Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      LPK 2020      Nuotoliniai mokymai      COVID-19      Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPS komitetai  /   Etikos komitetas  /   Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas  /   Organizacinės psichologijos komitetas  /   Edukacinės psichologijos komitetas  /   Psichologinio įvertinimo ir testavimo komitetas  /   Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas  /   Vaiko psichologinės gerovės komitetas  /   Teisės psichologijos komitetas  /   Psichologų veiklos reglamentavimo komitetas  /   Krizių ir katastrofų psichologijos komitetas  /   Psichologijos mokslo ir studijų politikos komitetas  /   Savižudybių prevencijos specialistų grupė  /   Neuropsichologijos grupė  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Esu baigęs teisės psichologijos magistrantūrą. Noriu įsidarbinti psichikos sveikatos centre. Girdėjau, kad tai įmanoma ir neturint klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro diplomo, tik reikia baigti kažkokius kursus. Kokius kursus reikia baigti?


KLAUSIMAS (2017-02-21)

Esu baigęs teisės psichologijos magistrantūrą. Noriu įsidarbinti psichikos sveikatos centre. Girdėjau, kad tai yra įmanoma ir neturint klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro diplomo, tik reikia baigti kažkokius kursus. Kas tai per mokymai?


ATSAKYMAS (2017.02.25)

Sąlygas psichologui teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF, nusako 2003 m. sausio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1 „Dėl numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Pagal šio įsakymo 2.15 punktą, prieš pradėdamas teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF, specialistas privalo įgyti spaudo numerį. Pagal 2.13 punktą numeris suteikiamas ir medicinos psichologui.

2011 m. rugpjūčio 3 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-754 „Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas“ 7 punkte nurodyti dokumentai ar jų rinkiniai, patvirtinantys medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją:

7.1. diplomai, patvirtinantys, kad baigta universitetinių psichologijos bakalauro studijų programa ir baigta klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro studijų programa arba vienos pakopos penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programa;

7.2. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo šio įsakymo įsigaliojimo dieną dirbo ar dirba medicinos psichologu ar klinikiniu psichologu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją;

7.3. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki šio įsakymo įsigaliojimo iš viso yra išdirbęs medicinos psichologu ar klinikiniu psichologu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, ne mažiau kaip 12 mėn.

7.4. diplomas, patvirtinantis pabaigtas universitetines aukštojo mokslo studijas, universitetų, rengiančių psichologus, akademinė pažyma, patvirtinanti pabaigtas psichologijos išlyginamąsias studijas, ir universitetų, rengiančių psichologus, diplomas, patvirtinantis pabaigtą klinikinės  ar sveikatos  psichologijos  magistro studijų programą.

Taigi, įsakymas numato galimybę įgyti medicinos psichologo kvalifikaciją (o ją įgijus, įsidarbinti psichikos sveikatos centre) nebaigusiam klinikinės arba sveikatos psichologijos magistrantūros psichologui tik tokiu atveju, jei psichologas yra baigęs vienos pakopos penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programą arba jei įsakymo įsigaliojimo dieną jis dirbo medicinos ar klinikiniu psichologu, arba iki šio įsakymo įsigaliojimo iš viso buvo išdirbęs medicinos psichologu ar klinikiniu psichologu sveikatos priežiūros įstaigoje ne mažiau kaip 12 mėn. Kitų galimybių įsakymas nenumato.

Turintiems aukštąjį išsilavinimą Vytauto Didžiojo universitete yra galimybė studijuoti sveikatos psichologijos magistrantūroje ištęstinėse studijose (savaitgaliniu formatu).


 

 

 

 

LPS renginiai
 
  

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Noriu padėti prenatalinę netektį patiriančioms moterims. Kaip tapti kvalifikuota specialiste, galinčia pasiūlyti savo paslaugas medicinos įstaigoms?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   LPK 2020

LPK 2020
LPK 2020 vieta ir kontaktai
Pranešimų santraukų teikimas
LPK 2020 organizatoriai
LPK 2020 dalyvių registracija
LPK 2020 programa
LPK 2020 prieškongresiniai seminarai
Žodiniai ir stendiniai pranešimai
Simpoziumai
Diskusijos
prof. A. Gučo vardo apdovanojimas
Plenariniai pranešimai
Rėmėjai
   Nuotoliniai mokymai

Nuotoliniai mokymai
SAVIŽUDYBĖS GRĖSMĖJE ESANTYS BEI SAVE ŽALOJANTYS VAIKAI IR PAAUGLIAI: PSICHOLOGINĖ PAGALBA NUOTOLINIU BŪDU
BDAR: ką turi žinoti psichologai?
AŠ TAU – PING, TU MAN – PONG: kaip psichologams bendrauti su žiniasklaida?
Tėvų konsultavimo praktiniai aspektai
   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai