Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Kovo 21 d. švietimo sistemoje dirbantys psichologai rinkosi į kasmetinę Konferenciją


2014 m. kovo 21 dieną Vilniuje, Lietuvos edukologijos universitete, buvo surengta 5-toji nacionalinė mokslinė - praktinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų konferencija: „ŠVIETIMO SISTEMOJE DIRBANČIŲ PSICHOLOGŲ GEROJI PATIRTIS IR INOVACIJOS“. Konferenciją organizavo Lietuvos psichologų sąjungos Pedagoginės psichologijos komitetas ir Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas.


Džiugu, kad psichologų, dirbančių švietimo srityje, visuotiniai susitikimai tapo kasmetine  tradicija. Šių metų konferencijoje susirinko virš 100 dalyvių (dirbančių mokyklose, darželiuose, centruose, PPT, kitose įstaigose, studijuojančių studentų). Konferencijos atidarymas prasidėjo trečio kurso muzikos pedagogikos studijų studentų Rolando Vilkevičiaus, Eduardo Michalkevič muzikiniu sveikinimu, kurie savo pasirodymu sukūrė pozityvią emocinę atmosferą. Po to sekė sveikinimo kalbos. Pradžioje pasisakė LPS Pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė doc. dr. Ala Petrulytė pristatė šios konferencijos aktualumą ir kontekstą. Sveikinimo žodžius tarė LPS viceprezidentė doc. dr. Dalia Nasvytienė, LEU Rektorius Akademikas Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis ir ŠMM Viceminstrė Edita Tamošiūnaitė, kurie akcentavo psichologo gerosios patirties svarbą švietimo sistemoje bei visuomenėje. Konferencijos plenarinėje dalyje pranešimus iš įvairių psichologų darbo veiklos sričių skaitė Vaida Stupurienė, Vita Šulskytė, Ieva Urbonavičiūtė, Irina Blažienė, Jurga Misiūnienė. Plenarinį posėdį vainikavo patyrusio psichologo Evaldo Karmazos bendravimas su konferencijos dalyviais kaip su patyrimine grupe, siekiant subendrauti ir susitelkti psichologus tarpusavyje.


Konferencijos antroje ir trečioje dalyse veikė ,,kūrybinės dirbtuvės“, kuriose buvo pateikiama išskirtinai praktinio pobūdžio psichologų geroji patirtis, taikomi metodai bei inicijuojamos diskusijos, kuriose sudalyvavo virš 100 dalyvių iš visos Lietuvos susirinkusių švietimo srityje dirbančių psichologijos specialistų. Konferencijos praktiniuose užsiėmimuose buvo apžvelgti tokie aspektai: ,,kaip kuriamas įtraukiantis mokymosi procesas“, ,,mokyklos psichologo sėkmės ir iššūkiai“, ,,šokio-judesio terapijos elementai psichologo darbe su vaikais, turinčiais socialinės adaptacijos sunkumų“ ,,ką žaidimas gali papasakoti apie vaiko raidą“, ,,transformuotų piešinių testai ir jų interpretavimo gairės pagal N. Tarrantini“. Ypatingai dėkojame užsiėmimų vadovams psichologams. Visų praktinių užsiėmimų grupėse buvo dalintasi gerąją patirtimi bei inovatyviais darbo metodais, kuriuos galima būtų pritaikyti dirbant švietimo srityje. Tai parodė itin teigiami konferencijos dalyvių atsiliepimai bei užsiėmimų vadovų refleksijos. Psichologai kūrybinių dirbtuvių užsiėmimus vertino kaip itin naudingus, panašių praktinių užsiėmimų pageidautų ir 2015-ųjų metų konferencijoje, dėmesį skiriant darbui su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir paaugliais, mokinio-mokytojo santykio kūrimui, psichologinėms metodikoms, darbui reikalingoms teisinėms žinioms.


Apibendrinant, ši mokslinė - praktinė konferencija buvo tikrai aktuali ir atliepianti specialistų poreikius. Organizuojant konferenciją daug dirbo ne tik konferencijos organizacinis komitetas, bet ir  studentai- savanoriai: Aistė Petrulytė, Greta Jusvičienė, Ona Mačiulytė, Robertas Čiapas.


Konferencija parodė, jog psichologija švietimo srityje žengia toliau į priekį, vystosi, nors ir daugėja veiklos sričių ir vaidmenų, kyla vis nauji iššūkiai. Džiaugiamės, kad psichologų konferencijos įgavo mokslinį - praktinį pobūdį, vis labiau plečiasi dalyvių ratas, į konferenciją atvyksta ne tik mokyklų psichologai, bet ir priešmokyklinio ugdymo, aukštųjų mokyklų bei kitų įstaigų psichologai. Jaučiamas psichologų siekis kooperuotis su kolegomis ir kitais švietimo sistemoje dirbančiais specialistais.

 


 

Parengė LPS pedagoginės psichologijos komiteto pirmininkė

LEU ,UMF, psichologijos didaktikos katedros doc. dr. Ala Petrulytė

 


 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai