Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Reglamentavimas      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Kontaktai      Lietuvos psichologų kongresas 2024      Profesinė etika      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Dėl Psichologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo


LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, 2023-10-25 nustojo galioti 2015-08-27 d. Psichologijos studijų krypties aprašas ir įsigaliojo naujas, 2023-10-24 d. Psichologijos studijų krypties aprašas (toliau – Aprašas). Aprašas parengtas atsižvelgus į Europos psichologų asociacijų federacijos 2019 m. parengtą Europos psichologijos sertifikatą. Aprašo reikalavimai taikomi universitetinėms pirmosios pakopos ir antrosios pakopos psichologijos krypties studijų programoms. Apraše apibrėžti psichologijos studijų tikslai, programos turinio reikalavimai, gebėjimai, kuriuos turi įgyti pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentai.

Apraše nustatytos profesinės veiklos, kurias gali vykdyti pirmosios pakopos ir antrosios pakopos absolventai. Psichologijos bakalauro studijas baigęs absolventas, prižiūrimas profesionalaus psichologo gali dirbti pagal įgytas kompetencijas, vykdyti šviečiamąją veiklą, taikyti per psichologijos studijas įgytus gebėjimus ir žinias darbo vietoje dirbdamas psichologo asistentu, tęsti psichologijos studijas antrojoje studijų pakopoje, tačiau neįgyja pakankamai kompetencijų užsiimti savarankiška psichologo profesine veikla. Psichologijos magistrostudijas baigęs absolventas gali verstis savarankiška psichologo veikla konkrečioje psichologijos srityje (ugdymo, organizacinės, klinikinės, sveikatos ar kitoje), savarankiškai atlikti psichologinį įvertinimą ir testavimą, psichologinę ekspertizę, psichologinį konsultavimą, psichologines intervencijas, šviečiamąją ir prevencinę veiklas, tęsti studijas trečiojoje pakopoje.

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f21e295272a411eeadbcc0bf53e6c339?jfwid=m0nwu2n2e

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
Intervizijų grupės
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Reglamentavimas

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Kontaktai

   Lietuvos psichologų kongresas 2024

LPK2024
LPK2024 EN
Pranešimų santraukų teikimas
LPK2024 organizatoriai
LPK2024 vieta ir kontaktai
LPK2024 dalyvių registracija
LPK2024 prieškongresiniai pranešimai
Naudinga informacija
Programa
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose