Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2018 birželis


LPS naujienos I 2018 birželis
Nuo liepos 1 d. įsigalioja nauja vaiko teisių apsaugos sistema labiau apsaugosianti vaikų interesus. Šie pokyčiai išryškina psichologinių paslaugų reikalingumą: mažamečius nukentėjusius ir liudytojus baudžiamajame procese apklausinės psichologai; psichologai kviečiami dirbti vaiko teisių apsaugos sistemoje bei švietimo sistemoje, didinant psichologinės pagalbos prieinamumą. Taip pat svarbu, kad asmenys, kurių darbas ar veikla susiję su vaikais, turintys įtarimų ar informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą (smurtą prieš vaiką ir pan.), privalo apie tai pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai.

Linkime, kad įsigalioję pokyčiai vyktų sklandžiai, o kiekvienas iš mūsų šią vasarą skirtume laiko prasmingoms atostogoms! Tebūna šis laikas kupinas vasaros kvapų ir spalvų, ramybės ir įkvėpimo!

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė 
dr. Neringa Grigutytė
Svarbu žinoti
LPS komitetai atostogauja nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Jūsų klausimai komitetams bus perduoti po atostogų.
Visuotinis IUPsyS narių susirinikimas
2018 m. birželio 30 d. vyko visuotinis Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (International Union of Psychological Science, IUPsyS) narių susirinkimas. IUPsyS sudaro 90 narių iš viso pasaulio. Lietuvos psichologų sąjunga yra IUPsyS narė nuo 2000 metų. Visuotinis IUPsyS narių susirinkimas vyko Monrealyje, Kanadoje, Tarptautinio taikomosios psichologijos kongreso metu, Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo LPS prezidentė Neringa Grigutytė.
Aktualijos
Psichologų dalyvavimas baudžiamajame procese apklausiant nepilnamečius
Nuo liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose yra būtinas. Birželio mėnesį šių pokyčių įgyvendinimui vyko intensyvus pasiruošimas valstybiniu lygiu, į pasitarimus buvo kviečiami LPS atstovai: birželio 1 d. ir 7 d. – Teisingumo ministerijoje (plačiaučia), birželio 14 d. – Vyriausybės kanceliarijoje. Siekiant užtikrinti pakankamą vaikus baudžiamajame procese padedančių apklausti psichologų skaičių, iki šių metų pabaigos planuojama įvadinius mokymus surengti 100 psichologų (plačiau čia), o teisingumo ministras skyrė papildomas lėšas psichologų, padėsiančių nuo liepos 1 d. apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese, etatų įsteigimui (plačiau čia). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba paskelbė psichologų, kurie gali padėti apklausti nepilnamečius baudžiamosiose bylose, sąrašą.
Psichologams dažnai kyla daug praktinių klausimų dėl nepilnamečių apklausų. čia galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
Įsigaliojo medicinos psichologo medicinos norma
2018 m. gegužės 30 d. Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga įsakymas Nr. V-627 patvirtino medicinos psichologo medicinos normą - „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 162:2018 „Medicinos psichologas“ patvirtinimo“. Normoje apibrėžtos medicinos psichologo teisės, pareigos ir kompetencija. Ji privaloma visiems medicinos psichologams, jų darbdaviams bei institucijoms, rengiančioms medicinos psichologus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą.
Nuoširdžiausia padėka LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetuidarbo grupei bei visiems, prisidėjusiems prie šio svarbaus dokumento atsiradimo.
SAM pasitarimas dėl pacientų sveikatos būklės įvertinimo instrumentų atrinkimo ir pritaikymo Lietuvos medicininės sveikatos sistemai
2018-06-29 LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto atstovės Janina Klimantavičienė, Jurgita Černiauskienė ir dr. Rūta Sargautytė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame pasitarime dėl medicininės reabilitacijos naujosios strategijos. Šiuo metu darbo grupė kuria sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo projektą. Ketinama parengti pacientų atrankos ir sveikatos būklės vertinimo medicininėje reabilitacijoje standartus, numatytos naujovės, leisiančios teikti kokybiškas paslaugas tiksliniam pacientui bei  įvertinti medicininių paslaugų kokybę ir poveikį.
 
LPS atstovai pasiūlė galiojantį psichologinių paslaugų skaičiaus reglamentavimą pagal ligos grupę keisti į pacientų, kuriems medicinos psichologas teikia paslaugas, skaičių etatui; taip pat įsipareigojo iki 2018-09-15 pateikti savo siūlymus dėl medicinos psichologo darbo reabilitacijoje tvarkos, įvertinimo instrumentų adaptavimo ir naudojimo galimybių.
Iniciatyva peržiūrėti ribojimus, susijusius su asmens psichikos sveikata, dirbti tam tikrą darbą
2018 m. birželio 13 d. LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje buvo svarstoma iniciatyva peržiūrėti ribojimus, susijusius su asmens psichikos sveikata, dirbti tam tikrą darbą. Diskusiją moderavo seimo narys A. Navickas, problemos matymu ir galimais sprendimais dalinosi seimo nariai D. Šakalienė, M. Majauskas, Z. Streikus, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų atstovai, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas R. Andrijauskas,  Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja A. Širvinskienė. Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė Aistė Pranckevičienė. Diskusijos metu buvo konstatuota, kad dabartiniuose teisės aktuose numatyti ribojimai neskatina kreiptis pagalbos dėl psichikos sunkumų, verčia juos slėpti ar ieškoti pagalbos anonimiškai, todėl Savižudybių ir smurto prevencijos komitetas imasi iniciatyvos tarpininkauti tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų, psichikos liga sergančiųjų ir visuomenės, kad ribojimai būtų peržiūrėti. Kol kas tai pirmieji žingsniai, kurie, tikimės, išaugs į realius veiksmus, mažinančius psichikos ligos stigmą ir skatinančius didesnę psichikos ligomis sergančiųjų integraciją.
Pasitarimas dėl Europos ekonominės erdvės 2014 - 2021 m. finansinio mechanizmo sveikatos programos sričių
2018 m. birželio 5 d. vyko Centrinės projektų valdymo agentūros, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų organizuojamas susitikimas, kurio metu buvo aptartos Europos ekonominės erdvės 2020 - 2024 m. finansinio mechanizmo Sveikatos programos sritys.
 
Pagrindinis šio renginio tikslas – nustatyti Lietuvos vaikų ir jaunimo sveikatos bei gerovės poreikius ir problemas, susijusias su rizikos faktoriais. Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė J. Klimantavičienė bei Vaiko gerovės komiteto narės V. Kalpokienė, R. Jusienė ir A. Kurienė. Renginio metu, dalyvaujant Norvegijos Sveikatos instituto, Lietuvos ministerijų, savivaldybių, valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovams diskutuota apie iššūkius, problemas ir galimus sprendimus, susijusius su šiomis pagrindinėmis temomis:
 
  • Vaikų ir jaunuolių netinkamo elgesio šeimoje prevencija
  • Rizikos veiksnių mažinimas švietimo sistemoje
  • Vaikų ir jaunimo sveikatai įtakos turinčių rizikos veiksnių mažinimas
  • Psichologinio atsparumo didinimas įvairiose amžiaus grupėse.
Skaityti daugiau...
Paskelbtas Tarptautinės ligų klasifikacijos – 11 leidimas (ICD-11)
2018-06-18 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė Tarptautinės ligų klasifikacijos – 11 leidimą (ICD-11). Naujame leidime pakeistos kai kurios psichikos, elgesio ir neuroraidos sutrikimų diagnozės ir kriterijai (pavyzdžiui, kitoks asmenybės sutrikimų klasifikavimas; nustatant intelektinės raidos sutrikimą, remiamasi ne IQ balais, o standartiniais nuokrypiais nuo vidurkio, remiantis norminiu individualiai pateikiamu standartizuotu testu ir t.t.). Susipažinti su TLK-11 (anglų kalba) galite čia.
EuroPsy naujienos
Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas sveikina visus psichologus gavusius EuroPsy pereinamuoju laikotarpiu ir kviečia tapti EuroPsy supervizoriais! 2018 metų rudenį planuojama pradėti diegti bandomąjį EuroPsy supervizuojamos praktikos modelį ir ketinama kviesti kvalifikuotus EuroPsy psichologus tapti EuroPsy supervizoriais. LPS supervizuojamos praktikos komisija, kurią sudaro LPS komitetų atstovai ir kuriai vadovauja dr. Rytis Pakrosnis, parengė preliminarius reikalavimus EuroPsy prižiūrimos praktikos vadovams. Preliminariai, norėdami tapti EuroPsy supervizoriais psichologai turės: 1) būti įgiję EuroPsy sertifikatą; 2) turėti pakankamai praktinio darbo patirties ir dirbti toje psichologijos srityje, kurioje žada dirbti supervizoriumi; 3) turėti pakankamai supervizavimo patirties toje psichologijos srityje, kurioje žada dirbti supervizoriumi; 4) būti dalyvavę mokymuose apie EuroPsy kompetencijų modelį, kuriuo remiantis turės būti atliekamas psichologų, siekiančių gauti EuroPsy sertifikatą, supervizavimas. Daugiau informacijos apie supervizorių mokymus bus paskelbta rudenį, sekite  naujienas!

Informuojame, kad EuroPsy sertifikatą turintys specialistai paieškos sistemoje yra pažymėti EuroPsy ženklu.
                                
LPS naujienos
Psichologų paieškos sistemos aktualijos
Maloniai primename, kad vis dar galite papildyti savo profilį informacija apie save naujoje paieškos sistemoje, jei to dar nepadarėte. Informuojame, kad sąrašo čia nuo 2018 m. liepos 5 d. nebebus. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir paskelbti apie savo teikiamas psichologines paslaugas!
 
Jei susiduriate su sunkumais pildydami informaciją, maloniai prašome susisiekti su LPS biuru telefonu +37067331197 arba el.paštu: lps@psichologusajunga.lt
Būsimi renginiai
Kviečiame į Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018!
KLINIKINIŲ IR SVEIKATOS PSICHOLOGŲ
KONFERENCIJA - 2018


Birštonas „EGLĖS“ sanatorija  |  2018.10.01

Mieli psichologai,
 
2017 m. įvykusi pirmoji klinikinės ir sveikatos psichologų konferencija atskleidė mūsų profesijos atstovų bendrystės troškimą. Smagiai susirinkome, dalinomės nauja informacija, įgijome patirties, sulaukėme kolegų palaikymo.
Ir vėl artėja metas susitikti. 2018 m. spalio 1 d.  rinksimės į Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018 Birštone, „Eglės“ sanatorijoje, kurios administracija geranoriškai atveria mums sanatorijos erdves susiburti ir drąsiai tenkinti psichologijos profesijai itin aktualų poreikį – nuolat kelti vis gilesnius klausimus ir aktyviai ieškoti dar efektyvesnių atsakymų.
Mūsų daug – kartais net vieni apie kitus menkai te žinome. Dirbame įvairiausiose srityse, tad susiduriame su neįsivaizduojama problemų įvairove, kuri kartais trikdo, stabdo ar net gąsdina. Galime vieni kitus padrąsinti, suteikti žinių ir išklausyti.
Konferencijoje verta dalyvauti, nes sužinosime naujienas apie naujai priimtus teisės aktus, klausysimės pranešimų ir dalyvausime praktiniuose užsiėmimuose, gvildendami klausimus nuo vaiko teisių apsaugos iki onkopsichologijos, nuo psichologinės išvados rašymo iki problemų, kylančių psichologinėse grupėse, nuo bandžiusio žudytis asmens psichosocialinio įvertinimo iki psichologinės pagalbos translyčiams ir kt.
Kviečiame atvykti dalyvavusius 2017 m. Paskatinkite prie jūsų prisijungti ir savo profesijos kolegas. Paraginkite dalyvauti gydytojus ar socialinius darbuotojus, nes artimiau pažinę mūsų profesinę grupę jie geriau suvoks mūsų profesijos galimybes ir ribas.
 
Laukiame Jūsų!
Organizatoriai – LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas
Preliminari programa
Regsitracija
Kviečiame teikti pranešimus ir registruotis į Organizainės psichologijos konferenciją!
ORGANIZACINĖS PSICHOLOGIJOS KONFERENCIJA

PSICHOLOGAS ORGANIZACIJOJE.
VEIKLOS VERTINIMAS – MOTYVAVIMAS AR PRIEVOLĖ?

 
2018 lapkričio 9 d.
MRU LAB | Vilnius

 
Kviečiame teikti pranešimus VIII-ajai konferencijai „Psichologas organizacijoje". Šių metų tema: Veiklos vertinimas – motyvavimas ar prievolė? Konferencija vyks lapkričio 9 d. Vilniuje- Mykolo Romerio universiteto laboratorijose. Konferencija skirta organizacijų psichologams, personalo specialistams ir įmonių vadovams. Konferencijoje savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis įvairių įmonių atstovai, praktikoje bei moksle dirbantys psichologai.  Siekdami didesnio praktikos ir mokslo bendruomenių dalinimosi žiniomis, kviečiame teikti ir stendinius pranešimus.
Klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti: kaip įmonės vertina darbuotojus; ko tikisi iš taikomų įrankių ir kokią naudą gauna; kaip jaučiasi vertinami darbuotojai; veiklos vertinimas juos motyvuoja ar tėra tik formali prievolė; kokia yra efektyvaus veiklos vertinimo formulė?

Praktinių pranešimų metu gali būti pristatomos su veiklos vertinimu susijusios temos, kaip pavyzdžiui:
  • Veiklos vertinimo ir su juo susijusio praktinio darbo patirtis;
  • Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;
  • Praktikoje taikomi ir pasiteisinę metodai / intervencinės priemonės.
Mokslinių pranešimų metu gali būti pristatoma su veiklos vertinimu susijusios temos, kaip pavyzdžiui:
  • Veiklos vertinimo tyrimų problematika ir rezultatai;
  • Mokslu grįsti veiklos vertinimo metodai / instrumentai.
Reikalavimai pranešimams ir registracija čia.
PRANEŠIMŲ REGISTRACIJA
DĖMESIO!
Papildoma 20 proc. nuolaida bus suteikta pirmiems 10 pranešimus pateikusių dalyvių.
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Kontaktai pasiteiravimui: lps@psichologusajunga.lt , tel. nr. +370 673 31197.
Tarptautiniai renginiai30th International Conference on Mental and Behavioral Health

The 32nd International Congress of Psychology "PSYCHOLOGY IN 21st CENTURY: OPEN MINDS, SOCIETIES & WORLD" Prague 2020 / Chech Republic
Europos psichologų kongresas 2019 | The 16th European Congress of Psychology 2019
2019 m. liepos 2 – 5 dienomis Maskvoje (Rusija) vyks 16-tasis Europos psichologų kongresas.
Kviečiame dalyvauti!
Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!
Snieguolę Andrutienę, Viktoriją Ivlevą, Reginą Junušienę, Rūtą Pukinskaitę, Aelitą Kukulskienę, Laurą Naikauskienę, Rūtą Muranovaitę, Robertą Maigienę, Vitą Čioraitienę, Rūtą Adomavičiūtę, Eglę Rukevičiūtę-Diliūnienę.
Sveikiname prisijungusias prie Europos registruotų psichologių! 
Rūtą Vitkūnienę, Viktoriją Kavaliauskienę, Rasą Sadlauskienę, Jolitą Krūmienę, Aistę Mitaitę, Iną Vasiulienę, Skaistę Girtienę, Almą Želvienę, Sonatą Kareniauskienę, Rasą Bubnienę, Audrą Bardauskienę, Aliną Ubaitę-Erlickienę, Eglę Mažulytę-Rašytinę, Renatą Gatavecaitę, Ingą Jackevičienę, Ievą Merkevičienę, Virginiją Skučaitę-Budrienę, Junoną Berznitskį.
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
Susisiekite su mumis el. paštu
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai