Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

PATVIRTINTAS ILGALAIKIŲ NEIGIAMŲ COVID-19 PANDEMIJOS PASEKMIŲ PSICHIKOS SVEIKATAI MAŽINIMO VEIKSMŲ PLANAS


Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596   patvirtinimo Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą. Šiuo įsakymu įgyvendintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo protokolo Nr. 25 8 klausimo 2 punktą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.2–1.4 papunkčius ir siekdamas sumažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pandemijos pasekmes visuomenės psichikos sveikatai.

 Nuoširdžiai dėkoju LPS nariams, prisidėjusiems prie šio priemonių plano rengimo.

 

Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano paskirtis – reaguojant į COVID-19 pandemijos sukeltas ilgalaikes neigiamas pasekmes visuomenės psichikos sveikatai, įgyvendinti kompleksines priemones visuomenės psichikos sveikatai gerinti.

 Planas parengtas siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

1.    Didinti psichologinės pagalbos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, mažinant neigiamas COVID-19 pandemijos ir susijusių socialinių-ekonominių reiškinių pasekmes gyventojų psichikos sveikatai.

2.    Užtikrinti pagalbą asmenims, patiriantiems didesnę psichikos ir elgesio sutrikimų riziką dėl COVID-19 pandemijos, ir stiprinti jų psichikos sveikatą.

 

Tikslams įgyvendinti plane numatytos priemonės:

 

·        Didinti psichologų, dirbančių psichikos sveikatos centruose, skaičių: skiriamos papildomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervo lėšos, siekiant mažinti prie psichikos sveikatos centrų prirašytų asmenų, tenkančių vienam psichologui, skaičių iki 10 000. Numatoma, kad padidės psichologų skaičius psichikos sveikatos centruose 117 psichologų, papildomai bus suteikta apie 70 000 paslaugų per metus;

·        Plėtoti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas: padidinus skiriamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervo lėšų dydį, 2021 m. paslaugas galės gauti dvigubai daugiau asmenų;

·        Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose: visuomenės sveikatos biuruose teikiamos psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencijos paslaugos, kurias teiks papildomai apie 90 psichikos sveikatos specialistų. Teikiamos nerimo ir streso prevencijos, psichikos sveikatos raštingumo įgūdžių formavimo paslaugos, individualios psichologinės pagalbos paslaugos asmeniui;

·        Išbandyti ir išplėtoti mobiliųjų komandų paslaugas, užtikrinant neatidėliotiną ir skubią psichologinę pagalbą bendruomenėje nutikus krizei, galinčiai turėti neigiamų pasekmių psichikos sveikatai;

·        Stiprinti specialistų kompetencijas psichikos sveikatos sutrikimų ir jų požymių atpažinimo ir psichosocialinės pagalbos suteikimo, krizių įveikos, nuotolinių konsultavimo paslaugų teikimo ir kitose srityse;

·        Stiprinti emocinę, psichologinę, konsultacinę pagalbą telefonu, internetu, nuotoliniu būdu tikslinėms grupėms;

·        Teikti pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams;

·        Įteisinti ir išplėtoti nuotolinį psichikos sveikatos specialistų (psichiatrų, psichoterapeutų ir (ar) psichologų) konsultavimą teikiant įprastines (ne karantino laikotarpio) paslaugas;

·        Informuoti gyventojus, siekiant paskatinti juos atpažinti emocinius sunkumus ir kreiptis pagalbos;

·        Steigti papildomus psichologų etatus savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose / švietimo pagalbos tarnybose ir mokyklose;

·        Steigti papildomus socialinių pedagogų etatus savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose / švietimo pagalbos tarnybose;

·        Vykdyti mokymus mokyklų bendruomenėms, kaip tinkamai reaguoti į krizinę situaciją, ją valdyti ir organizuoti pagalbos teikimą ir kt

Įgyvendinant planą dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Plano priemonių įgyvendinimą koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Išsamiai su planu galite susipažinti čia.


 

Valija Šap, LPS prezidentė

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai