Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

LPS Garbės narys 2022 - prof. Linas Bieliauskas


Lietuvos psichologų kongreso 2022 metu vykusiame Suvažiavime Lietuvos psichologų sąjungos garbės nario vardas buvo suteiktas prof. Linui Bieliauskui už reikšmingus nuopelnus psichologijos mokslui ir praktikai.

Pagal prof. Albino Bagdono paruoštą pristatymą 2022 balandžio 29 d.: 

Prof. Linas Augustine Bieliauskas (g. 1948 m. liepos 22 d.) – Mičigano universiteto psichologijos profesorius, sertifikuotas klinikinis psichologas ir klinikinis neuropsichologas.

Lino Bieliausko profesionalaus psichologo karjeros ypatumas – stipri tyrėjo, praktiko ir dėstytojo veiklų jungtis. Didžiausia laiko dalis praleista veikiant šiomis kryptimis praleista Mičigano universiteto Sveikatos centre. Lino specializacija – galvos traumos, demencija ir Parkinsono liga. Jo tyrimų interesai: pažintiniai ir asmenybės pokyčiai, susiję su normaliu ir nenormaliu amžėjimu, psichometriniai pažintinių sutrikimų rodikliai, depresija ir demencija, kritinių gyvenimo užduočių neuropsichologiniai prognozuojantys veiksniai, chroninių ligų sukelti pažintiniai pokyčiai. Įgyta tyrėjo, psichologinių paslaugų teikėjo ir neuropsichologijos pasiekimų žinojimo patirtis įgalino Liną būti aktyviu neuropsichologijos kaip mokslo plėtros procese: dalyvavo žurnalų redkolegijose, buvo nacionalinių ir tarptautinių organizacijų ir jų valdybų nariu arba vadovu.

Su Lietuvos psichologais Linas pradėjo bendrauti ir bendradarbiauti 1974 m. Pradžioje vizitai buvo daugiau pažintinio pobūdžio – susipažinta su tėvų kilmės kraštu, didele gausa giminaičių. Nuo 1996 m. Linas pradėjo dalyvauti Lietuvos psichologijos plėtroje: konsultavo Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos specialistus testų standartizavimo klausimais, padėjo užmegzti kontaktus su D. Wechslerio intelekto testų savininkais ir suprasti kontraktų sudarymo su jais ypatumus. Nuo 1997 m. Linas Vilniaus universitete skaito Neuropsichologijosir Neuropsichologinio įvertinimokursus psichologams, specialiesiems pedagogams, vėliau ir neurobiologams, aktyviai dalyvauja psichologijos ir neurobiologijos konferencijose. Pastarąjį dešimtmetį dažnai kviečiamas dalyvauti disertacijų gynimo komitetuose, yra Psichologijos žurnalo redkolegijos narys. 2015 m. tapo Švietimo ir mokslo premijos užsienio lietuvių kilmės mokslininkams laureatu. 

Išsilavinimas. Baigė šv. Ksavero vidurinę mokyklą Sinsinatyje, JAV (1962–1966), Ksavero universitete psichologiją (1966–1970), Ohajo universitete klinikinės psichologijos studijas (1970–1976). 1970 m. tapo JAV kariuomenės atsargos antruoju leitenantu. Floridos universiteto medicinos centre atliko klinikinės psichologijos internatūrą (1975–1976). Dirbo ligoninės psichologu ir asistentu adjutantu 801-oje bendrojoje ligoninėje (kovinės paramos ligoninėje) (19761988). Paaukštintas į kapitonus, vėliau suteiktas majoro, pirmo laipsnio leitenanto vardas. Gavęs kariuomenės padėkos medalį už nuopelnus.

Akademinė-klinikinėveikla. Akademinę veiklą pradėjo 1976 m. Rušo universiteto medicinos centro Psichologijos ir socialinių mokslų departamente (Ilinojus, JAV): instruktorius (1976–1977), asistentas profesorius (1977–1982), klinikinės praktikos direktorius (1978–1989), asocijuotas profesorius (1982–1989). Vėliau dirbo personalo psichologu Veteranų reikalų medicinos centre (Mičiganas, JAV) (1989–2017). Nuo 1989 m. dirbo akademinį darbą Mičigano universiteto medicinos centro Psichiatrijos departamente: asocijuotu profesoriumi (1989–2013), profesoriumi (nuo 2013 m.), Neuropsichologijos sekcijos praktikos direktoriumi (1990–2020). Taip pat dirbo Vindzoro universitete (Ontarijus, Kanada): vizituojančiu asocijuotu profesoriumi (1991–2014), vizituojančiu profesoriumi (nuo 2014 m.).

Laimėjo 29 grantus; tyrė įvairių neurologinių sutrikimų gydymo metodų, vaistų saugumą ir veiksmingumą, Alzheimerio liga sergančiųjų ažitacijos valdymą, smegenų aktyvacijos ir su amžiumi susijusio regimojo erdvinio apdorojimo nuosmukio modelius, funkcinio įvertinimo instrumentus, saugaus vairavimo senatvėje prediktorius, vaikų psichikos sveikatą, ūmaus inkstų nepakankamumo ilgalaikes pasekmes ir kt.

Pedagoginė veikla. Ohajo, Rušo, Mičigano, Vindzoro ir Veino valstybiniame universitetuose dėstė psichologijos studentams, internams, neurologijos ir psichiatrijos rezidentams, kitiems sveikatos specialistams psichologijos įvado, taikomosios psichologijos, asmenybės, asmenybės įvertinimo, neuropsichologinių tyrimų, streso ir ligų, asmenybės veiksnių medicinoje, medicininių ligų psichologinių aspektų, medicininio interviu, psichinės būklės tyrimo kursus. Vedė seminarus neuropsichologijos, psichopatologijos ir testavimo temomis. Supervizavo psichologijos studentus ir internus neuropsichologinio įvertinimo, asmenybės įvertinimo, psichoterapijos, medicininės konsultacijos temomis. Vadovavo studentų tyrimams. Buvo disertacijų komitetų narys Rušo, Mičigano, Vindzoro, Vilniaus, Rodo universitetuose.

Pranešimai.Skaitė virš 60 kviestinių pranešimų ir virš 80 nepublikuotų pranešimų šiomis temomis: neuropsichologinis testavimas, neurologinių sutrikimų, negalių įvertinimas; neurologinių sutrikimų turinčių asmenų psichologiniai ypatumai ir šių asmenų priežiūra, galvos smegenų traumų psichologinės ir socialinės pasekmės, streso ir sveikatos bei ligų ryšys, neurologinių, somatinių ir psichiatrinių sutrikimų ryšys, somatinių simptomų ir potrauminio streso sutrikimo ryšys, karo veteranų neuropsichologiniai ypatumai ir psichiatriniai simptomai, karo veteranų galvos traumų neuropsichologinės pasekmės; amžėjimo neuropsichologija; psichologų specializavimasis sveikatos srityje, neuropsichologijos studijos, internatūra ir neuropsichologų sertifikavimas, psichologų ir neuropsichologų podoktorantūrinis mokymas ir kt.

Publikacijos. Išleido dvi knygas („Stress and Its Relationship to Health and Illness, 1982; Individual Differences in Health and Illness“, 1983). Parašė 25 knygos skyrius. Publikavo virš 130 straipsnių, virš 180 santraukų ar naujienlaiškių. Parašė 7 knygų apžvalgas.

Redagavimas ir peržiūros. 5 knygų, 1 knygų serijos („Neurology, Neuropsychology, and Cognition“) ir 5 žurnalų („Association of Psychology Internship Centers Newsletter“ (Neuropsychology); „The Clinical Neuropsychologist“; „Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology“; „Aging, Neuropsychology, and Cognition“; „Psichologija“) redaktorius. Dar 7 žurnalų redaktorių kolegijos narys.26 mokslinių žurnalų išorinis recenzentas. 4 grantų vertintojas.

 Narystė profesionalų bendruomenėse. Amerikos klinikinės neuropsichologijos akademija: vykdomasis direktorius (19952020). Amerikos klinikinės neuropsichologijos taryba: Valdybos steigėjas (1982–1991); Egzaminavimo komiteto pirmininko pavaduotojas (19821987), pirmininkas (19871990);Įstatų komiteto narys (1981–1982), pirmininkas (1987–1988); iždininkas (1987–1991); vykdomasis direktorius (19902020); Neuropsichologijos subspecializacijos komiteto narys (20072013). Amerikos profesionalios psichologijos taryba: egzaminuotojas (nuo 1983); Direktorių tarybos narys (19861993). Amerikos psichologų asociacija (APA): Tarybos struktūros ir funkcijų komiteto narys (19881991), pirmininkas (19901991); APA parlamentaras (19891990; 19971998); darbo grupės dėl Tarptautinės funkcionavimo, sutrikimų ir neįgalumo klasifikacijos narys (19962001). APA 38 padalinys (Sveikatos psichologija): mokslinės draugijos narys. APA 40 padalinys (Klinikinė neuropsichologija): mokslinės draugijos narys; darbo grupės dėl klinikinės neuropsichologijos išsilavinimo, kvalifikacijos tobulinimo ir akreditavimo (jungtinė darbo grupė su Tarptautine neuropsichologijos draugija nuo 1988) narys (19791991), pirmininkas (19881991); Programos komiteto narys (19801986), pirmininkas (19831986); Vykdomojo komiteto narys (19841987; 19871990; 19961999; 20082010), atstovas APA taryboje (19871990; 20082010), prezidentas (19971998); Profesinių reikalų komiteto pirmininkas (19871993); Publikacijų komiteto pirmininkas (19881990); Įstatų komiteto pirmininkas (19961998); Nominacijų komiteto pirmininkas (19981999); Specialybės pripažinimo komiteto pirmininkas (20012002). Klinikinės neuropsichologijos postdoktorantūros programų asociacija: Direktorių taryba (19952000). Tarptautinė neuropsichologijos draugija: narys; Tęstinio mokymosi studijų direktorius (19821986); Valdybos narys (19861989; 19911994), prezidentas (19921993); Programų komiteto narys (19881989; 19981999; 2017); Publikacijų komiteto narys (19911993); Nominacijų komiteto narys (1997; 2009); Apdovanojimų peržiūros narys (19992000). Mičigano psichologų asociacija: mokslinės draugijos narys. Vidurio vakarų psichologų asociacija: mokslinės draugijos narys.

Apdovanojimai. Linas Bieliauskas buvo daug kartų įvertintas ir apdovanotas už pasiekimus psichologijos ir ypač neuropsichologijos srityje. 1987 m. suteiktas Amerikos psichologų asociacijos mokslo draugijos nario vardas. 1995 m. suteiktas Mičigano psichologijos asociacijos mokslo draugijos nario vardas. 2005 m. Amerikos neuropsichologijos akademija suteikė Linui Bieliauskui Metų neuropsichologo vardą. 2009 m. suteiktas Vidurio vakarų psichologų asociacijos mokslo draugijos nario vardas. 2010 m.  apdovanotas už svarų vaidmenį Amerikos profesionalių psichologų taryboje. 2013 m. Vidurio Vakarų neuropsichologijos grupė suteikė Charles Matthews fakulteto mentoriaus apdovanojimą. 2015 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premijos, skiriamos užsienio lietuviams mokslininkams už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, laureatas. 2016 m. Tarptautinė neuropsichologų draugija apdovanojo už išskirtinę karjerą. 2017–2018 m. 23-oji Onasio bendradarbiavimo  su užsienio mokslininkais programa skyrė Universiteto profesoriaus Graikijai stipendiją. 2020 m. Amerikos profesionalios psichologijos taryba įteikė Klinikinės neuropsichologijos specialybės tarybos ir akademijos apdovanojimą. 2022 m. Linui Bieliauskui suteiktas Lietuvos psichologų sąjungos garbės nario vardas.

Akimirka iš LPS narių suvažiavimo 2022m. balandžio 29 d.


 


Nuotraukos iš A. Bagdono asmeninio archyvo

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai