Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19      LPK 2021      Profesinė etika      Kontaktai      EN

KAI VISI TRYS SVARBŪS: DARBAS, DARBUOTOJAS IR ORGANIZACIJA  /   Konferencijos programa  /   Registracija  /   Reikalavimai pranešimų santraukoms  /   Vieta ir kontaktai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Reikalavimai pranešimų santraukoms


 

REIKALAVIMAI PRAKTINIŲ IR MOKSLINIŲ PRANEŠIMŲ SANTRAUKOMS

Praktinių pranešimų metu gali būti pristatomos su darbu, darbuotojais ir organizacija susijusios temos, kaip pavyzdžiui:

  • Darbo aplinkos ir darbo atlikimo sąsajos;
  • Nuostatos darbo ir organizacijos atžvilgiu;
  • Elgseną darbe lemiantys organizaciniai, socialiniai bei psichologiniai veiksniai;
  • Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;
  • Praktikoje taikomi ir pasiteisinę metodai / prevencinės ir intervencinės priemonės.


Mokslinių pranešimų metu gali būti pristatoma su darbu, darbuotojais ir organizacija susijusios temos, kaip pavyzdžiui:

  • Darbo aplinkos ir darbo atlikimo sąsajų; nuostatų darbo ir organizacijos atžvilgiu bei elgsenos darbe tyrimų problematika ir rezultatai;
  • Mokslu grįsti darbo aplinkos ir darbo atlikimo sąsajų; nuostatų darbo ir organizacijos atžvilgiu bei elgsenos darbe vertinimo metodai / instrumentai.


Rekomenduotina praktinio pranešimo santraukos struktūra (iki 250 žodžių):

1) Pranešimo pavadinimas

2) Informacija apie pranešėją (vardas, pavardė, atstovaujama organizacija).

3) Pranešimo tikslas – tiksle turėtų atsispindėti nagrinėjama problema, tai, kodėl aktualu kalbėti pasirinkta tema.

4) Pranešimo turinys (t. y. pagrindinės pranešimo idėjos, rezultatai) - kadangi pranešimų santraukos bus publikuojamos konferencijos pranešimų santraukų leidinyje, prašome šioje santraukos dalyje pateikti konkrečius pranešimo duomenis, faktus, kurie atspindėtų pranešimo turinį. Nepakanka nurodyti „pranešime bus kalbama apie ...“. Santrauka turėtų padėti dalyviams išsinešti pagrindines pranešimo mintis.

5) Pranešimo baigiamoji mintis - išvada. Šioje dalyje prašome nurodyti pranešimą apibendrinančią mintį, kuri padėtų konferencijos dalyviams gauti atsakymą į pranešime aptartą problemą.

6)  Raktiniai žodžiai (3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį).


Rekomenduotina mokslinio pranešimo santraukos struktūra (iki 250 žodžių):

1)  Pranešimo pavadinimas

2)  Informacija apie pranešėją (-us) (vardas, pavardė, atstovaujama institucija).

3)  Įvadas - pagrindžiama tyrimo problema, pristatomas tyrimo tikslas.

4) Metodai - pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai naudoti instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai.

5) Rezultatai – šioje dalyje supažindinama su svarbiausiais tyrimo radiniais.

6) Diskusija - gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, aptariama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai.

7)  Išvados – pristatomi svarbiausi rezultatai, atsižvelgiant į įvade pristatytą tikslą.

8)  Raktiniai žodžiai (3-5 žodžiai, atspindintys pranešimo turinį).

9)  Naudota literatūra


REKOMENDACIJOS ŽODINIAMS PRANEŠIMAMS

Rekomenduotina žodinio (praktinio / mokslinio) pranešimo trukmė: preliminariai 20-25 min. + 5 min. klausimams ir diskusijai.


Rengiant žodinį pranešimą medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis.


REKOMENDACIJOS STENDINIAMS PRANEŠIMAMS

Rengiant stendinį pranešimą, medžiagos pateikimo struktūra atitinka praktinio ir mokslinio pranešimo santraukos struktūrines dalis. Literatūros sąraše nurodomi visi šaltiniai, į kuriuos pateiktos nuorodos pranešime. Rengdami stendinį pranešimą, autoriai privalo laikytis tokiems pranešimams visuotinai priimtų informatyvumo ir aiškumo rekomendacijų. Tai reiškia, kad pranešime turi būti pateikta visa reikalinga medžiaga, įgalinanti suprasti pranešimo esmę pirmą kartą jį peržvelgus. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.


Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pavadinimas rašomas didelėmis raidėmis (rekomenduojama 90-100 pt dydžio). Tekstas turi būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis). Rekomenduojamas potemių pavadinimų raidžių dydis - 50 pt. Skaitomas tekstas prasideda iš kairės į dešinę. Be to, tekste neturi būti neaiškių sutrumpinimų. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą.


PRANEŠIMŲ SANTRAUKŲ LAUKIAME IKI SPALIO 23 D. Santraukas prašome siųsti el. paštu: organizacine.psichologija@psichologusajunga.lt 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   LPK 2021

LPK 2021
Pranešimų santraukų teikimas
LPK 2021 organizatoriai
LPK 2021 vieta ir kontaktai
LPK 2021 dalyvių registracija
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai