Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Medicinos psichologų licencijavimo tvarka


2020-12-04 priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Įsakymas įsigaliojo 2021-01-01; medicinos psichologų licencijavimui jis taikomas nuo 2021-05-01.

Licencijas medicinos psichologams išduos Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba).

Pareiškėjas, kuris yra LR pilietis ir medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją įgijo pastarųjų 2 m. laikotarpiu Lietuvoje, Tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:deklaraciją apie ketinimą verstis asmens sveikatos priežiūros praktika; psichologijos studijų diplomus; medicininį pažymėjimą (patvirtinantį, kad neserga tuberkulioze, kai išskiriamos mikobakterijos); bei sumokėti 16 EUR rinkliavą (pagal 2000-12-15 d. LR vyriausybės nutarimą Nr. 1458).

Pareiškėjas,kuris yra LR pilietis ir medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją įgijo prieš 2 m. ar anksčiau Lietuvoje, Tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus: paraišką išduoti licenciją; psichologijos studijų diplomus; dokumentus, patvirtinančius, kad tobulino profesinę kvalifikaciją; medicininį pažymėjimą (patvirtinantį, kad neserga tuberkulioze, kai išskiriamos mikobakterijos); jei medicinos psichologo praktika verčiasi ar vertėsi užsienio šalyje, dokumentą, patvirtinantį ne trumpesnę kaip 3 m. teisėtą medicinos psichologo praktiką per paskutinius 5 m.; jei ilgiau kaip 2 m. per pastaruosius 5 m. nesivertė teisėta medicinos psichologo praktika, dokumentą, patvirtinantį papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą; bei sumokėti 27 EUR rinkliavą (pagal 2000-12-15 d. LR vyriausybės nutarimą Nr. 1458).

Jei medicinos psichologo profesinė kvalifikacija įgyta užsienyje ar paraišką teikia užsienietis, taikomos papildomos procedūros ir rinkliavos.

Dokumentus galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis, prisijungus prie Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – LICREG). Licencijos išduodamos ir registruojamos LICREG. Licencija išduodama neterminuotam laikui ir yra elektroninės formos.

Jeigu pareiškėjui anksčiau nebuvo suteiktas numeris sveikatos specialisto spaudui, jis suteikiamas prieš užfiksuojant licencijos duomenis LICREG.

Licenciją įgijusio medicinos psichologo praktika vykdoma vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymu, licencijavimo taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros praktiką. Licencijos turėtojas turi leisti kontroliuojančioms valstybės priežiūros institucijoms patikrinti vykdomą medicinos psichologo praktikos veiklą, paimti dokumentų kopijas. Tarnyba vykdo licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Licencijos turėtojas turi pareigą kas 5 m. Tarnybai pranešti ir pateikti patvirtinančius dokumentus apie privalomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą; bent 3 m. teisėtą medicinos psichologo praktiką per praėjusį 5 m. laikotarpį; jeigu licencijos turėtojas ilgiau kaip 2 m. per pastaruosius 5 m. licencijos galiojimo metus nesivertė teisėta medicinos psichologo praktika, dokumentą, patvirtinantį papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą.

 

Išsamiau apie licencijavimą skaityti šių teisės aktų galiojančiose suvestinėse redakcijose:

2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymas Nr. XIII-3222.

2020 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2002 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 132Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“.

2010 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-720 „Dėl ligų, trukdančių verstis asmens sveikatos priežiūros praktika, sąrašo patvirtinimo“.

2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Kilus neaiškumų dėl licencijavimo tvarkos, kreiptis į licencijas išduodančią įstaigą – Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą. 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai