Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Psichologas organizacijoje 2018      Profesinė etika      Kontaktai      LPK2018     

LPK 2018  /   LPK 2018 dalyvių registracija  /   LPK 2018 programa  /   Pranešimų teikimas  /   LPK 2018 organizatoriai  /   LPK 2018 vieta ir kontaktai  /   LPK naudinga informacija   /   Informacija rėmėjams  /   Pranešimų santraukų leidinys  /   Ankstesni LPK  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimai


Žodiniams (moksliniams ir praktiniams) pranešimams skiriama iki 15 min. Rekomenduotina pranešimo struktūra: Įvadas, Metodika, Rezultatai, Diskusija, Išvados.

 

Įvade pagrindžiama tyrimo problema, formuluojamas tikslas. Metodikos dalyje pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai. Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais. Diskusijoje gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, akcentuojama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai. Išvadose konkrečiai atspindimi svarbiausi rezultatai, į kuriuos orientuoja Įvade suformuluotas tikslas.

 

  • Praktinių pranešimų metu gali būti pristatoma:
  • Psichologų geroji praktinio darbo patirtis;
  • Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;
  • Psichologo tapatumo klausimai;
  • Praktikoje taikomi ir pasiteisinę psichologinio darbo ir įvertinimo metodai / intervencinės priemonės.

 

Kongreso metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el. pašto) bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 

 

Rengiant stendinį pranešimą, turi būti nurodyta: pranešimo pavadinimas, autoriaus(-ių) pavardė(-ės), atstovaujama(-os) institucija(-os). Medžiagos pateikimo struktūra analogiška žodinio pranešimo struktūrai, Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime. Rengdami stendinį pranešimą autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai priimtų informatyvumo ir aiškumo (angl. coverage and clarity)   rekomendacijų. Tai reiškia, kad pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą jį peržvelgus. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

 

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis). Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis - 50 pt. Skaitomas tekstas prasideda iš kairės į dešinę. Be to, tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą. Atvykus į Kongresą paruoštus stendinius pranešimus prašome palikti registracijoje, organizatoriai pasirūpins jų pakabinimu.

 

Santraukos priimamos iki vasario 20 d. (imtinai), užpildant registracijos formą. Visas santraukas peržiūrėjus Kongreso Mokslo komiteto nariams, apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki kovo 25 d. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus/autorių peržiūrai arba atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką.


 

SVARBU: mažiausias išankstinis dalyvavimo mokestis galioja iki balandžio 5 d.


 

P R A N E Š I M Ų    R E G I S T R A C I J A    B A I G T A 

 

 

 

LPS renginiai
 
  

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Noriu padėti prenatalinę netektį patiriančioms moterims. Kaip tapti kvalifikuota specialiste, galinčia pasiūlyti savo paslaugas medicinos įstaigoms?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Psichologas organizacijoje 2018

Psichologas organizacijoje 2018
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai

   LPK2018

LPK 2018
LPK 2018 dalyvių registracija
LPK 2018 programa
Pranešimų teikimas
LPK 2018 organizatoriai
LPK 2018 vieta ir kontaktai
LPK naudinga informacija
Informacija rėmėjams
Pranešimų santraukų leidinys
Ankstesni LPK