Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2022   /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2022 organizatoriai  /   LPK 2022 vieta ir kontaktai   /   LPK 2022 dalyvių registracija  /   Plenariniai pranešimai  /   LPK 2022 programa  /   LPK 2022 prieškongresiniai seminarai  /   LPK 2022 socialinė programa  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimų santraukų teikimas


Bendri reikalavimai pranešimų santraukoms, simpoziumų ir diskusijų anotacijoms


Pranešimo pavadinimas lietuvių kalba: ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais.

Pranešimo pavadinimas anglų kalba: ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais.

Santraukos teksto apimtis: iki 300 žodžių.

 

Svarbu: Išsamūs reikalavimai santraukų struktūrai priklausomai nuo pranešimo tipo pateikti žemiau.

Pranešimų santraukos ir pasiūlymai simpoziumams bei diskusijoms priimami iki 2022-02-10 (imtinai). Informacija apie santraukų priėmimą autoriams bus išsiųsta iki 2022-03-10. Visų pranešimų santraukas, simpoziumų ir diskusijų anotacijas peržiūrės Kongreso Mokslo komitetas. Mokslo komitetas pasilieka teisę atmesti reikalavimų neatitinkančias santraukas ir anotacijas.

 

Svarbu: pranešėjai, kurių diskusijų, simpoziumų ir pranešimų santraukos patvirtintos LPK 2022 mokslo komiteto, dalyvio mokestį turi sumokėti iki 2022-04-01(imtinai). Nesumokėjusių dalyvio mokesčio autorių (bent vieno autoriaus) pranešimai nebus įtraukti į galutinę programą.

Mažesnis kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2022-03-29 (imtinai).

 

Pastaba: tik pirmas pranešimo autorius bus nurodomas renginio programoje. Visi pranešimo autoriai bus nurodyti pranešimų santraukų leidinyje.

 

Rekomenduotina mokslinio pranešimo santraukos struktūra

1) Pranešimo pavadinimas.

2) Informacija apie pranešėją (-us) – vardas, pavardė, atstovaujama institucija.

3) Įvadas – pagrindžiama tyrimo problema, pristatomas tyrimo tikslas.

4) Metodikapristatoma tiriamo dalyvių imtis, pagrindiniai naudoti instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai.

5) Rezultatai – supažindinama su svarbiausiais tyrimo radiniais.

6) Diskusija – gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, aptariama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai.

7) Išvados – pristatimi svarbiausi rezultatai, atsižvelgiant į įvade pristatytą tikslą.

8) Reikšminiai žodžiai – 3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį.

 

Rekomenduotina praktinio pranešimo santraukos struktūra

1) Pranešimo pavadinimas.

2) Informacija apie pranešėją – vardas, pavardė, atstovaujama organizacija.

3) Pranešimo tikslas – tiksle turėtų atsispindėti nagrinėjama problema, tai, kodėl aktualu kalbėti pasirinkta tema.

4) Pranešimo turinys (t. y. pagrindinės pranešimo idėjos, rezultatai) – kadangi pranešimų santraukos bus publikuojamos konferencijos pranešimų santraukų leidinyje, prašome šioje santraukos dalyje pateikti konkrečią informaciją, kuri atspindėtų pranešimo turinį. Santrauka turėtų padėti dalyviams suprasti pagrindines pranešimo mintis.

5) Pranešimo baigiamoji mintis-išvada – šioje dalyje prašome nurodyti pranešimą apibendrinančią mintį, kuri padėtų konferencijos dalyviams gauti atsakymą į pranešime aptartą problemą.

6) Reikšminiai žodžiai – 3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį.

 

Praktiniuose pranešimuose gali būti pristatomos arba analizuojamas psichologijos praktikams aktualūs klausimai ir problemos, pvz., psichologų geroji praktinio darbo patirtis; psichologų ugdymo klausimai; praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai; psichologo tapatumo klausimai; praktikoje taikomi ir pasiteisinę psichologinio darbo ir įvertinimo metodai/intervencinės priemonės.

 

Rekomendacijos simpoziumo anotacijai

Aprašyti simpoziumo mokslinę problemą, jos aktualumą, pagrindinius analizuojamus aspektus.

 

Rekomendacijos diskusijos anotacijai

Atskleisti diskusijos temą/idėją, jos aktualumą (kodėl svarbu apie tai diskutuoti), tikslinę auditoriją, atitikimą bendrai kongreso temai, pagrindinius klausimus, kuriuos planuojama aptarti diskusijoje.


Rekomendacijos žodinių pranešimų pristatymui

Rekomenduotina žodinio (praktinio / mokslinio) pranešimo trukmė: 20-25 min. + 5 min.klausimams ir diskusijai.

Rengiant žodinį pranešimą medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis.

Kongreso metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el. pašto) bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 

Rekomendacijos stendinių pranešimų pristatymui

Rengiant stendinį pranešimą, medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis. Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime. Rengdami stendinį pranešimą, autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai priimtų informatyvumo ir aiškumo rekomendacijų. Tai reiškia, kad pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą jį peržvelgus. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis). Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis – 50 pt. Tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą.

 

Stendiniai pranešimai turi būti pakabinti nurodytoje vietoje prieš stendinių pranešimų sesijos pradžią.

Stendinių pranešimų sesijos bus moderuojamos. Sesijos metu autorių bus prašoma pristatyti savo stendinį pranešimą žodžiu (3–5 min.).  

 

Rekomendacijos simpoziumų vedimui

Simpoziumo trukmė – 90 min. Simpoziume pristatomi 3-5 žodiniai pranešimai susijusia tema, kurią aprašo simpoziumą siūlantis asmuo(-ys). Reikalavimai simpoziumo pranešimui yra tokie patys, kaip ir žodiniam pranešimui. Simpoziumo moderatorius inicijuoja diskusiją po kiekvieno pranešimo ir apibendrina visus pranešimus simpoziumo pabaigoje.

 

Rekomendacijos diskusijų vedimui

Diskusijos trukmė – 90 min. Kongrese numatomos diskusijos aktualiomis Lietuvos psichologams (praktikams bei mokslininkams) temomis. Diskusijos metu moderatorius pristato pagrindinius klausimus, inicijuoja diskusiją, apibendrina diskusijos dalyvių išsakytas mintis ir idėjas. Diskusijos dalyviams suteikiama galimybė pasisakyti, jie pateikia savo problemos matymą.


Registracijos formos:


Bendraisiais klausimais dėl LPK prašome kreiptis
arba tel. nr. +370 673 31197 

 


 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai