Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Kada kreiptis į psichologą?  /   Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?  /   Ko tikėtis iš psichologo?  /   Kur rasti psichologą?  /   Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?  /   Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?   /   Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai   /  

           

                

                   


 
.

 

 

Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?Žmonės dažnai painioja panašiai skambančias specialybes, o tai jiems apsunkina reikiamo specialisto paiešką. Žemiau paaiškinama, kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas, psichologas asistentas, psichologas praktikantas, klinikinis psichologas, sveikatos psichologas, medicinos psichologas. Taip pat aprašoma, kuo remiantis galima įsitikinti psichologo kvalifikacija.

 

Pagal įgytą specialybę išskiriami psichologas, psichiatras, psichoterapeutas.

 

Psichologas – tai psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijas universitete baigęs asmuo. Psichologijos bakalauro studijos yra bendros. Psichologijos magistro studijos yra specializuotos, suteikiančios siauresnės psichologijos srities gilesnių žinių: tai klinikinė psichologija, sveikatos psichologija, edukacinė psichologija, organizacinė psichologija, teisės psichologija ir kt. Priklausomai nuo baigtos magistro studijų programos, psichologai turi konkrečią specializaciją: klinikinis psichologas, sveikatos psichologas ir t.t. Psichologo įgytą kvalifikaciją įrodo bakalauro ir magistro psichologijos studijų diplomai.

 

Psichiatras – tai medicinos studijas ir psichiatrijos rezidentūrą baigęs gydytojas. Jis įvertina paciento psichikos būseną, diagnozuoja psichikos sutrikimus, sudaro gydymo programą, paskiria vaistus psichikos sutrikimams gydyti, nusiunčia pacientą pas kitus reikiamus specialistus.

 

Psichoterapeutas – tai psichologas, gydytojas ar kitas specialistas, kuris po aukštojo mokslo studijų pabaigė ne mažiau kaip 3 metus trunkančias kurios nors psichoterapijos krypties studijas. Tokiu būdu jis tapo psichologu-psichoterapeutu, psichiatru-psichoterapeutu ar kt. Panašiai kaip psichologas, psichoterapeutas gydo pokalbiu, tačiau problemas analizuoja daug giliau negu psichologinių konsultacijų metu, remdamasis konkrečia psichoterapine paradigma (pavyzdžiui, kognityvine-elgesio, egzistencine, psichodinamine ir kt.).

 

Pagal įgytą kvalifikacijos lygį išskiriami psichologas, psichologas asistentas ir psichologas praktikantas.

 

Psichologas – tai psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijas universitete baigęs asmuo. Jis turi teisę verstis savarankiška psichologo praktika.

 

Psichologas asistentas - tai specialistas, baigęs psichologijos bakalauro studijas, tačiau nebaigęs psichologijos magistro studijų ir dėl to neturintis teisės verstis savarankiška psichologo praktika. Jis atlieka psichologo funkcijas pagal savo turimą kvalifikaciją, prižiūrimas psichologo. Psichologo asistento įgytą kvalifikaciją įrodo psichologijos bakalauro studijų diplomas.

 

Psichologas praktikantas -tai psichologijos bakalauro ar psichologijos magistro studijų studentas, kuris atlieka privalomą profesinę praktiką. Jis atlieka psichologo funkcijas pagal savo turimą kvalifikaciją, prižiūrimas psichologo.

 

Pagal įgytą specializaciją išskiriami klinikinis psichologas, sveikatos psichologas ir daug kitų.


Klinikinis psichologas -tai psichologas, baigęs psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro studijas (arba baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų nuosekliąsias psichologijos studijas) bei įgijęs kvalifikaciją taikyti psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo metodus psichikos sutrikimų ir asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumų turintiems asmenims, pasirengęs atlikti psichodiagnostinius tyrimus ir priimti diagnostinius sprendimus.

 

Sveikatos psichologas -tai psichologas, baigęs psichologijos bakalauro studijas ir sveikatos psichologijos magistro studijas bei įgijęs specializaciją teikti psichologinę pagalbą asmenimis, turintiems fizinės sveikatos sutrikimų, paveikiančių žmogaus psichologinę gerovę bei sukeliančių psichologinius sunkumus (vilties praradimą, prastą nuotaiką, negatyvias mintis ir pan.).

 

Psichologo kvalifikaciją patvirtina psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijų diplomai, medicinos psichologo spaudo numeris, narystė Lietuvos psichologų sąjungoje ir EuroPsy.

 

Medicinos psichologas - tai sveikatos apsaugos sistemoje dirbantis psichologas, baigęs klinikinės psichologijos arba sveikatos psichologijos studijas ir turintis medicinos psichologo spaudo numerį. Tai ne specializacija, o pareigybė. Medicinos psichologas atlieka psichologines konsultacijas tiek žmonėms, patiriantiems psichologinių sunkumų, tiek žmonėms, turintiems psichikos sutrikimų, veda psichologines grupes, psichoedukacinius užsiėmimus, relaksacijas, atlieka psichologinį įvertinimą, rašo psichologinio įvertinimo išvadą. Medicinos psichologas neturi teisės diagnozuoti psichikos sutrikimų ar išrašyti psichiką veikiančių vaistų; esant reikalui tai atlikti, rekomenduoja asmeniui kreiptis į psichiatrą. Psichiatras, nustatydamas pacientui psichikos sutrikimo diagnozę ir parinkdamas gydymą vaistais, gali atsižvelgti į psichologinio įvertinimo išvadą, kurią parašo psichologas, atlikęs asmens psichologinį įvertinimą.

 

Psichologo kvalifikaciją patvirtina psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro studijų diplomai, medicinos psichologo spaudo numeris, narystė Lietuvos psichologų sąjungoje ir EuroPsy.

 

Medicinos psichologo spaudo numeris - tai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos suteiktas psichologui spaudo numeris, patvirtinantis tinkamą išsilavinimą teikti psichologo paslaugas sveikatos priežiūros sistemoje (psichologas yra baigęs psichologijos bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro arba sveikatos psichologijos magistro studijas). Ar psichologui yra suteiktas medicinos psichologo spaudo numeris, galima patikrinti čia.

 

Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) - tai Lietuvos psichologų profesinė asociacija, vienijanti psichologus, atstovaujanti jų interesams ir siekianti užtikrinti aukštus psichologų veiklos standartus. Psichologui nėra privaloma priklausyti LPS. Pasirinkęs priklausyti LPS, psichologas įsipareigoja laikytis psichologų etikos kodekso, įtvirtinančio aukštus profesinės veiklos standartus.

 

Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narys -  tai psichologas, priklausantis profesinei psichologų organizacijai LPS, turintis reikiamą išsilavinimą ir įsipareigojęs laikytis psichologų etikos kodekso. Jei LPS narys netinkamai vykdo profesinę veiklą, LPS taiko jam poveikio priemones. Jei psichologas nepriklauso LPS, LPS netaiko jam poveikio priemonių. Ar psichologas priklauso LPS, galima patikrinti čia

 

EuroPsy - tai Europos psichologų kvalifikacijos standartas, rodantis, kad psichologas yra kompetentingas dirbti konkrečiose profesinėse srityse (klinikinės ir sveikatos psichologijos, organizacinės ir darbo psichologijos, edukacinės psichologijos, kita), t.y. įgijęs reikiamą išsilavinimą, laikosi psichologo etikos kodekso, nuolat kelia savo kvalifikaciją pagal aiškiai apibrėžtus kriterijus. EuroPsy galioja 7 metus; norėdamas atnaujinti EuroPsy, psichologas privalo pateikti įrodymus, kad per pastaruosius 7 metus turėjo pakankamą nurodytos specializacijos darbo praktiką ir kėlė kvalifikaciją nurodytoje srityje. EuroPsy yra psichologo pageidavimu išduodamas sertifikatas, skirtas palengvinti psichologų įsidarbinimui Europos Sąjungoje.

 

EuroPsy sertifikuotas psichologas - tai psichologas, savo pageidavimu gavęs sertifikatą, patvirtinantį, kad psichologo kompetencijos atitinka EuroPsy standartus konkrečioje profesinėje srityje  (psichologas yra įgijęs reikiamą išsilavinimą, laikosi psichologo etikos kodekso, nuolat kelia savo kvalifikaciją konkrečioje profesinėje srityje).

 

Ar psichologas turi EuroPsy, galima patikrinti adresu čia.

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai