Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2018 vasaris


LPS naujienos I 2018 vasaris
Pastaruoju metu visuomenėje vis daugiau kalbant apie psichologų poreikį, atsiveria galimybės kelti klausimus ir bandyti aukščiausiu lygiu įtvirtinti ne tik psichologų funkcijas, bet ir jų teises į darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimą bei adekvatesnį atlygį. LPS vis dažniau sulaukia konkrečių užklausų dėl dokumentų, reglamentuojančių psichologo darbą, tiek iš pačių psichologų, tiek iš institucijų, kurios rengiasi naujai įdarbinti psichologus. Norisi pasidžiaugti įvairių ministerijų ir skirtingų institucijų vis didesniu įsiklausymu į pačių psichologų nuomonę, tačiau nėra lengva pasiekti pokyčių, ypač nuolat girdint atsakymą, kad kol nėra priimtas psichologų įstatymas, tol nėra įmanomi pokyčiai (pvz., nėra galimybės apmokėti psichologines paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo kol psichologai nėra licencijuojami). Tikimės, kad, nors ir po žingsnelį, visiems kartu pavyks įtvirtinti psichologo profesijos svarbą ir užtikrinti teikiamų psichologinių paslaugų kokybę tiek per apibrėžtus kvalifikacinius reikalavimus, tiek per adekvačias darbo sąlygas.

 
Lietuvos psichologų sąjungos prezidntė
dr. Neringa Grigutytė
Labai svarbi EuroPsy informacija
Gerbiami psichologai, LIKO VIENAS MĖNUO pateikti paraišką EuroPsy sertifikatui, norint gauti jį pereinamojo laikotarpio sąlygomis (kai vietoj vienerių metų prižiūrimos praktikos užskaitomi treji metai darbo patirties pilnu etatu).
Primename, kad psichologai, turintys NE MAŽIAU KAIP VIENERIŲ METŲ darbo patirtį gali teikti paraišką EuroPsy sertifikatui ir jiems bus suteikti papildomi dveji metai trūkstamos ne daugiau kaip dvejų metų patirties įgijimui.
Taip pat norime informuoti, kad šių metų RUDENĮ PLANUOJAMI EUROPSY SUPERVIZORIŲ MOKYMAI. EuroPsy supervizoriais galės tapti tik EuroPsy turintys psichologai.
Viskas apie EuroPsy
Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projektas
LR Vyriausybei yra pateiktas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924, kuris galioja nuo 1995 m., pakeitimo įstatymo projektas. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga atsiuntė prašymą LPS išsakyti ekspertinę nuomonę dėl rengiamo įstatymo projekto galimo prieštaravimo tarptautiniams žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principams. Įstatymo projekte yra numatyta pažangių nuostatų, pvz. 3 straipsnyje nurodyti psichikos sveikatos priežiūros principai – pagalbos kompleksiškumas, pacientų įtrauktis ir pirmumas taikyti psichologinę ar psichoterapinę pagalbą, ir tik jos nepakankant – gydymą vaistais. Tačiau pristatant pagrindines įstatymo sąvokas yra apibrėžiama kas yra „gydytojas psichiatras“ ir „psichikos sveikatos slaugytojas“, deja „medicinos psichologas“ nėra įtrauktas, nors tekste minima, kad „teikiant asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas dalyvauja medicinos psichologai, socialiniai darbuotojai, specialistai, vykdantys sveikatinimo veiklą, skirtą paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti“ (5 str.). Įstatyme kalbama daugiausiai apie priverstinę hospitalizaciją, kas neatspindi psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kompleksiškumo. Psichikos sveikatos būklės įvertinimo procedūra neišbaigta, trūksta aiškių ir konkrečių priverstinio hospitalizavimo kriterijų, pvz., paliekant apibrėžtį „iš asmens elgesio matyti“, sudaromos prielaidos galimam piktnaudžiavimui. Žmogaus teisių ir laisvių apsaugos principus padėtų užtikrinti: a) nepriklausoma institucija, kuri atliktų įstatymo įgyvendinimo stebėseną arba įtvirtintas nepriklausomas pacientų teisių gynimo mechanizmas; b) psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įtrauktis priimant sprendimus; c) priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo institutų atskyrimas, sprendimą priimant specialistų komandai. Pasiūlymai Įstatymo projektui aptarti kartu su kolegomis Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, kurios nare yra LPS, diskusijose.
Skaitykite daugiau...
Teisinės nepilnamečių apklausas atliekančių psichologų sąrašo sudarymo aktualijos
Rengiantis nuo liepos mėnesio įsigaliosiančioms Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) naujovėms, Teisingumo ministerija siūlo Vyriausybei patvirtinti pageidaujančių dalyvauti nepilnamečių apklausose baudžiamajame procese psichologų sąrašo sudarymo ir administravimo tvarką, kuri kelia nemažai diskusijų darbo grupėse ir tarp pačių psichologų (susipažinti čia). LPS teikė siūlymus bei dalyvavo Teisingumo ministerijos pasitarimuose dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Psichologų, pageidaujančių padėti apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese, sąrašo sudarymo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto patobulinimo. Šiuo metu Teisingumo ministerija numato pagrindinius keitimus:
  1. Papildyti kvalifikaciniai psichologų reikalavimai – psichologas turi būti išklausęs įvadinius mokymus, suderintus pagal Sveikatos apsaugos ministro nustatą tvarką. Šis reikalavimas nebūtų taikomas psichologams, turintiems praktinės apklausų baudžiamajame procese patirties, taip pat psichologams, turintiems teisės psichologo kvalifikaciją.
  2. Be įvadinių psichologų mokymų, kurie būtų organizuojami kasmet, taip pat siūloma kasmet organizuoti ir sąraše esančių psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimą.
  3. Sąrašas būtų sudaromas apskričių teritoriniu principu.
  4. Siekiant apibrėžti psichologo statusą apraše įtvirtinama bendro pobūdžio nuostata, kad sąraše esantis psichologas įsipareigoja teikti psichologo paslaugas padedant apklausti nepilnamečius baudžiamajame procese. Atsižvelgiant į tai, kad asmenų teisės ir pareigos gali būti nustatomos tik įstatymu, Teisingumo ministerija parengė ir jau pateikė derinti Baudžiamojo proceso kodekso 89 straipsnio pakeitimus, pagal kuriuos psichologas prilyginamas specialistui.
  5. Apmokėjimo tvarka – nustatytas aiškus valandinis psichologo darbo įkainis – 13 Eur/val. Psichologui būtų mokama už laiką, skirtą pasirengti apklausai, dalyvavimą apklausoje ir laiką, sugaištą vykstant į apklausą ir iš jos. Psichologams, kurie dalyvautų apklausose nedarbo ir švenčių dienomis, būtų taikomas 1,5 karto didesnis įkainis. Be to, psichologams būtų kompensuojamos jų kelionės išlaidos.
Sąjungos aktualijos
LPS narystės pratęsimas
LPS nariams primename, kad šiuo metu vyksta LPS narystės pratęsimas 2018 metams. Visi LPS nariai elektroniniu paštu gavo priminimą dėl narystės pratęsimo. Jei šio laiško su informacija negavote, maloniai prašome susisiekti su LSP administratore el. paštu  lps@psichologusajunga.lt ar telefonu +370 673 31197, ir ji Jums suteiks visą informaciją. Primename, kad narystės mokestį reikia sumokėti iki kovo 15 d.
LPS narių paieškos sistemos aktualijos
Gerbiami LPS nariai,
dar kartą maloniai primename, kad naujoje psichologų paieškos sistemoje, kviečiame talpinti informaciją apie save ir reklamuoti savo teikiamas psichologines paslaugas.
Informuojame, kad kovo mėnesį planuojamas viso LPS narių sąrašas perkėlimas į naująją sistemą, o LPS sąrašo čia nebeliks.
Prisijungti prie naujos paieškos sistemos galite čia.
Jei prisijungiant ar pildant informaciją apie save iškyla problemų arba nemokate užpildyti informacijos, kviečiame paskambinti LPS administratorei (tel. +370 673 31197) ir ji Jums maloniai padės.
Profesionalių psichologų bendravimas su žiniasklaida
Lietuvos psichologų sąjunga, suprasdama žurnalistų poreikį bendrauti su savo srities specialistais, kreipėsi į visus LPS narius kviesdama atsiliepti tuos, kurie nori ir gali bendrauti su žiniasklaida. Remiantis LPS narių galimybėmis buvo sudarytas specialistų sąrašas bendravimui su žiniasklaida. Profesionalių psichologų, Lietuvos psichologų sąjungos narių, bendraujančių su žiniasklaida, sąrašas pateiktas čia.
Informuojame, kad jei nesate įtrauktas į šį sąrašą, tačiau norėtumėte ir galėtumėte bendrauti su žurnalistais viena ar keliomis temomis, maloniai prašome atsiųsti laišką LPS biurui el. paštulps@psichologusajunga.lt.
Primename, kad taip pat galite pasižymėti temas, kuriomis galite bendrauti su žiniasklaida irnaujoje paieškos sistemoje.
Už pagalbą rengiant bendraujančiųjų su žurnalistais LPS narių sąrašą nuoširdžiai dėkojame Laurai Duksaitei-Iškauskienei.
Būsimi renginiai
Kviečiame studentus į diskusiją apie Psichologų praktinės veiklos įstatymą
2018 m. kovo 7 d., 19:00 val. Vilniaus universitete, Filosofijos fakultete (Universiteto g. 9) vyks gyva diskusija apie šiuo metu LR Seime svarstomą Psichologų praktinės veiklos įstatymą, jo naudą, žalą, keliamus reikalavimus ir kitus psichologijos studentams svarbius klausimus.
Diskusijoje dalyvaus  Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) Prezidentė Doc. Dr. Neringa Grigutytė ir LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto pirmininkas Doc. Dr. Alfredas Laurinavičius.
Kviečiame studentus atvykti ir užduoti rūpimus klausimus.
Daugiau apie renginį
Vyks seminaras „Mentalizacija grindžiamas darbas su vaikais ir paaugliais"
2018 m. balandžio 6 d. vyks seminaras apie tai, kaip kasdieniame darbe su apleistais ir traumą patyrusiais vaikais bei paaugliais naudoti mentalizaciją kaip edukacinę priemonę. Seminara ves lektorė Janne Østergaard Hagelquist, licenzijuota psichologė, Mentalizacijos centro Danijoje steigėja, akredituota vaikų psichologijos specialistė ir supervizorė. Registracija į seminarą jau sustabdyta. Lauksime dalyvaujančiųjų seminare.
Daugiau...
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės"
Maloniai pranešame, kad 2018 m. balandžio 12 d. Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitete (LEU), vyks jau VIII-oji kasmetinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija: „Psichologinė pagalba ugdymo bendruomenėje: tradicijos ir naujovės“.
 
Šių metų programoje numatyti pranešimai apie mokinių grupių dinamiką, paauglių smurto prevenciją, lytinį ugdymą, suaugusiųjų vaidmenį vaikų žaidime, psichologinio konsultavimo ir supervizijų geroji patirtis bei kitos aktualios temos.
 
Džiaugiamės, kad šiemet konferencijoje pranešimus skaitys savo sričių profesionalai ne tik iš Lietuvos (I. Daniūnaitė, V. Šapurovas, R. Bieliauskaitė, R. Aleliūnaitė-Kliokmanė, M. Brėdikytė, N. Žemaitienė ir kt.), bet ir Amsterdamo universiteto mokslininkė, psichologė Annematt Collot d'Escury.
REGISTRACIJA
PROGRAMA
Lietuvos psichologų kongresas 2018: kviečiame registruotis į LPK!
Mokslo komitetas dirba peržiūrėdamas ir recenzuodamas pateiktas pranešimų, simpoziumų ir diskusijų santraukas, o mes kviečiame Jus nedelsti, ir jau dabar registruotis į Kongresą! Mažiausia dalyvavimo LPK 2018 kaina galioja iki balandžio 1 dienos. Registraciją į Kongresą rasite čia.
Naudingos informacijos apie Lietuvos psichologų kongreso 2018 metu siūlomus apsigyvenimo Klaipėdoje variantus rasite čia
Išankstinė dalyvių registracija iki 2018 m. balandžio 1 d. 
Kontaktai pasiteiravimui: lpk@psichologusajunga.lt , tel. nr. +370 673 31197.
Išankstinė dalyvių registracija
Apgyvendinimas
Kviečiame į „Klinikinių ir sveikatos psichologų konferenciją – 2018“!
2017 m. įvykusi pirmoji klinikinės ir sveikatos psichologų konferencija atskleidė mūsų profesijos atstovų bendrystės troškimą. Smagiai susirinkome, dalinomės nauja informacija, įgijome patirties, sulaukėme kolegų palaikymo.
Ir vėl artėja metas susitikti. 2018 m. spalio 1 d.  rinksimės į Klinikinės ir sveikatos psichologijos konferenciją – 2018 Birštone, „Eglės“ sanatorijoje, kurios administracija geranoriškai atveria mums sanatorijos erdves susiburti ir drąsiai tenkinti psichologijos profesijai itin aktualų poreikį – nuolat kelti vis gilesnius klausimus ir aktyviai ieškoti dar efektyvesnių atsakymų.
Mūsų daug – kartais net vieni apie kitus menkai te žinome. Dirbame įvairiausiose srityse, tad susiduriame su neįsivaizduojama problemų įvairove, kuri kartais trikdo, stabdo ar net gąsdina. Galime vieni kitus padrąsinti, suteikti žinių ir išklausyti.
Konferencijoje verta dalyvauti, nes sužinosime naujienas apie naujai priimtus teisės aktus, klausysimės pranešimų ir dalyvausime praktiniuose užsiėmimuose, gvildendami klausimus nuo vaiko teisių apsaugos iki onkopsichologijos, nuo psichologinės išvados rašymo iki problemų, kylančių psichologinėse grupėse, nuo bandžiusio žudytis asmens psichosocialinio įvertinimo iki psichologinės pagalbos translyčiams ir kt.

 
Daugiau apie konferenciją
Kitos naujienos
Teisės aktai, kuriais turi vadovautis psichologas, dirbdamas SADM pavaldžiose įstaigose
Lietuvos psichologų sąjunga kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) prašydama įvardinti teisės aktus, apibrėžiančius prailgintą kasmetinių atostogų trukmę, kuriais turi vadovautis psichologas, dirbdamas SADM pavaldžiose įstaigose.  Gautame rašte išaiškinama, kad „Psichologams, dirbantiems socialinių paslaugų įstaigose, yra aktualus Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašas ir šių atostogų trukmės aprašas (toliau – Aprašas) patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“. Aprašo 6 p. numatyta, kad psichologams, dirbantiems socialinės globos įstaigose (išskyrus vaikų globos įstaigas), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose priklauso 30 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba 36 darbo dienos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) atostogų. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos 6 savaičių trukmės pailgintos atostogos“.
Su visu raštu galima susipažinti čia.
Tarptautiniai renginiai
Psichikos sveikatos kongresas 2018
Mieli LPS nariai,
informuojame, kad Psichikos sveikatos kongrese 2018 Lietuvos psichologų sąjungos nariams yra taikomos nuolaidos. Kiekvienam LPS nariui taikoma 20% nuolaida dalyvio bilietui (LPS nariams kaina yra $559 vietoje $699). Jei norite pasinaudoti taikoma nuolaida, prašome parašyti el. laišką su nuolaidos kodu: MHC2018 el. paštu: mentalhealth@neurologyconferences.org. Jei planuojate vykti didesne nei 6-8 žmonių grupe, tuomet taikoma 25% nuolaida kiekvienam dalyviui.
Kiti 2018 metų tarptautiniai renginiai
Psichoterapijos simpoziumas "Kremser Tage 2018"
International Test Commission Conference
E-methodology conference 2018
Europos psichologų kongresas 2019 | The 16th European Congress of Psychology 2019
2019 m. liepos 2 – 5 dienomis Maskvoje (Rusija) vyks 16-tasis Europos psichologų kongresas.
Kviečiame dalyvauti!
Sekite naujienas FB
Tapkite LPS nariu
Susisiekite su mumis el. paštu
Lietuvos psichologų sąjunga              
Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               
Įmonės kodas 190748553 
Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai