Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2021  /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2021 organizatoriai  /   LPK 2021 vieta ir kontaktai  /   LPK 2021 dalyvių registracija   /   Plenariniai pranešimai  /   LPK 2021 programa  /   LPK 2021 prieškongresiniai seminarai  /   LPK2021 socialinė programa  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimų santraukų teikimas


Bendri reikalavimai pranešimų santraukoms

Pranešimo pavadinimas lietuvių kalba: ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais.

Pranešimo pavadinimas anglų kalba: ne daugiau nei 150 spaudos ženklų su tarpais.

Vieną pranešimą gali rengti ne daugiau nei 5 autoriai.*

Santraukos teksto apimtis: iki 300 žodžių.

Santraukos struktūra: įvadas ir tikslai, metodai (moksliniams pranešimams), rezultatai ir išvados.

Reikšminiai žodžiai: iki 4.

 

Pranešimų santraukos ir pasiūlymai simpoziumams bei diskusijoms priimami iki 2021-02-01 (imtinai).

 

SVARBU: pranešėjai, kurių diskusijų, simpoziumų ir pranešimų santraukos patvirtintos LPK 2021 mokslo komiteto, dalyvio mokestį turi sumokėti iki 2021-03-15 (imtinai). Kitu atveju pranešimai bus šalinami iš programos.

 

Mažiausias kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2021-03-21(imtinai)!

 

LPK 2021 santraukų autoriams: pranešimų, kurie buvo 2020 m. patvirtinti kongreso programoje, bet dėl pasaulinės pandemijos negalėjo būti pristatyti, taip pat jeigu vėliau nebuvo niekur skaityti bei publikuoti, autorius kviečiame iki 2021-02-01 (imtinai) žemiau nurodytais kontaktais informuoti, ar ketinate pristatyti 2020 m. patvirtintą pranešimą LPK 2021.

 

* Pastaba: tik pirmas pranešimo autorius bus nurodomas renginio programoje. Visi pranešimo autoriai bus nurodyti pranešimų santraukų leidinyje.

 

Bendraisiais klausimais dėl LPK prašome kreiptis el. paštu lpk@psichologusajunga.lt arba tel. nr. +370 673 31197.

 

 

 

Žodiniai (moksliniai ir praktiniai) pranešimai

Rekomendacijos žodinių pranešimų rengėjamsŽodiniams (moksliniams ir praktiniams) pranešimams skiriama iki 15 min. Rekomenduotina pranešimo struktūra: įvadas ir tikslai, metodika (privaloma moksliniams pranešimams), rezultatai, diskusija, išvados.

 

Įvadepristatoma tyrimo problema, formuluojamas tikslas. Metodų dalyje pristatoma tiriamųjų imtis, tyrimo instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų analizės būdai. Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais. Diskusijoje gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, akcentuojama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai. Išvadose apibendrinami svarbiausi rezultatai, į kuriuos orientuoja suformuluotas tikslas.

 

Kongreso metu pranešėjai savo skaidrėmis dalinsis nuotoliniu būdu, pasidalindami savo įrenginio ekrano vaizdu. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios pasitikrinti minėtą funkciją bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 

Stendiniai pranešimai

Rekomendacijos stendinių pranešimų rengėjamsStendiniame pranešime, turi būti nurodyta pranešimo pavadinimas, autoriaus(-ių) vardas (i), pavardė(-ės), atstovaujama(-os) institucija(-os), įvadas ir tikslai, metodika, rezultatai, diskusija, išvados, literatūros sąrašas. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

 

Atsižvelgiant į tai, kad kongresas vyks nuotoliniu būdu, bus priimami elektroniniai stendiniai pranešimai PDF formatu. Rekomenduojama plakatą pasidaryti PPT portretinė (angl. portrait) lapo orientacija ir išsaugoti PDF formatu.

 

Stendiniai pranešimai bus patalpinti tam tikroje virtualioje vietoje viso kongreso metu, kuri bus nurodyta galutinėje Kongreso programoje arba atsiųsta kiekvienam dalyviui asmeniškai. Stendinių pranešimų sesijos bus moderuojamos nuotoliniu būdu, kuomet pranešimų autoriai atsakys į dalyviams kylančius klausimus ir suteiks puikią galimybę padiskutuoti.  

 

 

Žodinių ir stendinių pranešimų santraukos priimamos iki vasario 1 d. (imtinai). Apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2021-03-01. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus(-ių) peržiūrai, atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką arba keisti pranešimo pristatymo formą.

 

 SVARBU: sumažintas kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2021-03-21 (imtinai).

 

 

 

Simpoziumai

Rekomendacijos simpoziumų rengėjams. Simpoziumo trukmė – 90 min. Simpoziume pristatomi 3 žodiniai pranešimai susijusia tema, kurią aprašo simpoziumą siūlantis asmuo(-ys). Reikalavimai simpoziumo pranešimui yra tokie patys, kaip ir žodiniam pranešimui. Simpoziumo moderatorius inicijuoja diskusiją po kiekvieno pranešimo ir apibendrina visus pranešimus simpoziumo pabaigoje.

 

Pasiūlymai simpoziumams priimami iki 2021-02-01 (imtinai). Visas anotacijas bei simpoziumų pranešimų santraukas peržiūrės Kongreso Mokslo komiteto nariai. Apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2021-03-01.

 

SVARBU:sumažintas kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2021-03-21 (imtinai).

 

 

 

Diskusijos

Rekomendacijos diskusijų rengėjams. Diskusijos trukmė – 90 min. Kongrese numatomos diskusijos aktualiomis Lietuvos psichologams (praktikams bei mokslininkams) temomis. Siūlomosdiskusijos santrauka (problemos aktualus, moderatorių vaidmuo ir pan.) pateikiamalaisva forma. Diskusijos metu moderatorius pristato pagrindinius klausimus, inicijuoja diskusiją, apibendrina diskusijos dalyvių išsakytas mintis ir idėjas. Diskusijos dalyviams suteikiama galimybė pasisakyti, jie pateikia savo problemos matymą.

 

Pasiūlymai diskusijoms priimami iki 2021-02-01 (imtinai). Visas anotacijas peržiūrės Kongreso Mokslo komiteto nariai. Apie pasiūlymo priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2021-03-01.

 

SVARBU:sumažintas kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2021-03-21 (imtinai).

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai