Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2018 gegužė


LPS naujienos I 2018 gegužė
Gegužės 17-19 d. Klaipėdoje praūžė Lietuvos psichologų kongresas ir visuotinis LPS narių suvažiavimas, kurių metu buvo prisiminta psichologijos profesijos Lietuvoje ir Lietuvos psichologų sąjungos istorija, paminėtas LPS 60-ies metų jubiliejus, aptartos dabarties aktualijos ir ateities iššūkiai. Lietuvos psichologų sąjunga nuosekliai laikosi pozicijos dėl psichologų praktinės veiklos reglamentavimo reikalingumo įtvirtinant bazinius reikalavimus, keliamus psichologo profesijai visoje Europoje. Tačiau nėra lengva matyti susiskaldžiusią bendruomenę. Siekiant užsibrėžtų tikslų nuolat tenka persvarstyti Sąjungos, profesinės bendruomenės ir asmenines atsakomybes bei vaidmenį visuomenėje. Plačiau apie tai – naujienlaiškyje.
 
Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė 
dr. Neringa Grigutytė
LPS narių suvažiavimas
2018 m. gegužės 19 d. (šeštadienį) 16:00-18:00 val. Klaipėdoje, Klaipėdos universitete įyko Lietuvos psichologų sąjungos narių suvažiavimas. LPS prezidentė Neringa Grigutytė pristatė LPS metines veiklos ir finansinę ataskaitas, kurios buvo patvirtintos susirinkusiųjų ir išankstiniu būdu pareiškusių savo nuomonę narių balsais. Dalyvavę LPS komitetų pirmininkai ir LPS atstovai tarptautinėse organizacijose trumpai pristatė savo veiklą. Minint Lietuvos psichologų sąjungos 60-ies metų jubiliejų, buvo sukurtas filmukas apie kiekvieną LPS prezidentavimo laikotarpį – kviečiame susipažinti
LPS prezidentai pasakoja apie LPS istoriją. Kviečiame žiūrėti!
Lietuvos psichologų kongresas 2018
Džiaugiamės, kad šiais metais tiek daug mokslininkų, praktikų ir studentų susirinko į Lietuvos psichologų kongresą gegužės 17-19 dienomis Klaipėdoje. Suskaičiavome, kad dalyvių buvo apie 200, o akimirkas fiksavo net 2 fotografai ir keletas operatorių.
LPK atidarymą pradėjo Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros vedėja doc. dr. Roma Šimulionienė. Dalyvius sveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas,  Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Rimantas Balsys.
Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė doc. dr. Neringa Grigutytė pasveikino visus atvykusius ir priminė apie šiemet minimą Lietuvos psichologų sąjungos 60-metį. Prof. Danutė Gailienė pristatė LPS jubiliejaus istorinius aspektus. Ačiū už įžvalgas ir istorinio pagrindo suteikimą šiai šventei! Prof. A. Gučo apdovanojimas šiais metais įteiktas psichologei Valijai Šap. Dėkojame Valijai už tai, ką daro savižudybių prevencijos srityje, ir nuoširdžiai sveikiname su apdovanojimu!
Daugiau apie LPK 2018...

Filmukas apie LPK 2018

Prof. E. Karayianni pranešimas Lietuvos psichologų kongrese 2018

Prof. A. Bagdono pranešimas Lietuvos psichologų kongrese 2018

Prof. D. Gailienės pranešimas Lietuvos psichologų kongrese 2018

Dr. R. Rekašiūtės-Balsienės pranešimas Lietuvos psichologų kongrese 2018


Prof. A. Gučo apdovanojimo įteikimas Valijai Šap
Visos LPK 2018 akimirkos
Informuojame, kad Lietuvos psichologų kongresas 2019 metais vyks Vilniaus universitete.
Norintys padėti apklausti vaikus baudžiamajame procese psichologai kviečiami į mokymus
Teisingumo ministerija informuoja, kad psichologai, norintys padėti apklausti vaikus baudžiamajame procese, jau gali registruotis į įvadinius mokymus. Ypač kviečiami psichologai iš Skuodo, Mažeikių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Biržų, Rokiškio, Kupiškio, Šalčininkų, Varėnos, Druskininkų, Prienų, Kėdainių, Raseinių, Radviliškio, Kelmės, Šilalės, Pagėgių rajonų, kuriuose šiuo metu vis dar trūksta specialistų, galėsiančių dalyvauti apklausose.
 
Registraciją vykdo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Psichologai dėl šių mokymų gali kreiptis elektroniniu paštu a.slidziauskiene@vgtpt.lt arba paskambinti telefonu
8 700 00 204 iki 2018 m. birželio 6 d.
Skaityti daugiau
Kvietimas pasinaudoti galimybe gauti stipendiją Autizmo spektro sutrikimo magistro studijoms užsienyje
 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija,  siekdama užtikrinti, kad Lietuvoje augtų kompetentingų specialistų, gebančių dirbti su autizmo spektro sutrikimą (toliau – ASS) turinčiais vaikais, darbuotojų  skaičius ir gerėtų jų kompetencija, kartu su Ugdymo plėtotės centru  skelbia konkursą magistro studijų programos užsienyje stipendijoms laimėti.
Aplikuoti gauti stipendiją iki 5000 eurų gali turintys bakalauro laipsnį ir ketinantys arba studijuojantys magistro studijų programoje, skirtoje ASS, užsienyje.  Po studijų baigimo, pareiškėjas vienerius metus savo darbu Lietuvoje prisidės prie veiklos, tiesiogiai susijusios su autizmo spektro sutrikimu (metodinė pagalba mokytojams, tėvams, darbas su vaikais). Daugiau rasite 
čia.
Pasitarimas ŠMM dėl psichologinės pagalbos plėtros
Vadovaujantis Švietimo įstatymu, smurto atveju švietimo įstaigos vadovas imasi priemonių, kad jo vadovaujamos švietimo įstaigos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, kurie smurtavo ar patyrė smurtą turėtų galimybę neatlygintinai gauti psichologinę pagalbą. Tai didina psichologinės pagalbos poreikį, kuris, deja, remiantis Švietimo informacinės sistemos duomenimis, nėra patenkinamas. Švietimo ir mokslo ministerija siekdama savivaldybėms padėti plėtoti psichologinės pagalbos paslaugas, 2018 m. gegužės 24 d. organizavo pasitarimą/konsultaciją, kurios metu buvo ieškoma galimybių kaip didinti psichologinių paslaugų prieinamumą ir kokybę pasitelkus ESF lėšas panaudojant ne tik mokyklose, Pedagoginėse psichologinėse tarnybose, bet ir nevyriausybinėse organizacijose dirbančius psichologus. ŠMM 2018-2019 m. tam yra skyrusi 3.8 mln. eurų, tad siekia užtikrinti tikslingą lėšų panaudojimą ir kokybišką psichologinės pagalbos teikimą. Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė N. Grigutytė buvo pakviesta pristatyti, kaip, šalia naujų etatų steigimo ir adekvataus atlygio būtinybės, būtų galima užtikrinti psichologinių paslaugų kokybę. Neužtenka tik įdarbinti tinkamą išsilavinimą turintį psichologą – būtina užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir kvalifikacijos tobulinimą konkrečioje srityje.
Briuselyje vyko EuroPsy supervizuojamos praktikos aptarimo susitikimas, kuriame dalyvavo ir LPS atstovė
Briuselyje, EFPA būstinėje vyko supervizorių mokymų gairių pristatymas, skirtas prižiūrimos praktikos paremtos EuroPsy modeliu diegimui. Seminare kartu su atstovais iš Norvegijos, Olandijos, Graikijos, Kroatijos, Švedijos, Slovėnijos, Portugalijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Kipro ir Lenkijos dalyvavo Lietuvos nacionalinio EuroPsy komiteto atstovė – Goda Kaniušonytė. Siekiant palaikyti aukštos kokybės psichologinių paslaugų standartą buvo pristatytiEuroPsy supervizorių mokymų principai, diskutuota apie prižiūrimos praktikos diegimo įvairiose šalyse iššūkius ir galimybes.
Psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų įgalinimas Europoje: kvietimas veikti
Gegužės 16 d. Briuselyje Europos Parlamente vyko Psichikos sveikatos, gerovės ir smegenų sutrikimų grupės posėdis, kuriame buvo pristatytas „Kvietimas veikti“. Tai kvietimas imtis veiksmingų priemonių įgalinant psichikos sutrikimų turinčius asmenis ir suteikiant jiems galimybę patiems dalyvauti sprendžiant su globa ir gydymu susijusius klausimus. Dokumentas  pateikia visą spektrą įgalinimą skatinančių priemonių įvairiuose lygiuose – individualiame, organizacijos, visuomenės, kurias GAMIAN-Europe  kartu su ekspertų grupe, atstovaujančia suinteresuotas Europos organizacijas,  suformulavo dar 2018 m. kovo mėn. vykusiame susitikime. Be 5 Europos parlamentarų, kurie pasidalino savo motyvais ir įžvalgomis, naujai sukurto Kvietimo veikti aptarime dalyvavo platus ratas  atstovų – psichikos sveikatos specialistų, pacientų, jų globėjų, buvo diskutuojama, siūlomos tikslesnės formuluotės. Europos psichologų asociacijų federaciją (EFPA) atstovavo LPS narė doc. Rūta Sargautytė. Po galutinės redakcijos su „Kvietimu veikti“ bus supažindinama Europos visuomenė ir sveikatos priežiūros specialistai,  Europos organizacijos bus kviečiamos pasirašyti po dokumentu skatinant politikus inicijuoti pokyčius kiekvienoje Europos valstybėje. Daugiau informacijos galite rasti čia.

                                
Būsimi renginiai
Kviečiame į Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018!
Mieli psichologai,
 
2017 m. įvykusi pirmoji klinikinės ir sveikatos psichologų konferencija atskleidė mūsų profesijos atstovų bendrystės troškimą. Smagiai susirinkome, dalinomės nauja informacija, įgijome patirties, sulaukėme kolegų palaikymo.
Ir vėl artėja metas susitikti. 2018 m. spalio 1 d.  rinksimės į Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018 Birštone, „Eglės“ sanatorijoje, kurios administracija geranoriškai atveria mums sanatorijos erdves susiburti ir drąsiai tenkinti psichologijos profesijai itin aktualų poreikį – nuolat kelti vis gilesnius klausimus ir aktyviai ieškoti dar efektyvesnių atsakymų.
Mūsų daug – kartais net vieni apie kitus menkai te žinome. Dirbame įvairiausiose srityse, tad susiduriame su neįsivaizduojama problemų įvairove, kuri kartais trikdo, stabdo ar net gąsdina. Galime vieni kitus padrąsinti, suteikti žinių ir išklausyti.
Konferencijoje verta dalyvauti, nes sužinosime naujienas apie naujai priimtus teisės aktus, klausysimės pranešimų ir dalyvausime praktiniuose užsiėmimuose, gvildendami klausimus nuo vaiko teisių apsaugos iki onkopsichologijos, nuo psichologinės išvados rašymo iki problemų, kylančių psichologinėse grupėse, nuo bandžiusio žudytis asmens psichosocialinio įvertinimo iki psichologinės pagalbos translyčiams ir kt.
Kviečiame atvykti dalyvavusius 2017 m. Paskatinkite prie jūsų prisijungti ir savo profesijos kolegas. Paraginkite dalyvauti gydytojus ar socialinius darbuotojus, nes artimiau pažinę mūsų profesinę grupę jie geriau suvoks mūsų profesijos galimybes ir ribas.
 
Laukiame Jūsų!
Organizatoriai – LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas
Preliminari programa
Regsitracija
Tarptautiniai renginiai
Europos psichologų kongresas 2019 | The 16th European Congress of Psychology 2019
2019 m. liepos 2 – 5 dienomis Maskvoje (Rusija) vyks 16-tasis Europos psichologų kongresas.
Kviečiame dalyvauti!
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
Susisiekite su mumis el. paštu
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai