Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2019  /   LPK 2019 plenariniai pranešimai  /   LPK 2019 dalyvių registracija  /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2019 organizatoriai  /   LPK 2019 vieta ir kontaktai   /   Ankstesni LPK   /   LPK 2019 programa  /   LPK 2019 prieškongresiniai seminarai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

LPK 2019 programa 

LPK2019 PROGRAMA*

 

2019 m. gegužės 24-25 d.

Vilniaus universitetas

 

2019 m. gegužės 24 d., penktadienis, VU centriniai rūmai (CR)

9.00 - 10.00

Dalyvių registracija

CR fojė

10.00 - 10.30

Kongreso atidarymas

Teatro salė

10.30 - 12.00 

Plenariniai pranešimai

Teatro salė

 

10.30 - 11.15

 

11.15 - 12.00

Moderuoja: J. Lazauskaitė-Zabielskė

AR IŠLIKS ŽMOGUS ŽMOGUMI?

O. Rukšėnas, VU Gyvybės mokslų centro profesorius; Neurobiologijos ir biofizikos katedros vedėjas

PSYCHOLOGICAL TESTING: CURRENT STATE AND FUTURE OPPORTUNITIES (anglų kalba)

D. Iliescu, Bukarešto universiteto profesorius, Rumunija

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka (pietumis dalyviai rūpinasi savarankiškai)

13.00 - 14.30

Plenariniai pranešimai

Teatro salė

 

13.00 - 13.45

 

13.45 - 14.30

Moderuoja: V. Pakalniškienė

SAVĘS ŽALOJIMAS PAAUGLYSTĖJE. AR TAI PALIEKA ILGALAIKIUS PĖDSAKUS?

D. Daukantaitė, Lundo universiteto Psichologijos departamento docentė, Švedija

ŠIUOLAIKINĖ PSICHOTRAUMATOLOGIJA: IR MOKSLAS, IR PRAKTIKA

E. Kazlauskas, VU Psichologijos instituto profesorius; Psichotraumatologijos centro vadovas

14.30 - 15.00

Kavos pertrauka

15.00 - 16.30

PIRMA SESIJA: Projektų pristatymai ir stendiniai pranešimai

Centriniai rūmai

 

15.00 - 15.10

 

15.10 - 15.20

 

15.20 - 15.30

 

15.30 - 15.40

 

 

15.40 - 15.50

 

15.50 - 16.00

 

 

16.00 - 16.10

 

16.10 - 16.20

 

16.20 - 16.30

Projektų pristatymo sesija (I). Moderuoja: R. Jusienė

LIETUVOS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NAUDOJIMASIS INTERNETU: GRĖSMIŲ IR GALIMYBIŲ TENDENCIJOS ES ŠALIŲ KONTEKSTE. V. Pakalniškienė (VU).

ELKIS TVARIAI: PSICHOLOGINIAI APLINKĄ TAUSOJANČIO ELGESIO MECHANIZMAI. A. Balundė (MRU).

TARPTAUTINIS MOKINIŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS – HBSC. K. Šmigelskas (LSMU).

JAUNESNIO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ INTERNETO NAUDOJIMO SĄSAJOS SU JŲ SOCIALINE EMOCINE RAIDA BEI SANTYKIAIS SU TĖVAIS LATVIJOJE, LIETUVOJE IR TAIVANE: TĘSTINIS TYRIMAS. I. Laurinaitytė (VU).

VEIKSMINGO MOKYMO(SI) PAIEŠKA: SKIRTINGŲ MOKYMO BŪDŲ IR MOKINIŲ ESMINIŲ PSICHOLOGINIŲ POREIKIŲ TENKINIMO SĄVEIKOS DINAMIKA. R. Garckija (MRU).

DELINKVENTIŠKŲ PAAUGLIŲ ELGESIO PROGNOZAVIMAS REMIANTIS RIZIKOS IR APSAUGINIŲ VEIKSNIŲ ĮVERTINIMU. A. Laurinavičius (VU).

LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ ATLIEKANČIŲ SMURTAUTOJŲ ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR KRIMINALINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄSAJOS. I. Laurinaitytė (VU).

LIETUVOS PAAUGLIŲ DALYVAVIMAS ELEKTRONINĖSE PATYČIOSE. R. Povilaitis (VU)

ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR MAŽŲ VAIKŲ SVEIKATA. R. Jusienė (VU).

Klausimai ir diskusija

 

 

 

 

 

 

 

Teatro salė

 

15.00 - 15.10

 

15.10 - 15.20

15.20 - 15.30

 

15.30 - 15.40

 

 

15.40 - 15.50

 

15.50 - 16.00

16.00 - 16.10

 

16.10 - 16.30

Projektų pristatymo sesija (II). Moderuoja: A. Kairys 

DARBUOTOJŲ GEROVĖS MONITORINGAS IR MODELIAVIMAS POKYČIŲ ORGANIZACIJOJE METU. J. Lazauskaitė-Zabielskė (VU).

SISTEMINIS POŽIŪRIS Į LYTIES LYGYBĘ. N. Grigutytė (VU).

DEPRESIJA IR ŠIZOFRENIJA SERGANČIŲJŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ DIAGNOZIŲ PAGAL TLK-11 SUPRATIMAS. N. Grigutytė (VU).

MOTERŲ, PATYRUSIŲ SMURTĄ ARTIMUOSE SANTYKIUOSE, TAPATUMAS IR POTRAUMINIS AUGIMAS: ATSPARUMO, ĮVEIKOS IR SOCIALINĖS PARAMOS VAIDMUO (INTEGRO). G. Kaniušonytė (MRU).

SAVIŽUDYBIŲ PROBLEMA SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOJE: PAGALBOS SIEKIMAS IR VEIKSMINGUMAS. O. Geležėlytė (VU).

BABIES BORN BETTER PROJEKTO PRISTATYMAS. G. Širvinskienė (LSMU).

EUROPOS SVEIKATOS, SENĖJIMO IR IŠĖJIMO Į PENSIJĄ TYRIMAS (SHARE). A. Kairys (VU).

Klausimai ir diskusija

 

 

 

 

 

 

 

CR 239 a.

15.00 - 16.30

Stendinių pranešimų sesija (pilnas pranešimų sąrašas - programos gale)

CR Fojė

16.30 - 17.00

Kavos pertrauka

17.00 - 18.30

Plenariniai pranešimai

Teatro salė

 

17.00 - 17.45

 

17.45 - 18.30

Moderuoja: N. Grigutytė

SMURTO FENOMENO MOKSLINIAI TYRIMAI: (NE)SĖKMĖS ISTORIJA

I. Laurinaitytė, VU Psichologijos instituto docentė; Kriminalinio elgesio tyrimų grupės vadovė.

GABIŲ VAIKŲ TYRIMŲ DEKADA LIETUVOJE: KĄ SUŽINOJOME IR KO TIKIMĖS

S. Girdzijauskienė, VU Psichologijos institutas.

18.30 - 20.30

Kongreso atidarymo vakaras

VU kavinė

 

 *Programoje nurodoma tik pirmojo (pristatančiojo) autoriaus pavardė. Visi pranešimo bendraautoriai bus nurodyti santraukų leidinyje.

 

2019 m. gegužės 25 d., šeštadienis, VU Filosofijos fakultetas (Fsf)

9.00 - 10.30

ANTRA SESIJA: Pranešimų sesijos ir diskusijos

Fsf

9.00 - 10.30

 

Simpoziumas (I). Rengėjas: J. Burkauskas

NEUROBIOLOGINIAI IR PSICHOLOGINIAI PROBLEMINIO INTERNETO NAUDOJIMO ASPEKTAI

J. Burkauskas. PROBLEMINIS INTERNETO NAUDOJIMAS: TYRIMŲ AKTUALIJOS

V. Liaugaudaitė. PROBLEMINIO INTERNETO NAUDOJIMO IR SUICIDINIO ELGESIO SĄSAJOS

I. Griškova-Bulanova. PROBLEMINIS INTERNETO NAUDOJIMAS: KĄ RODO ELEKTROENCEFALOGRAFINIAI MARKERIAI?

R. Jusienė. VAIKŲ KOMPULSYVAUS NAUDOJIMOSI INTERNETU RIZIKOS VEIKSNIAI

205 a.

 

9.00 - 9.15

 

9.15 - 9.30

 

9.30 - 9.45

 

9.45 - 10.00

 

10.00 - 10.30

Edukacinė psichologija (I). Moderuoja: L. Bulotaitė

B. Pociūtė. KARJEROS/ MOKYKLOS KONSULTANTŲ DARBO YPATUMAI MOKYKLOJE: PALYGINAMASIS 4 ŠALIŲ TYRIMAS

D. Rudokaitė. PSICHODRAMOS VEIKSMINGUMAS, MAŽINANT VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINES BAIMES

G. Katulis. NUOTYKINĖMIS IŠVYKOMIS PAREMTŲ INTERVENCIJŲ SU MOKINIAIS SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA

L. Bulotaitė. POZITYVIOSIOS PSICHOLOGIJOS TAIKYMO KARJEROS KONSULTAVIME GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS

Klausimai ir diskusijos

304 a.

 

9.00 - 9.15

 

9.15 - 9.30

 

9.30 - 9.45

 

9.45 - 10.00

10.00 - 10.15

 

10.15 - 10.30

Klinikinė ir sveikatos psichologija (I). Moderuoja: O. Geležėlytė

G. Gegieckaitė. UŽSITĘSUSIO GEDULO SUTRIKIMO SIMPTOMŲ IR SANTYKIŲ SU ARTIMAISIAIS SĄSAJOS PO ARTIMOJO NETEKTIES

S. Dadašev. SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOJE: TREJŲ METŲ PAMOKOS

V. Čepukienė. SUAUGUSIOJO SAVI-DIFERENCIACIJOS, PRIERAIŠUMO PRIE TĖVŲ IR TĖVŲ SANTYKIŲ KOKYBĖS VAIDMUO PASITENKINIMUI POROS SANTYKIAIS

R. Barkauskaitė. PLAUKŲ NETEKTIES IŠGYVENIMO TYRIMAS

O. Geležėlytė. GEDULO PO SAVIŽUDYBĖS YPATUMAI IR NUSIŽUDŽIUSIŲJŲ ARTIMŲJŲ SAVIJAUTA

Klausimai ir diskusijos

301 a.

9.00 - 10.30

Diskusija (I). Moderuoja: J. Lazauskaitė-Zabielskė

SOLVING ETHICAL DILEMMAS IN ASSESSMENT, TESTING AND SELECTION WITH PROF. D.ILIESCU

201 a.

9.00 - 10.30

Diskusija (II). Moderuoja: R. Pakrosnis

STUDENTŲ PSICHOLOGINĖS GEROVĖS PUOSELĖJIMAS LIETUVOJE: GEROJI PATIRTIS IR IŠŠŪKIAI

107 a.

9.00 - 10.30

Diskusija (III). Moderuoja: I. Bobinienė

PSICHOLOGŲ DARBO IŠŠŪKIAI VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO KEITIMŲ KONTEKSTE

204 a.

10.30 - 11.00

Kavos pertrauka

11.00 - 12.30

TREČIA SESIJA: Pranešimų sesijos ir diskusijos

Fsf

11.00 - 12.30

Simpoziumas (II). Rengėjas: M. S. Poškus

GAMTAI DRAUGIŠKO ELGESIO TYRIMŲ PRAKTINĖS IR TEORINĖS KRYPTYS LIETUVOJE

M. S. Poškus. SKIRTINGŲ SOCIALINĖS REKLAMOS KREIPINIŲ, SKATINANČIŲ TAUSOTI GAMTĄ, IŠŠAUKIAMŲ EMOCIJŲ PROFILIAI

A. Balundė. APLINKOS TAPATUMO IR RYŠIO SU GAMTA SĄSAJOS: META-ANALIZĖ

A. Balundė. NUO RYŠIO SU GAMTA LINK APLINKĄ TAUSOJANČIO ELGESIO: BIOSFERINIŲ VERTYBIŲ IR APLINKOS TAPATUMO VAIDMUO

M. S. Poškus. DAUGUMA ŽMONIŲ LIPA LAIPTAIS – ĮŽVALGOS IŠ LAUKO EKSPERIMENTO

A. Kuzinas. NE TIK ŠIUKŠLĖS AKIS BADO: VAIZDINIŲ DIZAINO ELEMENTŲ POVEIKIS VIZUALINĖS SOCIALINĖS REKLAMOS EFEKTYVUMUI

205 a.

 

11.00 -11.15

 

11.15 -11.30

 

 

11.30 - 11.45

 

 

11.45 - 12.00

 

12.00 - 12.15

 

 

12.15 - 12.30

Darbo ir organizacinė psichologija (I). Moderuoja: A. Stelmokienė

A. Žiedelis. SLAUGYTOJŲ DARBO APLINKYBIŲ, SVEIKATOS IR ĮSITRAUKIMO Į DARBĄ ILGALAIKĖS SĄSAJOS

T. Vadvilavičius. KOKS VADOVAVIMO STILIUS PRISKIRIAMAS „TAMSIESIEMS“ VADOVAMS? PILNO DIAPAZONO VADOVAVIMO MODELIO IR TAMSIOSIOS TRIADOS RYŠYS.

D. Valytė-Žeimienė. ORGANIZACIJOS SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS CHARAKTERISTIKŲ SVARBA SKIRTINGŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ STUDENTAMS RENKANTIS DARBĄ

I. Visockytė. ASMENYBĖS BRUOŽŲ, DARBO VEIKSNIŲ IR VIRTUALIŲ KOMANDŲ, DIRBANČIŲ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SRITYJE, EFEKTYVUMO SĄSAJOS

A. Stelmokienė. KOKIE VADOVAVIMO ORGANIZACIJOJE YPATUMAI GALI PADĖTI UNIVERSITETO DARBUOTOJAMS LABIAU ĮSITRAUKTI Į DARBĄ IR ĮSIPAREIGOTI ORGANIZACIJAI?

Klausimai ir diskusijos

303 a.

 

11.00 -11.15

 

11.15 -11.30

 

11.30 - 11.45

 

11.45 - 12.00

 

12.00 - 12.30

Edukacinė psichologija (II). Moderuoja: A. Petrulytė

J. Lukoševičiūtė. PROBLEMINIS SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS TARP LIETUVOS PAAUGLIŲ

R. Juchnevič. PSICHOINTERAKTYVIŲ VERIM SISTEMOS TECHNIKŲ TAIKYMAS ŽMOGAUS PSICHINEI GEROVEI

L. Rakickienė. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LAIKAS PRIE EKRANŲ, AKTYVI ŽAIDIMŲ VEIKLA IR VYKDOMOSIOS FUNKCIJOS

A. Petrulytė. LIETUVOS PAAUGLIŲ SOCIALINĖ EMOCINĖ SVEIKATA IR SAVĘS VERTINIMAS

Klausimai ir diskusijos

304 a.

 

11.00 -11.15

 

 

11.15 -11.30

 

11.30 - 11.45

 

11.45 - 12.00

 

12.00 - 12.30

Klinikinė ir sveikatos psichologija (II). Moderuoja: R. Pakrosnis

V. Nichols. PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO, PSICHOLOGINIO ATSPARUMO IR SUBJEKTYVIAI VERTINAMOS SVEIKATOS RYŠYS

L. Alčiauskaitė. JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PASITENKINIMAS GYVENIMU IR SUBJEKTYVI LAIMĖ – AR SOCIALINĖ PARAMA TAM TURI REIKŠMĖS?

A. Goštautas. VIDUTINIO AMŽIAUS VYRŲ SAVO ĮVERTINTOS SVEIKATOS RODIKLIŲ SĄSAJOS SU IŠGYVENAMUMU ILGALAIKIO STEBĖJIMO LAIKOTARPIU.

R. Pakrosnis. Į SPRENDIMUS SUTELKTA KOMPIUTERINĖ SAVI-PAGALBOS PROGRAMA STUDENTAMS PO 10 M.: VYSTYMO IR VEIKSMINGUMO TYRIMŲ APŽVALGA

Klausimai ir diskusijos

301 a.

11.00 – 12.30

Diskusija (IV). Moderuoja: L. Digrytė

PAGALBOS SAVIŽUDYBĖS KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ASMENIMS ORGANIZAVIMO BEI TEIKIMO TEISINIAI IR PRAKTINIAI ASPEKTAI

201 a.

12.30 - 13.30

Pietų pertrauka (pietumis dalyviai rūpinasi savarankiškai)

13.30 - 15.00

KETVIRTA SESIJA: Pranešimų sesijos ir diskusijos

Fsf

 

13.30 -13.45

 

13.45 -14.00

 

 

14.00 - 14.15

 

 

14.15 – 14.30

 

14.30 - 15.00

Teisės psichologija (I). Moderuoja: V. Mikuličiūtė

V. Klimukienė. KAS PROGNOZUOJA PAAUGLIŲ DELINKVENTINIO ELGESIO RECIDYVĄ? RIZIKOS IR APSAUGINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

A. Izotovas. MNEMONINIŲ TECHNIKŲ PANAUDOJIMAS IR MELO APTIKIMAS PAKARTOTINĖSE APKLAUSOSE: VERTINTOJŲ TIKSLUMAS ATPAŽĮSTANT TEISINGUS IR MELAGINGUS PARODYMUS

L. H. Vasiliauskė. KĄ KIEKVIENAS PSICHIKOS SVEIKATOS SPECIALISTAS TURI ŽINOTI, KAI SAVO DARBE SUSIDURIA SU SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE PATYRUSIA MOTERIMI. KĄ DARYTI IR KO NE

V. Mikuličiūtė. GEROS MERGAITĖS, BLOGI BERNIUKAI? KAIP PAAUGLĖS MERGAITĖS IR BERNIUKAI VERTINA BENDRAAMŽIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMĄSI

Klausimai ir diskusijos

304 a.

 

13.30 -13.45

 

13.45 -14.00

14.00 - 14.15

 

 

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

 

14.45 - 15.00

Klinikinės ir sveikatos psichologija (III). Moderuoja: I. Daniūnaitė

V. Gudonis. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, TURINČIŲ REGOS SUTRIKIMŲ, IR JŲ TĖVŲ BAIMĖS

D. Vanagė. LIGONINĖ VAIKO AKIMIS: KOKYBINIŲ TYRIMŲ APŽVALGA

G. Liutkevičė. PSICHOSOCIALINĖ REABILITACIJA IR APLINKOS TERAPIJA VAIKAMS PATYRUSIEMS SMURTĄ, RAIDOS TRAUMAS BEI TURINTIEMS ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMŲ

I. Salialionė. MEDICINOS PSICHOLOGAS TEISMO PROCESE

I. Daniūnaitė. SMURTO PATYRIMAS VAIKYSTĖJE: PAPLITIMAS IR PSICHOLOGINĖS PASEKMĖS

Klausimai ir diskusijos

301 a.

 

13.30 -13.45

 

13.45 -14.00

 

14.00 - 14.15

 

 

14.15 – 14.30

 

14.30 - 15.00

Socialinė psichologija (I). Moderuoja: R. Markštaitytė

E. Simonavicius. KAIP KEIČIASI RŪKYMAS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE? TĘSTINĖ LATENTINĖ-STRUKTŪRINĖ ANALIZĖ 2016–2017 METAIS

A. Kairys. SĄSAJOS TARP NUOSTATŲ Į VAIRAVIMĄ, VAIRAVIMO ELGSENOS IR LAIKO PERSPEKTYVOS: Į ASMENĮ ORIENTUOTAS POŽIŪRIS

J. Slavinskienė. POŽIŪRIO Į BAUDŲ, GAUNAMŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS, TEISINGUMĄ ANALIZĖ: LYTIES IR VAIRAVIMO PATIRTIES SVARBA

R. Markšaitytė. ASMENYBĖS BRUOŽŲ REIKŠMĖ EMIGRAVUSIŲ IR LIETUVOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ GEROVĖS IR SOCIALINIO PASITIKĖJIMO RYŠIUI

Klausimai ir diskusijos

303 a.

13.30 - 15.00

Diskusija (V). Moderuoja: M. Miselytė

MANO BENDRADARBIS – ROBOTAS

204 a

13.30 - 15.00

Diskusija (VI). Moderuoja: N. Žemaitienė

PSICHOLOGŲ REAGAVIMO Į DIDELIO MASTO NELAIMES IR KITUS KRITINIUS ĮVYKIUS IŠŠŪKIAI LIETUVOJE

201 a.

15.00 - 15.30

Kavos pertrauka

15.30 - 17:00

LPS SUVAŽIAVIMAS

Fsf 201 a.

15.30 – 16.15

Proginis pranešimas

A. Bagdonas. PRISIEKĘS IŠTIKIMYBE LIETUVAI: 2019-IEJI – KARO GYDYTOJO IR PSICHOLOGO PROFESORIAUS VLADO LAZERSONO 130-IOS GIMIMO METINĖS

Fsf 301 a.

18.00 – 20.00

ŠVENTINĖ VAKARIENĖ


*Programoje nurodoma tik pirmojo (pristatančiojo) autoriaus pavardė. Visi pranešimo bendraautoriai bus nurodyti santraukų leidinyje. 

 

Stendinių pranešimų sąrašas

 

V. Adomaitienė. ATVEJO ANALIZĖ. DAILĖS TERAPIJOS SVARBA ONKOLOGINIAM PACIENTUI.

N. Bagdonaitė. PRIKLAUSOMŲ NUO ALKOHOLIO MOTERŲ TAPATUMO KŪRIMAS: PRELIMINARI EMPIRINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ.

D. Bagdžiūnienė. PROFESINIO SAVIVEIKSMINGUMO SKALĖS LIETUVIŠKOSIOS VERSIJOS PSICHOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS.

D. Bagdžiūnienė. STOJANČIŲJŲ Į PEDAGOGINES SPECIALYBES MOTYVACIJOS TAPTI PEDAGOGU VERTINIMO TEORINĖS PRIELAIDOS IR METODO PSICHOMETRINIAI RODIKLIAI.

V. Čepukienė. BRANDUOLINĖS ŠEIMOS EMOCINĖS SISTEMOS IR SUAUGUSIOJO FIZINĖS SVEIKATOS SĄSAJA: MEDIACINIS BENDROJO SAVIVEIKSMINGUMO VAIDMUO.

V. Gabė. ŠEIMOS KOMUNIKACIJOS MODELIU GRĮSTOS SKALĖS (RFCP) PSICHOMETRINĖS CHARAKTERISTIKOS IR PRITAIKYMAS APLINKAI DRAUGIŠKO ELGESIO TYRIMUOSE.

J. Janavičiūtė. ASMENYBĖS BRUOŽŲ IR PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO SĄSAJOS.

M. Kvedaraitė. MOTERŲ PATIRIAMAS SMURTAS: POTRAUMINIO STRESO RIZIKOS VEIKSNIAI.

U. Paluckaitė. PAAUGLIŲ SAVĘS ATSKLEIDIMO SOCIALINIUOSE TINKLUOSE FACEBOOK, INSTAGRAM IR SNAPCHAT YPATUMAI.

I. Pečiulienė. STRESO MAŽINIMO PROGRAMŲ, PAREMTŲ DVIEM ATSIPALAIDAVIMO METODAIS, EFEKTYVUMAS DIDINANT STUDENTŲ GEBĖJIMĄ ATSIPALAIDUOTI.

R. Pukinskaitė. LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲJŲ EMOCINGUMO, EMOCIJŲ REGULIAVIMO IR GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS.

D. Šakinytė. AR SOCIALINĖ REKLAMA, SKIRTA VAIRAVIMO IŠGĖRUS PREVENCIJAI, KEIČIA POŽIŪRĮ Į RIZIKINGĄ VAIRAVIMĄ?

S. Vičaitė. MOBILIOSE DARBO VIETOSE DIRBANČIŲ KELININKŲ PATIRIAMAS STRESAS IR DARBO SĄLYGŲ GERINIMO POREIKIAI.

L. Zajančkauskaitė-Staskevičienė. TĖVŲ POŽIŪRIS Į VAIKŲ IMUNOPROFILAKTIKĄ IR SAVIVEIKSMINGUMAS: AR YRA RYŠYS.

 

 

VIEŠINIMO TIKSLAIS LPK 2019 METU BUS DAROMOS NUOTRAUKOS.

 


 

PAŽYMĖJIMAI, PATVIRTINANTYS DALYVAVIMĄ LPK2019, BUS IŠSIŲSTI REGISTRACIJOS METU NURODYTU EL.PAŠTU PER 10 DARBO DIENŲ. 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai