Buvo aptartos psichologams svarbios Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo aktualijos, psichologo vaidmuo išklausant vaiko nuomonę ir pateikiant mediatoriui skyrybų atveju. Taip pat aptarti vaiko ir vieno iš tėvų ryšio sutrikimai, bendratėvystės psichologiniai aspektai.
Seminaras „Pirmoji psichologinė pagalba krizių ir katastrofų atveju“
Šis renginys buvo pirmasis LPS Krizių ir katastrofų psichologijos komiteto organizuotas seminaras, kurio tikslas buvo suburti besidominčius specialistus ir pasidalinti savo žiniomis bei patirtimi. Renginį globojo LR Sveikatos apsaugos ministerija – seminaro dalyvius pasveikino LR Sveikatos apsaugos ministras dr. A. Veryga. Pranešimą apie sveikatos priežiūros organizavimą Lietuvoje ekstremalių situacijų atveju skaitė LR Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus pavaduotoja E. Burbienė. Pasirengimas valdyti ekstremalias situacijas ir reikšmingų šios srities terminų samprata buvo analizuojami doktorantės V. Miglinės ir dr. I. Vaskelienės pranešime. Prof. dr. N. Žemaitienė, A. Adomaitytė ir A. Lošakevičius pristatė pirmosios psichologinės pagalbos kritinių situacijų atveju principus bei Lietuvos ir kitų šalių patirtis. Seminaras baigėsi praktinių šių principų analizavimu ir taikymu, kurį moderavo psichologė S. Glodenienė ir prof. dr. N. Žemaitienė. Plačiau...
Posėdis dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos bei dėl psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos
LR sveikatos apsaugos ministerijoje vyko posėdis dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 730 ,,Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ ir dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio bei tretinio lygių psichiatrijos bei psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ pakeitimų. Posėdyje LPS atstovavo LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė, kuri darbo grupei pateikė pasiūlymus dėl psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos.
Būsimi renginiai
Visuotinis LPS narių suvažiavimas 2019
 
Gegužės 24 d. Lietuvos psichologų kongreso metu vyks Visuotinis narių suvažiavimas. Bus pristatomos LPS 2018 metų veiklos ir finansinė ataskaitos, LPS komitetai aptars savo pagrindinius nuveiktus darbus. Suvažiavimo metu vyks LPS Prezidento ir Valdybos rinkimai, taip pat bus įteikti prof. A.Gučo apdovanojimai.
 
Kviečiame visus LPS narius siūlyti kandidatus
LPS Prezidento ir Valdybos rinkimams 2019

Šiais metais LPS nariai, atvykę į Visuotinį narių suvažiavimą arba išankstinio balsavimo nuotoliniu būdu, rinks naują LPS Valdybą ir LPS Prezidentą trijų metų kadencijai. Kviečiame LPS narius teikti savo arba kito asmens kandidatūrą šiems rinkimams. Daugiau informacijos ir kandidatų teikimas čia:
 
Prof. A.Gučo apdovanojimui 
Prof. A.Gučo premija yra reikšmingiausias LPS apdovanojimas, skiriamas vieną kartą per metus už didelius nuopelnus Lietuvos psichologijai. Pretendentu į apdovanojimą gali būti kvalifikuotas psichologas(-ė), LPS narys(-ė), dirbantis(-i) praktinį, mokslinį ar pedagoginį darbą. Daugiau informacijos apie Prof. A. Gučo apdovanojimą ir kandidatų siūlymą rasite čia.
Lietuvos psichologų kongresas 2019
Vilniaus universitetas ir Lietuvos psichologų sąjunga kviečia psichologus – mokslininkus ir praktikus – į tradicinį kasmetinį psichologų kongresą „DIALOGAI“, kuris vyks 2019 m. gegužės 24–25 d. Vilniaus universitete. Kviečiame dalyvauti ar teikti pranešimus, diskusijas, simpoziumus. Plačiau...
Registracija (iki 05.17)
Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija 2019
Kviečiame Jus į XVI-ąją Jaunųjų mokslininkų psichologų konferenciją „Mokslo galia: žinoti ar veikti?“, kuri vyks 2019 metų balandžio 26 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Pristatyti pranešimus kviečiame jaunuosius mokslo daktarus (disertacijas apgynusius ne daugiau kaip prieš penkerius metus), doktorantus, studentus ir kitus tyrėjus, vykdančius mokslinius tyrimus psichologijos srityje. Plačiau...
 
Supervizijos medicinos psichologams
LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas maloniai kviečia LPS narius, dirbančius medicinos psichologais, į superviziją, kurios metu bus aptarti Jums aktualūs medicinos psichologo darbo teisiniai, organizaciniai, psichologinio įvertinimo klausimai. Supervizijos vyks vasario 9 d. šeštadienį 10:30 – 14:00 val. Kaune. Skirtas išimtinai LPS nariams, dirbantiems medicinos psichologais.
 
Registracija
Kitos naujienos
Informacinių technologijų naudojimo poveikis mažiems vaikams
Dėkojame Vilniaus universiteto Psichologijos instituto mokslininkų grupei, sutikusiai pasidalinti rekomendacijomis apie mažų vaikų informacinių technologijų naudojimo ypatumus bei su tuo susijusias fizinės ir psichikos sveikatos problemas, kurios aktualios ir psichologams. Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis.
Psichikos, neurologinių ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeltų sutrikimų intervencijų vadovas
Sveikatos apsaugos ministerija dalinasi Pasaulinės sveikatos organizacijos parengtu ir į lietuvių kalbą išverstu psichikos, neurologinių ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sukeltų sutrikimų pirminės priežiūros įstaigose „mhGAP“ intervencijų vadovu. Šis vadovas suteikia moksliniais įrodymais grįstus patarimus ir įrankius naudojant klinikinių sprendimų priėmimo protokolus.
 
Filmų ir knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas parengė filmų ir knygų psichikos sveikatos temomis sąrašus. Kviečiame susipažinti.
LPS palaiko „Vaikų linijos“ kampaniją „Be patyčių“
Šiemet, minint iniciatyvos dešimtmetį, „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ nuo šiol bus „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ“. „Vaikų linija“ pristato naujausio tarptautinio HBSC tyrimo rezultatus, kurie rodo patyčių tarp Lietuvos mokinių mažėjimą. Daugiau apie tyrimą.
Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvos „Kurk Lietuvą“ susitikimas
Iniciatyvos „Kurk Lietuvą” projekto „Psichikos sveikata – benzodiazepinų vartojimo mažinimas gydant psichikos sveikatos sutrikimus” atstovo Enriko Etnerio ir psichologės dr. Alicjos Juškienės susitikimo metu buvo aptartos nemedikamentinės psichologinės priemonės, skirtos depresijos, nerimo ar lėtinės nemigos gydymui. Plačiau...
Tarptautiniai renginiai
3rd World Conference on Personality
Europos psichologų kongresas 2019

Svarbios datos:

Informacija apie pranešimo priėmimą: 2019 m. vasario 4 d.

Ankstyva dalyvių registracija: 2019 m. balandžio 1 d.

Daugiau informacijos apie kongresą rasite čia.
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
Susisiekite su mumis el. paštu
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai