Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2020  /   LPK 2020 vieta ir kontaktai  /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2020 organizatoriai  /   LPK 2020 dalyvių registracija  /   LPK 2020 programa  /   LPK 2020 prieškongresiniai seminarai  /   Žodiniai ir stendiniai pranešimai  /   Simpoziumai  /   Diskusijos  /   prof. A. Gučo vardo apdovanojimas  /   Plenariniai pranešimai  /   Rėmėjai   /  

           

                

                   


 
.

 

 

Žodiniai ir stendiniai pranešimaiŽodiniai (moksliniai ir praktiniai) pranešimai


Rekomendacijos žodinių pranešimų rengėjamsŽodiniams (moksliniams ir praktiniams) pranešimams skiriama iki 20 min. Rekomenduotina pranešimo struktūra: įvadas ir tikslai, metodika (privaloma moksliniams pranešimams), rezultatai, diskusija, išvados.

 

Įvade pagrindžiama tyrimo problema, formuluojamas tikslas. Metodikos dalyje pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai. Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais. Diskusijoje gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, akcentuojama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai. Išvadose apibendrinami svarbiausi rezultatai, į kuriuos orientuoja suformuluotas tikslas.

 

Kongreso metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el. pašto) bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 


Stendiniai pranešimai


Rekomendacijos žodinių pranešimų rengėjamsStendiniame pranešime, turi būti nurodyta: pranešimo pavadinimas, autoriaus(-ių) pavardė(-ės), atstovaujama(-os) institucija(-os), įvadas ir tikslai, metodika, rezultatai, diskusija, išvados, literatūros sąrašas. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

 

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą. 

Stendiniai pranešimai turi būti pakabinti nurodytoje vietoje prieš stendinių pranešimų sesijos pradžią. 

Stendinių pranešimų sesijos bus moderuojamos. Sesijos metu autoriai pristato savo stendinį pranešimą žodžiu (3–5 min.).Žodinių ir stendinių pranešimų SANTRAUKOS PRIIMAMOS IKI 2020-02-15 (imtinai). Apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2020-03-01. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus(-ių) peržiūrai, atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką arba keisti pranešimo pristatymo formą.

 

SVARBU: mažiausias kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2020-03-11 (imtinai).PRANEŠIMŲ TEIKIMO TERMINAS BAIGĖSI

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai