Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Profesinė etika      Kontaktai      LPK     

LPK 2017  /   LPK 2017 dalyvių registracija  /   LPK 2017 programa  /   Informacija pranešėjams  /   LPK 2017 organizatoriai  /   LPK 2017 vieta ir kontaktai  /   LPK naudinga informacija   /   Informacija rėmėjams  /   Ankstesni LPK  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Informacija pranešimų rengėjams


 

Privalu nurodyti pranešimo tipą (žodinis / stendinis) ir pateikti jo santrauką. Apimtis – iki 300 žodžių.

 

Būtinosios santraukos struktūrinės dalys:

 

Įvadas – jame aiškiai suformuluota problema ir tikslai.

Metodika – šioje dalyje būtų pateikta informacija apie tikslo siekimo metodus ir priemones, dalyvius, eigą ir duomenų tvarkymo būdus.

Rezultatai – šioje dalyje pristatomi svarbiausi radiniai.

Diskusija – aptarta gautų rezultatų mokslinė ir praktinė reikšmė profesiniam laukui.

Išvados – perteikta atlikto darbo esmė.

 

 

Santraukos priimamos iki vasario 20 d. (imtinai), užpildant registracijos formą. Visas santraukas peržiūrėjus Kongreso Mokslo komiteto nariams, apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki kovo 20 d. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus/autorių peržiūrai arba atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką.


 

Santraukų vertinimo kriterijai: 

 

  • Problemos aktualumas ir originalumas;
  • Moksliškumas (atsižvelgiama į metodikos tinkamumą tikslui pasiekti, profesionalų įvertinimo metodų taikymą, rezultatų interpretacijos pagrįstumą, refleksiją apie atliktą darbą, apibendrinamąją išvadų galią);
  • Praktinio tyrimo rezultatų pritaikymo galimybių aiškumas;
  • Kalbos nuoseklumas, korektiškumas ir glaustumas.  

Kilus klausimams dėl pranešimų teikimo - prof. dr. Danielius Serapinas, el.paštas  d_serapinas@mruni.eu tel. nr. +37061490479.


Pranešimų teikimo terminas baigėsi.


Pranešėjai, kurių pranešimų santraukos patvirtintos LPK 2017 mokslo komiteto, dalyvio mokestį turi susimokėti iki balandžio 2 d. Kitu atveju jų pranešimas bus pašalintas iš programos.

 

Kviečiame registruotis į LPK 2017

  

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 

Apie LPS

Apie
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 2% GPM
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

   Klientams

   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai

   LPK

LPK 2017
LPK 2017 dalyvių registracija
LPK 2017 programa
Informacija pranešėjams
LPK 2017 organizatoriai
LPK 2017 vieta ir kontaktai
LPK naudinga informacija
Informacija rėmėjams
Ankstesni LPK