Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2020 sausis


LPS naujienos I 2020 sausis

 

2020 metų pradžia pasižymi intensyviu Lietuvos psichologų sąjungos bendradarbiavimu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – LPS atstovai pakviesti dalyvauti ministerijos darbo grupėse, skirtose parengti sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos tikrinimo tvarkos reglamentavimo patobulinimo, asmens sveikatos priežiūros specialistų psichoemocinės gerovės stiprinimo, nacionalinės savižudybių prevencijos veiksmų planus, įsakymo dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos projektą ir kt. Smagu, kad psichologų kompetencijos ir vaidmuo visuomenės psichologinei gerovei stiprinti vis labiau pripažįstami valstybiniu mastu.
 

Tam, kad LPS galėtų atliepti didėjantį psichologų rekomendacijų įvairiomis psichologinėmis temomis poreikį, svarbu, kad kuo daugiau LPS narių aktyviai prisidėtų prie LPS komitetų ir grupių veiklos, siūlytų savo iniciatyvas. Šiuo metu LPS Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas labai kviečia LPS narius prisijungti prie komiteto veiklos ir plėtoti EuroPsy diegimą Lietuvoje.

2020-01-30/31 LPS Valdyba patvirtino „Bendradarbiavimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis reglamentą“, kuriuo įtvirtinamas Partnerio statusas LPS struktūroje. Tad nuo šiol komitetai gali kviesti aktyviai įsitraukti į komitetų veiklą ne vien psichologus LPS narius, tačiau ir kitus specialistus ar organizacijas, taip stiprinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir kartu ieškoti visuomenės problemų sprendimų būdų.

Artėja trys LPS renginiai, į kuriuos jau galima registruotis: 2020-03-27 vyks mokymai „Psichologinės pagalbos efektyvumas vaikų ugdymo įstaigose“, 2020-04-03 organizuojama švietimo sistemoje dirbančių psichologų 10-oji mokslinė konferencija, o 2020-04-23/25 – Lietuvos psichologų kongresas 2020.

Šių metų kongresas yra tarptautinis renginys – jame patirtimi dalinsis ir kolegos iš užsienio šalių. Atsižvelgiant į pageidavimus, kongresas šiais metais vyks anksčiau – balandžio mėnesį. Šio kongreso metu bus stengiamasi skirti daugiau dėmesio psichologijos žinių pritaikomumui praktikoje. Tad iki 2020-02-15 kviečiame visus siūlyti Lietuvos psichologų kongresui savo pranešimus – ne vien mokslinius, bet ir praktinius – ir taip aktyviai prisidėti prie psichologijos mokslo žinių ir gerosios praktikos sklaidos. LPS suvažiavimas vyks pirmąją kongreso dieną, kad kuo daugiau LPS narių galėtų jame dalyvauti. 

Iki 2020-02-24 kviečiame teikti kandidatūras prof. A. Gučo vardo apdovanojimui, kad LPS nariai, profesionaliai įgyvendinantys visuomenei ar psichologų bendruomenei reikšmingas idėjas, būtų pagerbti.

Maloniai primename, kad sausis ir vasaris – tai mėsiai, kai metas sumokėti LPS nario metinį mokestį. Šis kiekvieno Jūsų finansinis indėlis yra svarbus, kad LPS galėtų funkcionuoti, o Jūs toliau gautumėte naujausią informaciją apie psichologų profesinę veiklą, nuolaidą LPS renginiams ir galimybę reklamuoti savo paslaugas LPS svetainėje.

LPS Valdybos narė Ieva Salialionė,
laikinai ėjusi prezidentės pareigas

 

Kviečiame pratęsti narystę LPS 2020-iems metams

Dėkojame ir džiaugiamės, kad 2019 m. buvote Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) nariu (-e)!

Kviečiame Jus pratęsti metinę narystę LPS 2020-iems metams ir toliau naudotis LPS narystės privalumais.

Sumokėti metinį narystės mokestį (30 eurų) galite iki 2020 m. vasario 28 d. Nesumokėjus mokesčio Jūsų narystė bus sustabdyta, t.y. negalėsite naudotis LPS nariams skirtomis paslaugomis.

 

 

Aktualijos

 

Rengiamas psichoemocinio klimato sveikatos sistemoje gerinimo veiksmų planas

2019-11-11 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, siekdamas užtikrinti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų psichologinę gerovę, teigiamą šių įstaigų psichoemocinį klimatą ir sumažinti specialistų savižudybių tikimybę ateityje, sudarė darbo grupę asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei stiprinti. Darbo grupei vadovauja LR sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, dirba LR sveikatos apsaugos ministerijos, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie SADM, sveikatos priežiūros specialistų draugijų ir profesinių sąjungų, gydytojų vadovų sąjungos, ligoninių, universitetų atstovai; LPS atstovauja LPS Valdybos narė ir Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė. Darbo grupė intensyviai dirba trečią mėnesį ir artimiausiu metu baigs rengti Psichoemocinio klimato sveikatos sistemoje gerinimo veiksmų planą 2020 – 2022 metams, kurį tvirtins LR sveikatos apsaugos ministras.

 

SAM: bandymas įbauginti net anonimiškai kreiptis pagalbos neturi būti toleruojami 

 

2020-01-28, reaguodama į 2020-01-28 SAM spaudos pranešimu „SAM: bandymai įbauginti net anonimiškai kreiptis pagalbos neturi būti toleruojami“ paskelbtą informaciją, Jaunųjų gydytojų sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos psichologų sąjunga ir Lietuvos priklausomybės ligų institutas raštu kreipėsi į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Klaipėdos apylinkės teismą bei Lietuvos Respublikos Generalinę Prokuratūrą, atkreipdami dėmesį, kad sprendimas atskleisti anoniminio(-ių) pranešėjo(-ų) duomenis bendruomenėje pasėtų nepasitikėjimą ir baimę, apsunkintų bet kokios grįžtamojo ryšio sistemos diegimą bei padėtų pamatus ydingai teisinei praktikai; išreikšdami nuomonę, kad ikiteisminis tyrimas turėtų būti apskritai nutrauktas; skatindami atsakingas institucijas pradėti diskusiją dėl LR Pranešėjų apsaugos įstatymo korekcijų.

 

Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko antrasis darbo grupės posėdis

2020 sausio 16 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko antrasis darbo grupės posėdis siūlymams dėl sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos tikrinimo tvarkos reglamentavimo įvairioms visuomenės grupėms tobulinimo parengti. Posėdyje dalyvavo gausus būrys psichikos sveikatos ir profilaktinės sveikatos priežiūros specialistų, pacientų ir žmogaus teisių organizacijų atstovų. LPS posėdyje atstovavo Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė Aistė Pranckevičienė.

 

 

Dėl psichoterapijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2019-11-13 priimtas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1292 „Dėl Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2020-01-01; šio įsakymo 2020-01-02 pakeitimai įsigaliojo 2020-01-03.

 

 

Edukacinių psichologų geroji patirtis iš 13 Europos šalių 

Išleistas žurnalas, inicijuotas EFPA Psychology in Education komiteto ir Russian Psychological Journal, kuriame pristatyta edukacinių psichologų geroji patirtis iš 13 Europos šalių. Leidinyje galite rasti ir LPS Edukacinės psichologijos narių parengtą straipsnį.

 

Kviečiame teikti kandidatūras prof. A. Gučo vardo apdovanojimui gauti

 

Prof. A. Gučo vardo apdovanojimas skiriamas psichologui (-ei), LPS nariui (-ei) ar jų grupei už asmeninę iniciatyvą ir pastangas siūlant ir profesionaliai įgyvendinant visuomenei ar psichologų bendruomenei reikšmingą idėją, išreikštą kaip: visuomenei svarbios problemos iškėlimas ir būdų jai spręsti siūlymas; psichologinės pagalbos organizavimas ir/ar teikimas; psichologinis visuomenės šveitimas.

Kviečiame teikti kandidatūras prof. A. Gučo vardo apdovanojimui gauti. Siūlymų laukiame iki 2020 m. vasario 24 d.

 

Būsimi renginiai

Prasidėjo registracija į tarptautinį Lietuvos psichologų kongresą 2020

 

Pratęsiamas mokslinių ir praktinių pranešimų, idėjų diskusijoms ir simpoziumams teikimo terminas - iki 2020 m. vasario 15 d.

Pigiausia dalyvių registracija - iki 2020 m. kovo 11 d.

 

 

Kviečiame registruotis į LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto organizuojamus mokymus

 

 

Švietimo sistemoje dirbančių psichologų 10-oji Jubiliejinė mokslinė konferencija

Maloniai pranešame, kad 2020 m. balandžio 03 d. Vilniuje, VDU Švietimo Akademijoje, vyks 10-oji Jubiliejinė kasmetinė švietimo sistemoje dirbančių psichologų mokslinė konferencija: „Psichologinė pagalba kuriant psichologinę gerovę ugdymo bendruomenėje“. Dalyviams išduodami LPS  renginio pažymėjimai.

Konferencijos akcija: psichologinio pobūdžio knygų nemokomi mainai: „Knygų mugė“.

Vieta: Vytauto Didžiojo Universitetas, Švietimo Akademija (T. Ševčenkos g.  31., Vilnius).

Data ir laikas: 2020 m. balandžio 03 d. 10.00 val. – 16.30 val.


Registraciją pradėsime greitu metu.
 

 

 

LPS Teisės psichologijos komiteto organizuojama konferencija

LPS Teisės psichologijos komitetas organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją tema „Paauglių elgesio prognozavimas remiantis rizikos ir apsauginių veiksnių įvertinimu“.
 
Konferencija vyks 2020 m. vasario 14 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Renginys nemokamas.

 

 

Tarptautiniai renginiai

International Congress of Psychology 2028

 

Tarptautinis psichologijos kongresas 2028 m. Melburne, Australijoje.

 

The 32th International Congress of Psychology

32-tas tarptautinis psichologijos kongresas 2020 m. liepos 19-24 d. Prahoje, Čekijoje.

 

Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!

 

Aušrą Gudjonytę, Daivą Stumbrienę, Gintarę Šabūnienę, Ievą Pratašiūtę, Kariną Seifulinaitę, Laurą Lipkytę, Tatjaną Veromej, Vaidą Figorienę!

 

 

Lietuvos psichologų sąjunga              

Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               

Įmonės kodas 190748553 

 

http://www.psichologusajunga.lt
El. p.: lps@psichologusajunga.lt

Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai