Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Naujienos


2018.09.28 ŠMM pozicija dėl mokyklose dirbančių psichologų apmokėjimo


Lietuvos psichologų sąjungos Edukacinės psichologijos komitetas kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją su klausimu, ar numatoma didinti darbo užmokestį švietimo įstaigose dirbantiems psichologams ir ar imamasi konkrečių veiksmų dėl tinkamo darbo užmokesčio užtikrinimo psichologams. 

 LR Švietimo ir mokslo ministerijos gautame rašte pažymima kad, mokyklose įsigaliojus etatinio apmokėjimo įstatymui, mokyklose dirbančių psichologų apmokėjimo sąlygos iš esmės nesikeičia. Tačiau, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone, atsižvelgus į  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos psichologo pareigybė priskirtina A1 lygio pareigybei ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas turi būti didinamas 20 procentų.

Taip pat ministerijos rašte primenama, kad darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir, atsižvelgdamas į patvirtintą įstaigai darbo užmokesčio fondą, nustato biudžetinės įstaigos vadovas. 

ŠMM rašte yra tik patikslinta esama įstatymuose informacija apie švietimo įstaigose dirbančių psichologų atlyginimą, tačiau nėra numatoma imtis konkrečių veiksmų darbo užmokesčio didinimo.
2018.09.27 Nacionalinis EuroPsy komitetas siunčia žinią EuroPsy turėtojams!


Primename, kad EuroPsy sertifikatas galioja 7 metus ir norėdami jį atnaujinti turėsite pateikti įrodymų apie kvalifikacijos kėlimą. Kvalifikacijos kėlimas gali būti formalus/dokumentuotas(mokymai, seminarai, konferencijos, straipsnių rašymas ir recenzavimas, supervizijos ar supervizijų grupės ir pan.) arba neformalus/nedokumentuotas(intervizijos ar intervizijų grupės, savarankišlas informacijos rinkimas, bendravimas su kolegomis, siekiant praplėsti žinias ir pan.). Kuo anksčiau pradėsite kaupti įrašus tiek apie formalų, tiek apie neformalų kvalifikacijos kėlimą, tuo lengviau bus pateikti dokumentus EuroPsy atnaujinimui.

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad nuo šiol EuroPsy ženkliukas suteikiamas ne tik LPS organizuojamiems renginiams. Tai reiškia, kad visi psichologų bendruomenės nariai, rengdami mokymus/seminarus gali kreiptis į LPS valdybą dėl EuroPsy ženkliuko suteikimo renginiui. EuroPsy ženkliukas suteikiamas tuo atveju, jei renginys yra skirtas psichologams ir jį veda psichologo kvalifikaciją turintis asmuo. Dalyvavimas EuroPsy ženkliuku pažymėtame renginyje automatiškai užskaitomas kaip EuroPsy psichologo kvalifikacijos kėlimas.

2018.09.26 Susitikimas su Lietuvos kariuomenės psichologais


Lietuvos psichologų sąjunga sulaukė kreipimosi iš Lietuvos kariuomenės psichologų dėl dokumentacijos tvarkymo dirbant su klientais. Rugsėjo 19 dieną įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo LPS prezidentė Neringa Grigutytė, Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė Edita Žilienė, atvyko Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo psichologijos sektoriaus viršininkė mjr. Danutė Lapėnaitė, Psichologinės paramos įguloms poskyrio viršininkas kpt. Andrius Jurgaitis ir Psichikos sveikatos priežiūros poskyrio kpt. Giedrė Ambrulaitienė. Buvo aptarti konfidencialumo ir atsakomybės klausimai, kurie svarbūs Lietuvos statutinėse organizacijose dirbantiems psichologams konsultuojant darbuotojus. Tikimės, kad konstruktyvus pirmasis susitikimas išaugs į abipusiai naudingą bendradarbiavimą. 


2018.09.20 Kviečiame susipažinti su Organizacinės psichologijos konferencijos pranešėjais!


Organizacinės psichologijos konferencija "Psichologas organizacijoje. Veiklos vertinimas: motyvavimas ar prievolė?" jau Lapkričio 9 d. sukvies organizacinius psichologus ir visus besidominčius šia sritimi praktikus ir mokslininkus. Atskleidžiame kokios temos laukia konferencijos dalyvių:

Veiklos vertinime labai svarbią vietą užima grįžtamasis ryšys, todėl jam bus skiriamas didelis dėmesys: 
Justas Kupčinskas (Lietuvos paštas) pasidalins savo patirtimi, kas yra svarbu norint, kad grįžtamasis ryšys kurtų vertę organizacijai.
Organizacijų psichologė - konsultantė 
Vilma Šimaitienė (HR advisor) pasidalins įžvalgomis kaip grįžtamąjį ryšį padaryti organizacinės kultūros dalimi ir laimėti konkurencinį pranašumą. O Karl Laas (Upsteem.com) papasakos, kaip sukūrė IT įrankį grįžtamajam ryšiui ir kokios gerosios jo naudojimo praktikos.

Kokiais atvejais veiklos vertinimas naudingas, o kada jis žlugdo komandą ar net visą organizaciją ir kaip su tuo susiję Lean ir organizacinė psichologija? Apie tai savo įžvalgom pasidalins 
Indrė Daubarienė (Littelfuse LT). 

Kas yra kritinių pareigybių pamainumo ir stebėsenos sistema, kokioms įmonėms verta ją įsidiegti  ir ką daryti, kad ji veiktų efektyviai? 
Airidos Zavadskės (PRO Assessments) mintys ir šios sistemos diegimo įmonėje Litgrid patirtis. 

Kokios klaidos daromos vertinant vadovus ir kaip jų išvengti? - 
doc. dr. Aurelijos Stelmokienės(Vytauto Didžiojo universitetas) mokslinės įžvalgos praktikai. O Viktorija Griciuvienė (Cut-e.com) papasakos apie savo praktikoje taikomą metodą vadovų vertinimui. 

Konferencijos dalyvius kviesime aktyviai diskutuoti ir dalintis savo patirtimi apie šias ir kitas veiklos vertinimo praktikas bei dalyvaujant praktinėje laboratorijoje patirti konsultacinės įmonės Skills Lab praktikoje taikomus metodus.

Nekantriai laukiame susitikimo, kuris vyks jaukiose MRU laboratorijose.


2018.09.20 SAM ministro įsakymai dėl medicinos psichologų darbo su savižudybės krizėje esančiais asmenimis


2018 m. lapkričio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. priimtas įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įsakymas Nr. V-856 „Dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Įsakyme Nr. V-859 aprašomos atskiros pagalbos teikimo tvarkos, jei: a) savižudybės grėsmę patiriantis asmuo yra susižalojęs ir (ar) apsinuodijęs, b) jei yra akivaizdi grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, c) jei asmuo yra išsakęs savo ketinimą nusižudyti ir (ar) iš jo elgesio galima spręsti apie asmens ketinimą nusižudyti, d) jei savižudybės grėsmė maža (išsakytos savižudiškos mintys, bet neturima ketinimo nusižudyti ir esant motyvuotam priimti psichologinę pagalbą).
2018.09.19 Rugsėjo 17 d. LR Seime įvyko apskritojo stalo diskusija dėl teismo ekspertų (psichiatrų ir psichologų) darbo specifikos ir organizavimo


2018 m. rugsėjo 17 d. LPS prezidentė N. Grigutytė dalyvavo Seime apskritojo stalo diskusijoje dėl teismo ekspertų (psichiatrų ir psichologų) darbo specifikos ir organizavimo taip, kad teisiniai procesai būtų palankesni nepilnamečiams. Šiai dienai Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM dirba trys teismo vaikų ir paauglių psichiatrai ekspertai ir 4 teismo vaikų ir paauglių psichologai ekspertai, o nepilnamečiams skiriamų teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizių skaičius yra žymiai išaugęs ir nuolat didėja. Nepilnamečiams nukentėjusiesiems baudžiamosiose bylose ekspertizių, kurios dažniausiai yra kompleksinės, t.y. atliekamos psichologų ir psichiatrų kartu, reikia laukti pusė metų, civilinėse bylose, kuriose ekspertizes dažniausiai atlieka tik psichologai – dar ilgiau. Diskusijoje taip pat svarstyti klausimai dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų procedūrų pagrįstumo bei teisėtumo, vaiko gerovės ir apsaugos nuo smurto multidisciplininės sistemos procedūra ir jos problemos, jaunų asmenų neįgalių iš vaikystės, kuriems suėjus 18 metų, pakartotinai turi būti įvertintas jų civilinis veiksnumas ir kiti klausimai. Plačiau apie renginį ČIA.Nuotrauka iš LR Seimo archyvo
2018.09.17 Konferencija ,,Medikas Lietuvoje – dabartis ir perspektyva“


2018 m. rugsėjo 13 d. vyko medikų sąjūdžio ir Profesinės sąjungos „Solidarumas“ konferencija ,,Medikas Lietuvoje – dabartis ir perspektyva“, kurios metu diskutuota apie medikus ir sveikatos apsaugos sistemą. Sveikatos apsaugos sistemoje kartu su medikais komandose dirba medicinos psichologai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, todėl svarbu, kad sistemos finansavimo, kolektyvinės šakos sutarties ir darbo užmokesčio kėlimo svarstymai apimtų visus specialistus, dirbančius sveikatos apsaugos sistemoje. Konferencijoje Lietuvos psichologų sąjungą atstovavusios dr. Ieva Vaskelienės, kuri yra Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriaus vedėja, teigimu, medicinos psichologams taip pat rūpi darbo užmokesčio ir darbo krūvių klausimai, atsakomybių bei funkcijų pasiskirstymas tarp specialistų. Plačiau apie renginį čia.
2018.09.01 Sveikiname su rugsėjo 1 - ąja!

2018.08.28 Kviečiame dalyvauti konferencijoje „TEISINIAI IR ETINIAI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTAI


Kviečiame kolegas jau dabar rezervuoti 2018 spalio 27 dieną konferencijai visiems psichikos sveikatos priežiūros specialistams aktualia tema–„TEISINIAI IR ETINIAI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTAI"

Konferencijoje bus kalbama, kokios yra psichikos sveikatos srityje dirbančių specialistų teisinės atsakomybės, su kokiomis teisinėmis ir etinėmis dilemomis galime susidurti savo darbe, ką kiekvienas turime žinoti dirbdami su jautria asmenine informacija.

Praktinėje konferencijos dalyje dalyvius pakviesime pasidalinti savo patirtimi ir pastebėjimais, kelti klausimus ir į juos atsakymų ieškoti diskutuojant atskirose grupėse.
2018.07.24 Pratęstas pranešimų teikimo terminas iki rugsėjo 5 d. Kviečiame teikti pranešimus organizacinės psichologijos konferencijai!


Kviečiame teikti pranešimus VIII-ajai konferencijai Psichologas organizacijoje". Šių metų tema: Veiklos vertinimas – motyvavimas ar prievolė? Konferencija vyks lapkričio 9 d. Vilniuje- Mykolo Romerio universiteto laboratorijose. Konferencija skirta organizacijų psichologams, personalo specialistams ir įmonių vadovams. Konferencijoje savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis įvairių įmonių atstovai, praktikoje bei moksle dirbantys psichologai.  Siekdami didesnio praktikos ir mokslo bendruomenių dalinimosi žiniomis, kviečiame teikti ir stendinius pranešimus.
Klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti: kaip įmonės vertina darbuotojus; ko tikisi iš taikomų įrankių ir kokią naudą gauna; kaip jaučiasi vertinami darbuotojai; veiklos vertinimas juos motyvuoja ar tėra tik formali prievolė; kokia yra efektyvaus veiklos vertinimo formulė?


2018.07.02 LPS komitetai vasarą atostogaus


Informuojame, kad LPS komitetai atostogauja nuo liepos 1  d. iki rugpjūčio 31 d. Jūsų klausimai komitetams bus perduoti po atostogų.


Linkime visiems šaunios vasaros ir gero poilsio!Nuotrauka iš www.pixabay.com
2018.07.02 Visuotinis IUPsyS narių susirinikimas


2018 m. birželio 30 d. vyko visuotinis Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (International Union of Psychological Science, IUPsyS) narių susirinkimas. IUPsyS sudaro 90 narių iš viso pasaulio. Lietuvos psichologų sąjunga yra IUPsyS narė nuo 2000 metų. Visuotinis IUPsyS narių susirinkimas vyko Monrealyje, Kanadoje, Tarptautinio taikomosios psichologijos kongreso metu, Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo LPS prezidentė Neringa Grigutytė.


Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87
 
 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
Intervizijų grupės
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
Lietuvos psichologų sąjungos visuotinis narių suvažiavimas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai