Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Prof. A. Gučo apdovanojimas 2022 - doc. dr. Aistei Pranckevičienei


2022-04-29 Lietuvos psichologų kongreso metu prof. A. Gučo vardo apdovanojimas buvo įteiktas Lietuvos psichologų sąjungos narei doc. dr. Aistei Pranckevičienei už neuropsichologijos vystymą Lietuvoje.

Doc. dr. Aistė Pranckevičienėsveikatos psichologė, mokslų daktarė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Sveikatos psichologijos katedros docentė, LSMU Kauno klinikų Neurologijos klinikos medicinos psichologė.

Neuropsichologija kol kas Lietuvoje nėra įteisinta profesija ar profesinė kvalifikacija, sveikatos priežiūros sistemoje nėra įprastos praktikos teikti neuropsichologines paslaugas pacientams, turintiems pažintinių procesų sutrikimų. Aistė Pranckevičienė sistemingai viešina šią sveikatos priežiūros sistemos spragą ir siūlo sprendimus šiai problemai spręsti. Docentė gilinasi į psichologinių įvertinimų ir intervencijų, skirtų pacientams su pažintinių procesų ir elgesio sutrikimais, kylančiais dėl neurologinių ligų, traumų, psichikos ar raidos sutrikimų, ypatumus; atlieka neuropsichologijos srities mokslinius tyrimus, publikuoja šia tema mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius; dirba klinikinį darbą su neurokognityvinių sunkumų turinčiais pacientais; diegia ir dėsto neuropsichologijos dalyką Lietuvos universitetų psichologijos studijų programose; bendradarbiaudama su institucijomis siekia neuropsichologijos specialybės įteisinimo Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Aistė yra viena aktyviausių šios psichologijos srities plėtrą skatinančių psichologų Lietuvoje.

Išsilavinimas. Aistė baigė Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) psichologijos bakalauro ir sveikatos psichologijos magistro studijas. VDU apsigynė daktaro disertaciją „Depresija sergančių asmenų savijauta ir subjektyvus gyvenimo vertinimas stacionarinio gydymo laikotarpiu“ bei įgijo socialinių mokslų srities, psichologijos krypties daktaro laipsnį. Jai suteiktas docentės laipsnis. Baigusi Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto „Egzistencinės terapijos“ bazinio lygio programą.

Pedagoginėveikla. Pedagoginį darbą Aistė pradėjo VDU Bendrosios Psichologijos katedroje, kurioje koordinavo ir dėstė studijų modulius (Psichologinė diagnostika, Klinikinė psichologija, Neuropsichologija, Emocijos ir motyvacija), vadovavo baigiamiesiems studentų bakalauro ir magistro darbams. Šiuo metu dirba LSMU Sveikatos psichologijos katedros docente. Ji pirmoji sukūrė ir dėsto neuropsichologijos specializacijos dalyką klinikinės sveikatos psichologijos magistro studentams, kuriame apjungiamosneurologijos, psichiatrijos, neuropsichologinio įvertinimo ir psichologinio konsultavimo disciplinos bei studentams suteikiamos kompetencijos, reikalingos darbui su pažintinių procesų ar elgesio sunkumų turinčiais pacientais. Dėsto psichologinio įvertinimo kursą, vadovauja magistro baigiamiesiems darbams.

Klinikinė veikla. Medicinos psichologo praktinį darbą Aistė dirbusi įvairiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose: Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centre, medicinos centre „Neuromeda“, klinikoje „Romuva“, LSMU Kauno Klinikų Neurochirurgijos klinikoje, LSMU Kauno Klinikų Neurologijos klinikoje. Aistės klinikinio darbo specifika itin unikali. LSMU Kauno klinikose Aistė atlieka neuropsichologinius įvertinimus pacientams, laukiantiems arba dalyvaujantiems smegenų operacijose (esant epilepsijai, galvos smegenų augliui ar kitai ligai). Neuropsichologiniais testais atlikto paciento pažintinių gebėjimų įvertinimo rezultatai yra lyginami su neurologų, neurochirurgų ir radiologų išvadomis apie planuojamas operuoti smegenų sritis, kuriose stebimi pažeidimai ar pakitimai, bei taip įvertinamos galimos operacijos rizikos žmogaus pažintiniam funkcionavimui. Aistė dalyvauja galvos smegenų operacijose su nubudinimu, kurių metu su nubudintu ir dalinai sąmoningu pacientu atlieka testus, skirtus stebėti ar operacijos metu nesivysto pažintinių funkcijų pažeidimas.

Mokslinė veikla. Aistė dirbo LSMU Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijos mokslo darbuotoja; laboratorijoje vykdė mokslinius tyrimus bei projektus, susijusius su sveikų ir sergančiųjų asmenų pažintinių funkcijų, smegenų veiklos ir psichinės savijautos rodikliais. Kaip klinikinė ekspertė dalyvavo kognityvinių funkcijų vertinimo skalių Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), Stroop test, Digit Symbol Substitution Test (DSST), Digit Span Forward and Backward (DS-B) vertimo ir validavimo projekte. Vadovavo projektui „COVID-19 liga persirgusių asmenų psichologinės sveikatos ir neuropsichologinių rodiklių stebėsena“, kurio metu analizavo COVID-19 liga sirgusių pacientų liekamuosius pažintinių funkcijų ir emocinės savijautos sunkumus, remiantis rezultatais išleido rekomendacinius leidinius, skirtus sveikatos politikos formuotojams ir sveikatos priežiūros specialistams bei žiniasklaidai.

Pranešimai konferencijose ir seminaruose. Įvairių mokslinių-praktinių konferencijų pranešimų bei seminarų bendraautorė; tarp jų gausu pranešimų neuropsichologijos tema (Neuropsychological Consequences of COVID-19, Save reflektuojančios smegenys: galvos smegenų operacijos patyrimas,Psichologinės diagnostikos pamokos neuroonkologijos skyriuje,Priešoperaciniai žodinės atminties sunkumai sergant galvos smegenų meningioma ir jų vertė prognozuojant funkcines neurochirurginio gydymo išeitis subjektyvių ir objektyvių sveikatos rodiklių kontekste“, „Objective and subjective preoperative evaluation of verbal memory in BT patients,Neuropsychiatric complications and neuroimaging characteristics after deep brain stimulation surgery for Parkinson’s disease, Memory impairment in patients with surgically removed pituitary adenoma, Neuropsichologas chirurgijos klinikoje, Neuropsichologo rengimas ir t.t.).

Publikacijos. Virš 50 mokslinių publikacijų bendraautorė. Paskutinėse mokslo publikacijose nagrinėtos temos: pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis, smegenų navikais, neurologinėmis ligos, galvos smegenų traumomis, psichologiniai ir neurokognityviniai sunkumai, neuropsichologijos disciplinos plėtra sveikatos priežiūros sektoriuje, psichologinių testų adaptavimas, žmonių psichologinis funkcionavimas COVID-19 pandemijos metu ir kt. Kelių knygų ir kitų leidinių bendraautorė: „Psichologinės diagnostikos pagrindai“ (2009), „Lietuvių rizikingas vairavimas: ką gali paaiškinti psichologiniai veiksniai“ (2013), „Psichologinio įvertinimo organizavimo sveikatos priežiūros sistemoje reglamentas: [mokomoji priemonė]“ (2014), knygos „Current issues in sociology: work and minorities“ skyrius „The relationship between job satisfaction, perceived organizational support and positive personality characteristics“ (2012), knygos Thyroid and Heart: A Comprehensive Translational Essay“ skyrius „Thyroid Hormones, Brain, and Hear“ (2020).

Visuomeninė veikla. Aistė yra viena iš Galvos smegenų navikais sergančiųjų ir jų globėjų draugijos steigėjų, iki šiol – aktyvi draugijos narė. Draugijoje iniciavo paramos grupes, skirtas pacientams ir jų artimiesiems, siekdama paskatinti neuroonkologijos žinių bei psichologinės ir emocinės pagalbos prieinamumą, kurias veda iki šiol.

Viena iš mokslinio žurnalo International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach redaktorių. Kelių mokslo žurnalų recenzentė: Oncotarget,Heart & Lung, Health and Quality of Life Outcomes, International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach,Psichologija, Visuomenės sveikata, Biological Psychiatry & Psychiatric Epidemiology.

Veikla LPS. Aistės domėjimasis neuropsichologijos sritimi atsispindi ir jos veikloje Lietuvos psichologų sąjungoje (toliau – LPS). Aistė dalyvauja trijų LPS komitetų veikloje. Aktyvi LPS Klinikinių ir sveikatos psichologijos komiteto narė; penkių Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencijų organizatorė; šiuo metu LPS atstovė ilgalaikėje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje dėl sveikatos tikrinimų ir sveikatos būklės reikalavimų peržiūrėjimo. LPS psichologijos mokslo ir studijų politikos komiteto narė. LPS Neuropsichologijos grupės narė, viena iš grupės steigėjų; Klinikinės neuropsichologijos konferencijos organizatorė. Lietuvos psichologų kongresuose vedė seminarus neuropsichologinio įvertinimo ir pagalbos neuropsichologinių sunkumų turintiems asmenims temomis. LPS atstovė Europos psichologų asociacijų federacijos Klinikinės neuropsichologijos darbo grupėje.

Laisvalaikis. Aistė Pranckevičienė domisi sodais ir fotografija; yra tinklaraščio „Gėlėta smėliadėžė“ autorė https://geleta.smeliadeze.lt/.
V. Šap, A. Pranckevičienė, E. Kazlauskas Foto: R. Petrolienės

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai