Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2019  /   LPK 2019 plenariniai pranešimai  /   LPK 2019 dalyvių registracija  /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2019 organizatoriai  /   LPK 2019 vieta ir kontaktai   /   Ankstesni LPK   /   LPK 2019 programa  /   LPK 2019 prieškongresiniai seminarai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

LPK 2019 prieškongresiniai seminarai


Lietuvos psichologų kongresas „DIALOGAI“

Prieškongresiniai seminarai

 

Vilniaus universitetas Filosofijos fakultetas (Universiteto g. 9/1)

2019 m. gegužės 23 d. (ketvirtadienis)

 

 

Prieškongresinių seminarų dalyvių registracija 12:30-13:00 (Filosofijos fakulteto fojė)

 

 

***

Seminaras

NEUROPSICHOLOGINIO ĮVERTINIMO PLANAVIMO ALGORITMAS

 

Seminarą veda: dr. Aistė Pranckevičienė

Dalyvių skaičius: iki 45 dalyvių

Seminaro trukmė: 2 val.

Seminaro pradžia: 13 val.

Auditorija: 304 a.

 

Seminaro aprašymas:Seminare pristatomi bendrieji neuropsichologinio įvertinimo principai, aptariamas neuropsichologinio funkcionavimo modelis, paaiškinantis informacijos apdorojimo kelią galvos smegenyse ir padedantis aiškiau identifikuoti problemines sritis neuropsichologinio įvertinimo metu. Seminare bus pristatomas šiuo modeliu pagrįstas pusiau struktūruotas neuropsichologinis interviu, padedantis planuoti tolesnę testavimo sesiją; aptariami Lietuvoje taikomi psichologiniai testai, kurie gali būti naudingi atsakant į neuropsichologinio įvertinimo klausimus.

 

Apie seminaro lektorę: dr. Aistė Pranckevičienė dirba mokslo darbuotoja Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Neuromokslų institute ir medicinos psichologe LSMUL Kauno klinikų Neurochirurgijos klinikoje. Pagrindinė Aistės domėjimosi sritis yra neuropsichologinis funkcionavimas sergant įvairiomis neurologinėmis ligomis. Ji dalyvauja tarpdisciplininėse specialistų komandose priimant sprendimus dėl neurochirurginio gydymo, atlieka neuropsichologinius vertinimus siekiant numatyti operacines rizikas ar sekant pacientų sveikimą, dalyvauja neurochirurginėse operacijose su nubudinimu, kurių metu neuropsichologinis vertinimas atliekamas operacinėje. Mokslinėje veikloje Aiste tyrinėja neuropsichologinių rodiklių vertę prognozuojant gydymo išeitis po neurochirurginių operacijų, skaito pranešimus konferencijose, rengia publikacijas neuropsichologijos tema bei stengiasi populiarinti neuropsichologijos sritį Lietuvoje.

 

REGISTRACIJA Į ŠĮ SEMINARĄ

 

***

Seminaras

IŠTRAUKA IŠ TĖVŲ GRUPĖS

 

Seminarą veda: Silvestra Markuckienė ir Laura Milčienė

Dalyvių skaičius: iki 16 dalyvių.

Seminaro trukmė: 4 val.

Seminaro pradžia: 13 val.

Auditorija: 208 a.

 

Seminaro aprašymas:

“Save the Children International” programos pristatymas (Positive Discipline in Everyday Parenting, PDEP), lengvai pritaikoma skirtingus socialinius įgūdžius turintiems tėvams

Tėvystės grupių poreikis ir galimybės, patirtis Lietuvoje

Vyriausybės ketinimai vieną iš programų pristatyti nacionaliniu lygmeniu

Pagrindiniai PDEP tėvų grupės veikimo principai

Keletas praktinių užsiėmimų iš programos

„Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje pradėjo vykdyti projektą, kurio metu moksliniais tyrimais pargrįstą pozityvios tėvystės programą (sukurtą Manitobos universitetas, Kanada) siekiama adaptuoti Lietuvos visuomenei. Programa lengvai pritaikoma skirtingus socialinius įgūdžius turintiems tėvams. Praktinių užsiėmimų metu pasidalinsime programos įgyvendinimo patirtimi, galimybėmis ir iššūkiais.

Mūsų organizacijos idėja – paruošti programos vedančiųjų, veikiančių skirtinguose Lietuvos regionuose, tinklą. Programa bus įgyvendinama skirtingais etapais su privalomomis supervizijomis ir intervizijomis. Išlaikant programos standartus bus užtikrintas efektyvumo vertinimas ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniame kontekste.

 

Apie seminaro lektores: Laura Milčienė, “Gelbėkit vaikus” programų skyriaus vadovė, psichologė, studijuoja psichoterapiją Individualiosios psichologijos institute (IPI). Silvestra Markuckienė, “Gelbėkit vaikus” psichologė, IPI dėstytoja. Abi turi didelę individualaus konsultavimo bei grupinių užsiėmimų vedimo patirtį.

 

REGISTRACIJA Į ŠĮ SEMINARĄ

 

***

Seminaras

DĖMESINGU ĮSISĄMONINIMU (ANGL. MINDFULNESS) GRĮSTA KOGNITYVINĖ IR ELGESIO TERAPIJA KLINIKINIO PSICHOLOGO DARBE

 

Seminarą veda: Reda Rizgelytė-Viskontienė

Dalyvių skaičius: iki 20 dalyvių

Seminaro trukmė: 2 val.

Seminaro pradžia: 15 val.

Auditorija: 403 a.

 

Seminaro aprašymas:Praktinio seminaro metu bus trumpai pristatyti dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) praktikų moksliniai tyrimai, reikalavimai keliami „pilnaprotavimo“ mokytojams bei aptartos metodikų taikymo galimybės, nauda klinikinio psichologo (psichoterapeuto) darbe. Seminaro dalyviai galės susipažinti ir išbandyti formalias bei neformalias dėmesingo įsisąmoninimo praktikas, naudingas patiriant stresą, kenčiant dėl nerimo, priklausomybių bei emocinio valgymo, siekiant palengvinti tėvystę. Po kiekvienos praktikos bus skiriama laiko refleksijoms.

 

Apie seminaro lektorę:Reda Rizgelytė-Viskontienė Klinikinės psichologijos kvalifikacijos magistro laipsnį įgijo VU. Nuo 2013m. darbe taiko Kognityvinę ir elgesio terapiją (LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimo studijos) bei dėmesingu įsisąmoninimu grįstą kognityvinę ir elgesio terapiją (LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai). Psichologų sąjungos bei Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichoterapijos asociacijos narė. Dirba „Šiuolaikinės psichologijos bei psichoterapijos centre“, konsultuoja esant nerimui, specifinėms fobijoms, priklausomybėms, valgymo sutrikimams. Veda seminarus dėmesingo įsisąmoninimo temomis (streso valdymo, dėmesingo įsisąmoninimo tėvystės (angl. mindful parenting).

 

REGISTRACIJA Į ŠĮ SEMINARĄ


 

***

Seminaras

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ KŪRYBIŠKUMO VERTINIMAS PIEŠIMO TESTU KŪRYBIŠKAM MĄSTYMUI (TCT-DC)

 

Seminarą veda: dr. Sigita Girdzijauskienė

Dalyvių skaičius: iki 20 dalyvių

Seminaro trukmė: 4 val. (su pertrauka)

Seminaro pradžia: 13 val.

Auditorija: 107 a.

 

Seminaro aprašymas: Nors kitose šalyse psichologai naudoja ne vieną instrumentą, skirtą įvertinti kūrybiškumą, Lietuvoje iki šiol nebuvo nė vieno standartizuoto kūrybiškumo testo. K. K. Urban ir J.G. Jellen1985 m. sukūrė Piešimo testą kūrybiškam mąstymui (ang. Test for Creative Thinking – Drawing Production TCT-DP) – formalizuotos atrankos instrumentą, kuriuo galima atlikti apytikslį kūrybinio potencialo įvertinimą.  Šis testas Lietuvoje standartizuotas 8–17 metų vaikų populiacijai. Juo galima atpažinti ir ypatingus kūrybinius, ir (daug) žememesnio nei vidutinio lygio kūrybinius gebėjimus. Šis testas plačiai taikomas įvairiose Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos, Azijos šalyse. Jo populiarumą nulėmė keletas priežasčių – testas turi gerą teorinį ir empirinį pagrindimą, jį taikyti, vertinti ir interpretuoti nesudėtinga, dėl neverbalinės stimulinės medžiagos yra nešališkas įvairioms kultūroms.

Seminare bus pristatoma: a) teorinis testo pagrindimas; b) testo atlikimo sąlygos; c) rezultatų vertinimas ir interpretavimas. Seminaro dalyviai bus praktiškai supažindinti su testo administravimu, išmoks vertinti ir interpretuoti skirtingo amžiaus tiriamųjų piešinius. Po seminaro dalyviai galės savarankiškai taikyti TCT-DP testą praktikoje.

 

Apie seminaro lektorę:dr. Sigita Girdzijauskienė dirba Vilniaus universiteto Psichologijos institute. Lektorės mokslinių interesų sritys yra normalios raidos ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir paauglių funkcionavimas edukacinėje aplinkoje bei testų kūrimas, adaptavimas ir standartizavimas. Kartu su kolegomis Sigita yra standartizavusi ne vieną psichologiniam įvertinimui skirtą instrumentą – intelekto, samprotavimo, vizualinius – motorinius gebėjimus, kūrybiškumą, elgesį ir emocijų ypatumus vertinančius testus ir klausimynus. Lektorė veda seminarus psichologams apie instrumentų taikymą praktikoje, mokytojams – apie įvairias besimokančiųjų grupes.

 

REGISTRACIJA Į ŠĮ SEMINARĄ

 

***

Lietuvos psichologų kongreso 2019 dalyviams prieškongresiniai seminarai nemokami.

 

Nedalyvaujantiems LPK 2019 – prieškongresinių

seminarų kaina - 25 Eur (ne LPS nariams), 20 Eur (LPS nariams).

 

Vietų skaičius seminaruose yra ribotas, tad paskubėkite registruotis.

 

REKVIZITAI MOKĖJIMUI BUS ATSIŲSTI JŪSŲ NURODYTU EL.PAŠTU

Vieta seminare rezervuojama tik gavus Kongreso arba prieškongresinio seminaro registracijos mokestį.

 


 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai