Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2018  /   LPK 2018 dalyvių registracija  /   LPK 2018 programa  /   Pranešimų teikimas  /   LPK 2018 organizatoriai  /   LPK 2018 vieta ir kontaktai  /   LPK naudinga informacija   /   Informacija rėmėjams  /   Pranešimų santraukų leidinys  /   Ankstesni LPK  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimai


Žodiniams (moksliniams ir praktiniams) pranešimams skiriama iki 15 min. Rekomenduotina pranešimo struktūra: Įvadas, Metodika, Rezultatai, Diskusija, Išvados.

 

Įvade pagrindžiama tyrimo problema, formuluojamas tikslas. Metodikos dalyje pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai. Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais. Diskusijoje gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, akcentuojama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai. Išvadose konkrečiai atspindimi svarbiausi rezultatai, į kuriuos orientuoja Įvade suformuluotas tikslas.

 

  • Praktinių pranešimų metu gali būti pristatoma:
  • Psichologų geroji praktinio darbo patirtis;
  • Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;
  • Psichologo tapatumo klausimai;
  • Praktikoje taikomi ir pasiteisinę psichologinio darbo ir įvertinimo metodai / intervencinės priemonės.
       

 

Kongreso metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el. pašto) bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 

 

Rengiant stendinį pranešimą, turi būti nurodyta: pranešimo pavadinimas, autoriaus(-ių) pavardė(-ės), atstovaujama(-os) institucija(-os). Medžiagos pateikimo struktūra analogiška žodinio pranešimo struktūrai, Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime. Rengdami stendinį pranešimą autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai priimtų informatyvumo ir aiškumo (angl. coverage and clarity)   rekomendacijų. Tai reiškia, kad pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą jį peržvelgus. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

 

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis). Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis - 50 pt. Skaitomas tekstas prasideda iš kairės į dešinę. Be to, tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą. Atvykus į Kongresą paruoštus stendinius pranešimus prašome palikti registracijoje, organizatoriai pasirūpins jų pakabinimu.

 

Santraukos priimamos iki vasario 20 d. (imtinai), užpildant registracijos formą. Visas santraukas peržiūrėjus Kongreso Mokslo komiteto nariams, apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki kovo 25 d. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus/autorių peržiūrai arba atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką.


 

SVARBU: mažiausias išankstinis dalyvavimo mokestis galioja iki balandžio 5 d.


 

P R A N E Š I M Ų    R E G I S T R A C I J A 

Pranešimo pobūdis:*


Pranešimo forma:*


Numatoma pranešimo sekcija:*


Pranešimo pavadinimas lietuvių kalba (ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais): *


Pranešimo pavadinimas anglų kalba (ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais): *


Pirmo (pristatančio) pranešimo autoriaus (-ės) vardas ir pavardė: *


Pirmo (pristatančio) pranešimo autoriaus (-ės) afiliacija (1 įstaigos pavadinimas):*


Pirmo (pristatančio) pranešimo autoriaus (-ės) kontaktinis el.paštas:*


Antro autoriaus (-ės) vardas ir pavardė


Antro autoriaus (-ės) afiliacija (1 įstaigos pavadinimas):


Trečio autoriaus (-ės) vardas ir pavardė


Trečio autoriaus (-ės) afiliacija (1 įstaigos pavadinimas):


Ketvirto autoriaus (-ės) vardas ir pavardė


Ketvirto autoriaus (-ės) afiliacija (1 įstaigos pavadinimas):


Penkto autoriaus (-ės) vardas ir pavardė


Penkto autoriaus (-ės) afiliacija (1 įstaigos pavadinimas):


Pranešimo santraukos tekstas (iki 300 žodžių):*


Reikšminiai žodžiai (iki 4):* 
 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai