Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2018 kovas


LPS naujienos I 2018 kovas
Bundant gamtai ir ilgėjant dienoms, Lietuvos psichologų sąjungos vardu sveikinu su gražiausia pavasario švente ir visiems, tiek švenčiantiems Velykas, tiek netikintiems, linkiu sumažinti gyvenimo tempą, pabūti su artimaisiais, pamąstyti apie gyvenimo prasmę ir pasidžiaugti pavasariu. Kad mūsų kasdienybė neužgožtų to, kas svarbiausia!
 
Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė 
dr. Neringa Grigutytė
LPS naujienos
LPS narių suvažiavimas
2018 m. gegužės 19 d. (šeštadienį) 16:00-18:00 valKlaipėdoje, Klaipėdos universitete (S. Neries g. 5) vyks Lietuvos psichologų sąjungos suvažiavimas.
 
Informuojame, jog artėjant Suvažiavimui bus pateikta jo programa, LPS veiklos ir finansinė ataskaitos. Remiantis LPS įstatais, LPS nariai turės galimybę išankstiniu būdu pareikšti savo nuomonę dėl LPS ataskaitų. Vėliausiai mėnuo iki Suvažiavimo elektroniniu paštu visiems LPS nariams bus atsiųsti išankstinio balsavimo biuleteniai.
Suvažiavimas vyks 8-ojo Lietuvos psichologų kongreso metu. Daugiau informacijos apie Kongresą, rasite čia. Informaciją apie plenarinius pranešimus rasite čia.
LPS nariai pageidaujantys dalyvauti tik Suvažiavime ir nedalyvausiantys Kongrese, Kongresui registruotis ir dalyvio mokesčio mokėti neturi.
EuroPsy naujienos
Informuojame, kad kovo mėn. 9 d. Briuselyje vyko kasmetinis EuroPsy komiteto pirmininkų susitikimas, kuriame dalyvavo Nacionalinio EuroPsy suteikimo komiteto pirmininkė Inga Truskauskaitė-Kunevičienė.
Susitikimo metu buvo aptartos bazinio EuroPsy sertifkiato ir specializuotų sertifikatų Psichoterapijos bei Darbo ir organizacinės psichologijos srityje suteikimo aktualijos skirtingose Europos šalyse. Bazinis EuroPsy sertifikatas Lietuvoje suteikiamas nuo 2014 m. ir šiuo metu esame viena iš 24 šalių, kurios turi teisę tokį sertifikatą suteikti. Specializuoti psichoterapijos sertifikatai yra suteikiami tik keturiose Europos šalyse (Suomijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir Rusijoje), o specializuoti organizacinės psichologijos sertifikatai tik trijose (Suomijoje, Norvegijoje ir Ispanijoje). Susikimo metu buvo daug dėmesio skiriama diskusijoms apie specializuotų sertifikatų suteikimo poreikį, galimybes ir trukdžius skirtinguose kultūriniuose kontekstuose, taip pat ir Lietuvoje. Taip pat susitikimo metu buvo aptariamos tęstininio profesinio tobulėjimo veiklų registravimo galimybės.
Šiuo metu Nacionalis EuroPsy suteikimo komitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Psichologų sąjunga, ieško galimybių, kaip tokią profesinio tobulėjimo veiklų registravimo sistemą įdiengti Lietuvoje. Visiems EuroPsy turėtojams primename, kad EuroPsy sertifikatas yra atnaujinamas kas 7-erius metus, o norint jį atnaujinti reikia pateikti įrodymą apie bent 40 profesinio tobulėjimo valandų per metus. Daugiau informacijose apie tęstinį profesinį tobulėjimą galima rasti EuroPsy nuostatų VI priede. EuroPsy nuostatus galite rasti www.europsy.lt.
Nauji struktūriniai LPS dariniai
Informuojame, kad LPS narių iniciatyva, 2018 m. kovo mėn. 19 d. LPS valdybos posėdyje buvo įsteigtas naujas „Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas“. 
Komiteto tikslas: nagrinėti bendruosius klausimus, susijusius su psichologijos, kaip mokslo, raida bei mokslo politika.
Uždaviniai: a) dalyvauti aukštojo mokslo politikos, formavime; b) atstovauti psichologijos mokslo interesus, bendradarbiaujant su kitomis mokslo organizacijomis ir institucijomis; c) rūpintis bendraisiais psichologijos mokslo raidos klausimais.
Pirmininkas: Antanas Kairys. Nariai: Tomas Lazdauskas, Aistė Pranckevičienė, Saulė Raižienė.
 
2018 m. kovo 19 d. LPS valdybos posėdyje buvo patvirtinta naujai sukurta LPS Savižudybių prevencijos specialistų grupė.
Jos tikslas – burti savižudybių prevencijos srityje dirbančius specialistus, sudarant erdvę dalintis patirtimi ir idėjomis. Grupė organizuoja intervizijas grupės nariams. Šiuo metu Grupę sudaro 29 nariai. Grupė skatina tarpdisciplininį bendradarbiavimą tarp specialistų, dirbančių savižudybių prevencijoje įvairiose srityse, ir bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, vykdančiomis savižudybių prevencijos veiklą. Grupė gali inicijuoti ir organizuoti viešas diskusijas, seminarus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo renginius grupės nariams ir kitiems specialistams bei gali teikti rekomendacijas ir siūlymus LPS nariams ir kitiems specialistams su savižudybių prevencija susijusiais klausimais.
LPS internetinės svetainės naujienos
Lietuvos psichologų sąjunga nuolatos siekia atsinaujinti, todėl tobuliname ir elektroninę erdvę. Pirmiausia informuojame, kad jau visų LPS narių sąrašą perkėlėme į naują psichologų paieškos sistemą, tad sąrašo čia neberasite. Maloniai kviečiame visus LPS narius papildyti savo profilį informacija apie save naujoje paieškos sistemoje, jei to dar nepadarėte.
Informuojame, kad EuroPsy sertifikatą turintys specialistai paieškos sistemoje taip pat yra pažymėti specialiu EuroPsy ženklu.
Lietuvos psichologų sąjungos interneto puslapyje jau galite rasti informacijos apie tai, kaip dar galite prisidėti prie LPS veiklos. Šią informaciją rasite čia.
Kviečiame skirti 2 proc. GPM Lietuvos psichologų sąjungai
Dėkojame visiems, praėjusiais metais skyrusiems 2% GPM Lietuvos psichologų sąjungai. Jūsų lėšos buvo panaudotos kuriant naują funkcionalią Psichologų paieškos sistemą, kurioje informaciją apie save gali skelbti visi LPS nariai, o specialistą rasti gali visi besidomintieji.
Kviečiame ir šiemet prisidėti prie Lietuvos psichologų sąjungos veiklų įgyvendinimo skiriant 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Šiais metais, Jūsų skirtas lėšas planuojame investuoti į LPS interneto svetainės, kurioje LPS nariai gali talpinti informaciją apie save bei reklamuoti savo teikiamas paslaugas, tobulinimą ir išleisti praėjusiais metais atnaujintą psichologų etikos kodeksą, kurį norime padovanoti psichologijos magistrantūros studijų absolventams. Daugiau informacijos apie paraiškos pildymą galite rasti čia
Aktualijos
Analitinė psichologų praktinės veiklos teisinio reglamentavimo kitose  EU šalyse apžvalga
Seimo narės R. Šalaševičiūtės užklausa LR Seimo kanceliarijos informacijos ir komunikacijos departamento tyrimų skyrius atliko analitinę psichologų praktinės veiklos teisinio reglamentavimo apžvalgą.
„Darbe apžvelgiama psichologų praktinės veiklos reglamentavimo praktika, atkreipiant dėmesį į psichologų veiklai keliamus išsilavinimo, kvalifikacijos, veiklos vykdymo reikalavimus, profesinės veiklos sustabdymo, nutraukimo atvejus, taip pat psichologams taikomą atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, pažeidimus. Aptariamų valstybių praktikoje privaloma psichologų registracija profesiniame registre yra privaloma praktinės veiklos sąlyga.
Apžvelgiamos Danijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Maltos ir Prancūzijos teisės aktų, reglamentuojančių psichologų veiklą, nuostatos. Atkreiptinas dėmesys, kad naujausias teisinis reglamentavimas yra Latvijoje – čia 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Psichologų įstatymas.
Darbo pabaigoje pateikiama Europos Komisijos reguliuojamų profesijų duomenų bazėje skelbiama informacija apie psichologų profesijos teisinio reglamentavimo kai kuriuos aspektus (privalomą psichologų registraciją profesinėje institucijoje, saugomą profesijos pavadinimą, profesinio draudimo reikalavimą)."
Su visu dokumentu galite susipažinti LPS svetainėje REGLAMENTAVIMO skiltyje.
Užregistruotas pasiūlymas dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto Nr. XIIIP-685(2)
Seimo narė R. Šalaševičiūtė užregistravo pasiūlymus psichologų praktinės veiklos įstatymo projektui dėl prižiūrimos psichologo praktikos užskaitymo, reikalavimų supervizoriams, profesinės kvalifikacijos kėlimo ir kt. Su pasiūlymais galite susipažinti čia.
Naujienos dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo
Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030”, kurios nare yra LPS, įvertino parengtą LR psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo projektą, konstatavo, kad šis projektas neatitinka modernios psichikos sveikatos priežiūros principų bei Lietuvos prisiimtų įsipareigojimų tarptautiniams žmogaus teisių standartams ir pateikė kritines pastabas įstatymo projektui. Deja Vyriausybė patvirtino Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo projektą, pateikė išvadą, kurioje nebuvo atsižvelgta į teiktus siūlymus ir nekalbama apie įstatymo turinio ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reglamentavimo netobulumus.
Dėl translyčių asmenų teisių į reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas užtikrinimo

Dar 2001 m. LR Civiliniame kodekse (2.27 str.) buvo numatyta asmens teisė pakeisti lytį: kad „Nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma. Toks asmens prašymas turi būti išreikštas raštu“ (2.27 str. 1 d.) ir kad „Lyties pakeitimo tvarką ir sąlygas nustato įstatymai“ (2.27 str. 2 d.). Civilinio kodekso 2.27 straipsnis įsigaliojo nuo 2003-07-01, tačiau iki šiol įstatymai, kuriais būtų nustatyta lyties pakeitimo tvarka ir sąlygos, nėra priimti. 
Kadangi nėra įstatymų, reglamentuojančių lyties keitimą, ir patvirtinto diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo, dauguma Lietuvos medikų atsisako teikti medicinos paslaugas translyčiams, nenorėdami rizikuoti netekti licencijos. Dėl to kai kurie translyčiai vartoja hormoninius preparatus be endokrinologo priežiūros, tuo keldami pavojų savo sveikatai. Chirurgines operacijas translyčiai priversti atlikti užsienyje. Be to, translyčiai susiduria su problema pasikeisti asmens dokumentus. Dėl faktinės išvaizdos neatitikimo asmens dokumentų įrašams translyčiai asmenys patiria diskriminaciją ir viktimizaciją, sulaukia mažiau socialinės paramos, o tai neigiamai veikia jų fizinę ir psichikos sveikatą.

Skaitykite daugiau...
Kovo 7 d. Europos Parlamente vyko seminaras ir diskusija  apie  įgalinimą ir jo praktinį įgyvendinimą psichikos sveikatos apsaugoje
Seminarą organizavo GAMIAN-Europe (Global Allience of Mental Illness Advocacy Networks-Europe), remiant parlamentarams.  GAMIAN-Europe vienija įvairias pacientų ir jų globėjų organizacijas Europoje, tad tarp pakviestų ekspertų buvo atstovai  ir pacientų (pvz. turinčių bipolinį sutrikimą pacientų organizacija Ups and Downs ), ir jų globėjų (pvz.,  organizacijos šeimų, kuriose vaikai turi psichikos, emocijų, elgesio sutrikimų), taip pat mokslininkai, specialistai (pvz., Europos psichologų, psichiatrų, gydytojų draugijos), net draudikai. Dr. R. Sargautytė šiame renginyje atstovavo LPS ir EFPA Psichologijos ir sveikatos komitetą.
Nors pacientų, turinčių psichikos sveikatos problemų, įgalinimo klausimui per pastarąjį dešimtmetį buvo skiriama nemažai dėmesio - yra ir mokslinių tyrimų, ir PSO dokumentų - tačiau praktikoje padėtis nėra patenkinama. Kaip tvirtino viena iš pranešėjų, Londono universiteto profesorė Angela Cuilter, kol kas lengviau kalbėti apie disempowerement, t.y. apie atvirkščią procesą, kai skatinamas ir palaikomas paciento pasyvumas, kai sprendžiama už jį, o ne su juo, neatsižvelgiant į paciento poreikius. Tuo tarpu tyrimai rodo, kad būtent į pacientą, o ne į ligą orientuotas gydymas yra efektyvesnis. Jai antrino kitas pranešėjas - Vokietijos pacientų organizacijos Anoiksis atstovas, teigdamas, kad po psichozės epizodo pacientui ligoninėje niekas nepaaiškinama ir jis grįžta į bendruomenę pasimetęs. Antra vertus,  psichiatras iš Ispanijos atkreipė dėmesį ir į tam tikrą pacientų įgalinimo riziką. Taigi, pacientų įgalinimo formos gali būti labai įvairios, apimančios pacientų mokymą, informavimą, ir svarbiausia – individualizuotą  gydymo planą, gerbiant ir atsižvelgiant į jo interesus bei nuomonę. Toliau vykusioje diskusijoje kiekvienas iš daugiau nei dvidešimties susitikimo dalyvių, savo srities ekspertų,  teikė siūlymus, kaip įgyvendinti pacientų įgalinimą, remiantis „gerąja praktika". Idėjų įvairovė buvo didelė, pasiūlymai lietė visus įgalinimo  lygius – tiek individualų, tiek organizacinį, tiek visuomeninį. Pavyzdžiui, palaikymo susilaukė mintis pradėti švietimą apie psichikos sveikatos stiprinimą jau pradinėse ir pagrindinėse mokyklose, kad vaikai aktyviai rūpintųsi savo sveikata ir atpažintų sutrikimus, bet jų nestigmatizuotų. Remdamasi šios diskusijos protokolu, š.m. gegužės mėn. organizacija GAMIAN-Europe teiks Europos parlamentui „Kvietimą veikti".
Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymas dėl galimo studentų klaidinimo
Lietuvos psichologų sąjunga išreiškė susirūpinimą dėl galimo psichologijos studentų klaidinimo kreipdamasi į Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM) bei Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC). Su LPS išsiųstu raštu galite susipažinti čia. Informuojame, kad Lietuvos psichologų sąjunga gavo atsakymą iš LR Švietimo ir mokslo ministerijos „Dėl galimo studentų klaidinimo". Su gautu raštu galite susipažinti čia.
Lietuvos psichologų sąjunga palaiko „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018“

Kovo 19-25 dienomis devintą kartą visuomenės dėmesį į patyčių stabdymą sutelkė nacionalinė „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“, kurią organizavo emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Šios iniciatyvos metu buvo pristatytas mokiniams skirtas virtualus testas, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias (daugiau: http://uzsaugialietuva.lt/testas/), reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos, socialine reklama „Kurią pusę pasirinksi tu?“ bei vaizdo įrašu su D. Adomaičio mintimis apie kiekvieno žaidėjo svarbą komandoje ir patyčių žalą. 

Socialinė reklama „Kurią pusę pasirinksi tu?“
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyr. treneris Dainius Adomaitis prisijungė prie „Vaikų linijos“ vykdomos kampanijos BE PATYČIŲ, kviesdamas vaikus netylėti, o suaugusiuosius – kuo skubiau sustabdyti matomas patyčias.
Skaitykite "Vaikų linijos" pranešimą spaudai
Būsimi renginiai
Vyks seminaras „Mentalizacija grindžiamas darbas su vaikais ir paaugliais"
2018 m. balandžio 6 d. vyks seminaras apie tai, kaip kasdieniame darbe su apleistais ir traumą patyrusiais vaikais bei paaugliais naudoti mentalizaciją kaip edukacinę priemonę. Seminara ves lektorė Janne Østergaard Hagelquist, licenzijuota psichologė, Mentalizacijos centro Danijoje steigėja, akredituota vaikų psichologijos specialistė ir supervizorė. Registracija į seminarą jau sustabdyta. Lauksime dalyvaujančiųjų seminare.
Daugiau...
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės"
Maloniai pranešame, kad 2018 m. balandžio 12 d. Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitete (LEU), vyks jau VIII-oji kasmetinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija: „Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės“.
Šių metų programoje numatyti pranešimai apie mokinių grupių dinamiką, paauglių smurto prevenciją, lytinį ugdymą, suaugusiųjų vaidmenį vaikų žaidime, psichologinio konsultavimo ir supervizijų geroji patirtis bei kitos aktualios temos.
Džiaugiamės, kad šiemet konferencijoje pranešimus skaitys savo sričių profesionalai ne tik iš Lietuvos (I. Daniūnaitė, V. Šapurovas, R. Bieliauskaitė, R. Aleliūnaitė-Kliokmanė, M. Brėdikytė, N. Žemaitienė ir kt.), bet ir Amsterdamo universiteto mokslininkė, psichologė Annematt Collot d'Escury.
REGISTRACIJA
PROGRAMA
Lietuvos psichologų kongresas 2018: Kviečiame susipažinti su LPK 2018 prieškongresiniais seminarais ir plenariniais pranešimais!
Išankstinė dalyvių registracija iki 2018 m. balandžio 5 d. 
Kontaktai pasiteiravimui: lpk@psichologusajunga.lt , tel. nr. +370 673 31197.
Išankstinė dalyvių registracija
Prieškongresiniai seminarai
Plenariniai pranešimai
Apgyvendinimas
Kviečiame į „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018“!
2017 m. įvykusi pirmoji klinikinės ir sveikatos psichologų konferencija atskleidė mūsų profesijos atstovų bendrystės troškimą. Smagiai susirinkome, dalinomės nauja informacija, įgijome patirties, sulaukėme kolegų palaikymo.
Ir vėl artėja metas susitikti. 2018 m. spalio 1 d.  rinksimės į Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferenciją – 2018 Birštone, „Eglės“ sanatorijoje, kurios administracija geranoriškai atveria mums sanatorijos erdves susiburti ir drąsiai tenkinti psichologijos profesijai itin aktualų poreikį – nuolat kelti vis gilesnius klausimus ir aktyviai ieškoti dar efektyvesnių atsakymų.
Mūsų daug – kartais net vieni apie kitus menkai te žinome. Dirbame įvairiausiose srityse, tad susiduriame su neįsivaizduojama problemų įvairove, kuri kartais trikdo, stabdo ar net gąsdina. Galime vieni kitus padrąsinti, suteikti žinių ir išklausyti.
Konferencijoje verta dalyvauti, nes sužinosime naujienas apie naujai priimtus teisės aktus, klausysimės pranešimų ir dalyvausime praktiniuose užsiėmimuose, gvildendami klausimus nuo vaiko teisių apsaugos iki onkopsichologijos, nuo psichologinės išvados rašymo iki problemų, kylančių psichologinėse grupėse, nuo bandžiusio žudytis asmens psichosocialinio įvertinimo iki psichologinės pagalbos translyčiams ir kt.

 
Daugiau apie konferenciją
Kitos naujienos
Tarptautiniai renginiai
Psichikos sveikatos kongresas 2018
Mieli LPS nariai,
informuojame, kad Psichikos sveikatos kongrese 2018 Lietuvos psichologų sąjungos nariams yra taikomos nuolaidos. Kiekvienam LPS nariui taikoma 20% nuolaida dalyvio bilietui (LPS nariams kaina yra $559 vietoje $699). Jei norite pasinaudoti taikoma nuolaida, prašome parašyti el. laišką su nuolaidos kodu: MHC2018 el. paštu: mentalhealth@neurologyconferences.org. Jei planuojate vykti didesne nei 6-8 žmonių grupe, tuomet taikoma 25% nuolaida kiekvienam dalyviui.
11-asis tarptautinis klinikinės psichologijos kongresas
Mieli LPS nariai, informuojame, kad 11-ajame tarptautiniame klinikinės psichologijos kongrese Lietuvos psichologų sąjungos nariams yra taikomos nuolaidos. Visas registracijos kainas galite rasti čia, LPS nariams kainą žiūrėkite eilutėje „Members of collaborating scientific institutions“.
Europos psichologų kongresas 2019 | The 16th European Congress of Psychology 2019
2019 m. liepos 2 – 5 dienomis Maskvoje (Rusija) vyks 16-tasis Europos psichologų kongresas.
Kviečiame dalyvauti!
Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!
Liną Noreikienę, Jurgitą Černiauskienę, Gražiną Jakovickienę, Uldę Sirtautaitę, Giedrę Strobeikienę, Kristiną Tomasaitę-Jasinskienę, Rūta Bačiulytę, Vaivą Remeikienę, Ingridą Naubaraitienę, Redą Maselskienę, Ignę Gučę, Rasą Perednienę, Stanislavą Rimkuvienę, Dianą Aleksandrovą, Aistę Šiukštienę, Dalią Kiesaitę, Ingą Kanaporienę, Saulių Varnelį.
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
Susisiekite su mumis el. paštu
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai