Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

2019 birželis


LPS naujienos I 2019 birželis

 

Nuvilnijus kasmetinio Lietuvos psichologų kongreso aidams vis dažniau pagalvojame apie vasaros poilsį, tačiau birželio mėnuo LPS  ramybe dar nealsavo.
Malonaus susitikimo su buvusia LPS prezidente Neringa Grigutyte metu pasidalinome LPS nuveiktais ir planuojamais darbais, laukiančiais iššūkiais ir galimybėmis. Ačiū, Neringa. Pozityviai nuteikė naujai išrinktos LPS valdybos pirmasis posėdis, įvykęs .... Kupiškyje. Ačiū valdybai už tai ir už konstruktyvias diskusijas, komandinio darbo dvasią ir pasirengimą dirbti. Įvykus pokyčiams LPS biure, atsisveikiname ir dėkojame biuro vadovei Dovilei Grigienei už indėlį psichologų sąjungai (patenkinus jos prašymą birželio mėnesį ji baigia darbus) ir sveikiname  Gretą Jusevič perėmus Dovilės pareigas.
Birželio mėnesį radosi priežastis pamąstyti – dar kartą (šiuo atveju iki rudens) atidėtas Psichologų praktinės veiklos įstatymo svarstymas: kas? kaip? kodėl? Priežastis tikėti – aktyvus bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos ministerija sprendžiant, planuojant, siūlant.  Priežastis didžiuotis – susitikimas su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos psichologijos magistrantūros studijų absolventais, šviečiančios jų akys, noras savo žiniomis ir darbais  prisijungti prie psichologų bendruomenės, kurti ir padėti. Priežastis laukti – sprendimas, jog Lietuvos psichologų kongreso tradicija tęsiama, o 2020 m. kongresas vyks Lietuvos sveikatos mokslų universitete. 
Pirmojo prezidentavimo mėnesio įspūdis – psichologija ir psichologai mūsų šalyje užima vis ryškesnę vietą, o Lietuvos psichologų sąjunga aktyviai prie to prisideda.  Tai įkvepia ir motyvuoja tęsti pradėtus darbus bei ieškoti naujų galimybių stiprinant psichologų bendruomenę.
Gerbiami kolegos, baigiant dar vieną darbingą sezoną linkiu Jums rasti laiko atokvėpiui. Daug šilumos ir energijos dalindami kitiems papildykite šiuos  resursus, nors trumpam atsiribokite nuo darbų ir rūpesčių, pasirūpinkite savimi. Malonių Jums vasaros įspūdžių.

 

Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė
Valija Šap

 

 

 

Aktualijos

 

Birželio 22 d. įvyko LPS valdybos posėdis Kupiškyje

 

Birželio 22 d. įvyko LPS Valdybos posėdis Kupiškyje - naujai išrinktos LPS prezidentės Valijos Šap gimtajame miestelyje. Posėdžio metu buvo aptartos LPS valdybos veiklos tikslai ateinantiems trims metams, išgrynintos sekančios kryptys:
1) Psichologų bendruomenės stiprinimas;
2) Psichologų profesinės veiklos reglamentavimas;
3) LPS išorinės komunikacijos gerinimas.

 

 

LPS prezidentė susitiko su LR SAM Psichikos sveikatos skriaus vedėju

 

2019 m. birželio 20 d. LPS prezidentė Valija Šap, atsakydama į kvietimą,  susitiko su SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėju Ignu Rubiku. Susitikimo metu vedėjas išsakė lūkestį, jog Psichikos sveikatos skyriui ir LPS pavyks pasiekti ilgalaikį ir sklandų bendradarbiavimą. Susitikimo metu išreikštas abipusis pasirengimas aktyviai dalyvauti šalies psichikos sveikatos pokyčių kūrime, siekimas aktyviai bendradarbiauti, tartis priimant sprendimus.   Ignas Rubikas perdavė kvietimą LPS valdybai atvykti į SAM psichikos sveikatos skyriaus rengiamą susitikimą, kurį valdyba priėmė palankiai, tad jau derinama susitikimo data.

 

 

Posėdis LR Seime dėl psichikos sutrikimų turinčių asmenų atskirties ir destigmatizacijos

 

2019-06-26 Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija, vadovaujama R. Šarknicko, organizavo posėdį, kurio metu nagrinėtas klausimas dėl psichikos sutrikimų turinčių asmenų atskirties ir destigmatizacijos. Posėdyje dalyvavo Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė, programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovės Vaiva Gerasimavičiūtė ir Monika Nedzinskaitė, Lietuvos psichoterapijos draugijos vadovas Eugenijus Laurinaitis; Lietuvos psichologų sąjungai atstovavo LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė. Posėdžiui vadovavęs Seimo narys A. Navickas išsakė posėdžio tikslą – rasti sprendimus, kad žmogus, ieškantis pagalbos dėl savo psichikos sveikatos, jos sulauktų, o ne būtų stigmatizuojamas ir ne sulauktų neigiamų pasekmių dėl gydymosi.

 

Skaityti daugiau...

 

 

Pasitarimas LR SAM dėl psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto

 

2019 m. birželio 6 d. LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto atstovė Aistė Pranckevičienė dalyvavo LR Sveikatos apsaugos ministerijos pasitarime, kuriame svarstytos pastabos dėl psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo projekto. Svarstyme dalyvavo SAM Psichikos sveikatos skyriaus atstovai Ignas Rubikas ir Edita Bishop, SAM projektų ir procesų valdymo patarėjas Igoris Baikovskis, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, Valstybinės ligonių kasos atstovės ir gausus psichoterapijos specialistus būrys, atstovaujantis įvairias su psichoterapijos paslaugomis susijusias organizacijas: Lietuvos psichiatrų asociaciją, Lietuvos jaunųjų psichiatrų asociaciją, Lietuvos psichoterapijos asociaciją, Lietuvos grupinės psichoterapijos asociaciją ir kt. Igoris Baikovskis akcentavo ministerijos poziciją, jog būtina didinti psichoterapijos prieinamumą ir skatinti Lietuvoje nemedikamentinių psichikos sveikatos paslaugų plėtrą, ir tai daryti reikia kuo greičiau. 

 

Skaityti daugiau...

 

 

Vaikų gynimo dienai LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto kreipimasis į naujai išrinktus politikus

 

Šiuo reikšmingu Lietuvai pokyčių laikotarpiu Kreipiamės į naujai išrinktus ir renkamus mūsų valstybės vadovus. Jūs kuriate ir kursite pasaulį, kuris priklausys vaikams. Tai labai svarbi misija. Jei dabar augantys vaikai patikės, kad pasaulis yra saugus, draugiškas, palankus jiems – užaugę taip pat norės stengtis dėl Lietuvos, dėl Europos, dėl Žemės.
Vaikystė – ypatingai trumpas gyvenimo tarpsnis, turintis didžiulės svarbos ne tik paties žmogaus tolesniam gyvenimui, bet ir visai visuomenei. Iš nelaimingų, skriaudžiamų, neprižiūrėtų vaikų, kurie jaučiasi nematomi, negirdimi, nereikalingi, išauga visuomenė, kuri negeba rūpintis šalia esančiais, kuriai reikia daug pastangų išgyventi ir jaustis sveika. Laimingi vaikai, į kurių poreikius atsižvelgiama, kurie auga jausdami aplinkinių dėmesį, rūpestį, meilę ir palankumą, išmoksta  rūpintis ne tik savo, bet kitų poreikių patenkinimu  ir kuria pilnavertę visuomenę.

 

Skaityti daugiau...

 

 

Draugijų pasitarimas dėl SAM įsakymo Nr. 256 "Psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas" projekto

 

2019-05-28 vyko psichiatrų, psichoterapeutų ir psichologų draugijų pasitarimas dėl LR SAM įsakymo Nr. V-256 „Psichoterapijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas“ projekto. Pasitarime LPS atstovavo LPS KSPK pirmininkė Ieva Salialionė. Pasitarimas inicijuotas, gavus VASPVT atsiliepimą dėl minėto įsakymo projekto, kuriame siūlo laikytis nuostatos, kad „psichoterapija yra siaura medicinos praktika ir ja verstis gali tik gydytojas, turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją (...) ir Vilniaus universitete ar Lietuvos sveikatos mokslų universitete išklausę (...) įvadinį psichoterapijos kursą“, o psichoterapija „tai yra siaura medicinos praktika“. Pasitarimo metu nutarta laikytis ankstesnio bendro draugijų sutarimo, kad psichoterapeutais asmens sveikatos priežiūros įstaigose gali dirbti ne vien gydytojai, bet visi asmens sveikatos priežiūros specialistai (t.y. ir medicinos psichologai), baigę psichoterapijos programą – taip būtų plečiamas psichoterapijos paslaugų prieinamumas visuomenei.

 

 

Dėl 2021-2030 metų nacionalinės pažangos programos rengimo

 

2019-05-18 LR SAM vyko posėdis, kuriame buvo svarstomos sveikatos apsaugos srities problemos, siūlomi uždaviniai rengiamai 2021 – 2030 metų nacionalinės pažangos programai bei pokytį atspindintys rodikliai. Į posėdį buvo pakviesti socialiniai partneriai – 28 organizacijų atstovai; Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė.
Posėdžio metu SAM atstovai pristatė iškeltus prioritetinius sveikatos apsaugos politikos uždavinius ir siūlomus rodiklius, kurie atskleistų, kaip sekasi siekti šių uždavinių bei pagrindinio tikslo – vidutinės sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimo. Socialinių partnerių buvo prašyta įvertinti iškeltus uždavinius ir rodiklius.
2019-05-28 LPS raštu pateikė savo siūlymus.
LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komitetas nuoširdžiai dėkoja LPS nariams, prisidėjusiems rengiant pasiūlymus dėl psichikos sveikatos politikos veiksmingumo rodiklių.

 

 

LPS valdyba ir komitetai vasarą atostogauja

 

Informuojame, kad LPS valdyba ir komitetai atostogauja nuo liepos 1  d. iki rugpjūčio 31 d. Jūsų klausimai komitetams bus perduoti po atostogų.
 
Linkime visiems šaunios vasaros ir gero poilsio!

 

 

Įvykę renginiai

 

LPS KSPK diskusija „Pagalbos savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims organizavimo bei teikimo teisiniai ir praktiniai aspektai"

 

2019-05-25 Lietuvos psichologų kongreso „Dialogai“ metu Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narės Laura Digrytė, Ieva Salialionė ir Edita Žilienė organizavo diskusiją „Pagalbos savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims organizavimo bei teikimo teisiniai ir praktiniai aspektai“, kurioje diskutavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriaus l. e. p. vedėja Ieva Vaskelienė bei praktinį ir mokslinį darbą savižudybių prevencijoje dirbantys psichologai.
Pastarieji metai buvo pažymėti naujų, su savižudybių prevencija susijusių Sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimu: nuo 2018-11-01 įsigaliojo Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašas, o nuo 2019-02-01 – Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas. Minėtais įsakymais nustatytos ir medicinos psichologų profesinės pareigos, todėl šioje diskusijoje buvo aptartos naujai įsigaliojusių įsakymų praktinio įgyvendinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose patirtys, veikiančios ir sunkiau veikiančios pagalbos teikimo grandys, kylančios problemos ir jų galimi sprendimo būdai.

 

Skaityti daugiau...

 

 

 

Lietuvos psichologų kongreso 2019 akimirkos

 

Kviečiame susipažinti su įsimintiniausiomis Lietuvos psichologų kongreso 2019 akimirkomis.
Nuotraukų albumą rasite čia.

 

 

Būsimi renginiai

 

Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija 2019 m. – spalio 7 d.

 

Jau uždaryta registracija į LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto organizuojamą Klinikinės ir sveikatos psichologų konferenciją – 2019, kuri vyks 2019 m. spalio 7 d. Birštone, „Eglės“ sanatorijoje. Tikimės, kad šių metų programa Jums bus profesiškai naudinga, o pasibuvimas su kolegomis rudenėjančiame kurorte suteiks atgaivos dūšiai ir jėgų. 
 

 

 

 

 

 

Tarptautiniai renginiai

 

 

European Congress of Psychology 2019

 


Svarbios datos:

Ankstyva dalyvių registracija: 2019 m. balandžio 1 d. - jau pasibaigusi

Daugiau informacijos apie kongresą rasite čia.

 

33rd Annual conference of the European health psychology society

 

Ankstyva registracija iki 2019 Birželio 15 d. 

 

First official European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT

 

2019 m. Spalio 31 d.– Lapkričio 2 d. 1st European Congress on Clinical Psychology and Psychological Treatment of EACLIPT, Dresden, Germany.
 

 

5th International Congress of Clinical and Health Psychology of Children and Adolescents

 

2019 m. lapkričio 14-16 d. 5th International Congress of Clinical and Health Psychology of Children and Adolescents. Ovjedas, Ispanija. 
LPS nariams – mažesnis registracijos mokestis.  

 

International Congress of Psychology 2028

 

Tarptautinis psichologijos kongresas 2028 Melburne, Australijoje.

 

 

Sveikiname prisijungus prie Lietuvos psichologų sąjungos!

 

Laurą Naikauskienę, Vilmą Suodienę, Ramintą Satkevičiūtę, Gretą Jusevič.

 

 

 

Lietuvos psichologų sąjunga              

Naugarduko g. 34, Vilnius LT-03228               

Įmonės kodas 190748553 

http://www.psichologusajunga.lt
El. p.: lps@psichologusajunga.lt

Telefonas: +370 673 31197 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai