Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Reglamentavimas      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Kontaktai      Lietuvos psichologų kongresas 2024      Profesinė etika      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Prof. A. Gučo vardo apdovanojimas 2020


 

Šiandien buvo paskelbtas 2020 m. prof. A. Gučo vardo apdovanojimas

Šis garbingas apdovanojimas už reikšmingus nuopelnus vaikų klinikinės psichologijos srityje šįkart skirtas doc. dr. Rasai Bieliauskaitei. SVEIKINAME


Dr. Rasa Bieliauskaitė nuo pat savo mokslinio kelio pradžios gilinosi į sutrikimų turinčių vaikų psichologiją bei psichologinę pagalbą jiems. 1978 m. Maskvos valstybiniame Lomonosovo universitete apgynusi diplominį darbą „Sunkių vaikų kai kurių asmenybės ypatumų tyrinėjimui“, įgijo psichologo ir psichologijos dėstytojo kvalifikaciją. 1985 m. už psichologijos mokslo disertaciją „Vaikų, sergančių juveniliniu reumatoidiniu artritu, psichologinės ypatybės ir psichologinė korekcija“, apgintą Leningrado V. Bechterevo Psichoneurologijos mokslo tyrimų institute, suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis. 1995 m. Vilniaus universitete suteiktas docentės vardas. Dr. Rasa Bieliauskaitė yra dirbusi moksline bendradarbe, lektore Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute, Vaiko ir motinos sveikatos apsaugos mokslinių tyrimų institute bei Vilniaus universitete, vėliau – docente Vilniaus universitete bei Rygos universitete. Universitetuose skaitė kursus: Raidos psichopatologija, Individualiosios psichologijos metodai klinikoje ir mokykloje, Vaikų konsultavimas, Individualaus psichologinio konsultavimo praktika, Bendravimo psichologija, Psichodinaminės raidos teorijos. Moksliniuose tyrimuose nagrinėjo įvairias psichologijos temas: įvairių somatinių ir psichikos sutrikimų turinčių vaikų ir paauglių diagnostiką, psichologinius ypatumus, patirtis, auklėjimą ir prisitaikymą, prievartą patyrusių vaikų psichologines traumas, dėl emigracijos nuo tėvų atskirtų vaikų psichologinius sunkumus, ikimokyklinukų miego ir jų psichologinio funkcionavimo sąsajas, vaikų psichologinį atsparumą, neįgalius vaikus auginančių tėvų gyvenimo uždavinių vykdymo sėkmingumą, nėščiųjų nerimą, vyrų suicidiškumą, kultūrinių traumų psichologinius aspektus ir kt. Vadovėliuose ir mokslo populiarinimo knygose aprašė asmenybės psichologiją, A. Adlerio terapiją, vaikų konsultavimo teorines paradigmas, individualiosios psichologijos metodų taikymą vaikų ir šeimos konsultavimui, žaidimo terapiją, žaidybinę choreoterapiją. Su bendraautoriais parengė psichologijos universitetinių studijų profesinės priežiūros modelį. Šiuo metu dėsto Vilniaus universitete neformaliosiose studijose „Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos programa“, rengiančiose vaikų ir paauglių psichoterapeutus. Dr. Rasa Bieliauskaitė kaip ekspertė dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinių mokslų ekspertų komisijos, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo tarybos, Nepriklausomų ekspertų grupės prie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklose. Greta mokslinės ir pedagoginės veiklos, dr. Rasa Bieliauskaitė yra aktyviai įsitraukusi į psichologo psichoterapeuto praktinę veiklą. 2014 m. Miuncheno individualiosios psichologijos institute jai suteiktas individualiosios psichologijos analitikės, vaikų psichoterapeutės vardas. Dr. Rasa Bieliauskaitė yra viena iš individualiosios psichologijos pradininkių Lietuvoje, dalyvavusi organizuojant pirmuosius individualiosios psichologijos mokymus Lietuvoje nuo nepriklausomybės atkūrimo. Rasa yra viena iš Lietuvos Individualiosios psichologijos draugijos (LIPD) steigėjų, buvusi prezidentė. Taip pat viena iš Individualiosios psichologijos instituto (IPI) steigėjų, dalininkių ir dėstytojų, šiuo metu – instituto direktorė. Individualiosios psichologijos institutas – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, organizuojanti įvairias studijų programas: nuo asmeninio patyrimo kursų suaugusiems, tėvų konsultavimo programų įvairiems specialistams iki individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės studijų. Dr. Rasa Bieliauskaitė su kolegomis įsteigė A. Adlerio Individualiosios psichologijos psichoterapijos ir analizės asociaciją (AIPPAA), šiuo metu – Tarybos narė. Asociacija vienija moksline, edukacine bei praktine veikla užsiimančius individualiosios psichologijos analitikus, psichoterapeutus bei kitus specialistus, gilinančius A. Adlerio individualiosios psichologijos psichoterapijos bei analizės žinias. Dr. Rasa Bieliauskaitė yra viena iš šeimos ir asmens saviugdos centro „Bendrakeleiviai“ steigėjų ir valdybos narių; centras teikia specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims, užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda. Dr. Rasa Bieliauskaitė geranoriškai prisideda prie LPS renginių, skaitydama pranešimus, vesdama užsiėmimus: „Netinkamo vaikų elgesio tikslai: žvilgsnis į tėvų konsultavimą iš individualiosios psichologijos perspektyvos“ (Lietuvos psichologų kongresas – 2017), „Medicinos įstaigose dirbančių psichologų supervizijos bei intervizijos: pasidalinimas patirtimi“ ir „Grupinė supervizija: grupės dalyvio pristatyto atvejo aptarimas“ (LPS Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija – 2017), „Konsultavimas kaip padrąsinimas“ (Švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija, 2018); „Ko mokyklos psichologas gali pasimokyti iš super herojaus, o kas visai netinka?“ (Švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija, 2020) ir kt. Lietuvos psichologų kongreso – 2013 organizatorė.

 

Visi, pažįstantys Rasą, žino, kad bet kada gali kreiptis į ją dėl profesinės ar asmeninės pagalbos. Žavi jos daugialypis ir daugiaplanis interesų ratas – ją sutiksi menų renginiuose, parodose, festivaliuose. Rasa yra jautri dviejų dukrų mama ir gera draugė. Ji propaguoja sveiką gyvenimo būdą, sportuoja, tęsia asmeninę analizę. Šiuo metu dr. Rasa Bieliauskaitė įsitraukusi į vaikų psichoterapeutų rengimą, supervizuoja vaikų psichologus bei teikia psichoterapijos paslaugas vaikams ir šeimoms, dalyvauja labdaros veikloje.


 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
Intervizijų grupės
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Reglamentavimas

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Kontaktai

   Lietuvos psichologų kongresas 2024

LPK2024
LPK2024 EN
Pranešimų santraukų teikimas
LPK2024 organizatoriai
LPK2024 vieta ir kontaktai
LPK2024 dalyvių registracija
LPK2024 prieškongresiniai pranešimai
Naudinga informacija
Programa
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose