Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      LPK2019      Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   Renginiai  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /   LPS RINKIMAI 2019  /  

           

                

                   


 
.

 

 

LPS RINKIMAI 2019


------------------------------------------------------------------------------- 

LPS Prezidento


 Rinkimai 2019-2022 metų kadencijai 


Kandidatės prisistatymas

-------------------------------------------------------------------------------

 


Valija Šap

 

Esu Europos sertifikuota psichologė klinikinėje ir sveikatos srityje, turinti 15 m. darbo patirtį švietimo, 10 m. sveikatos priežiūros sistemoje, antrus metus Lietuvos sveikatos mokslų universitete su kolegomis atliekanti mokslinius tyrimus. Esu Lietuvos psichologų sąjungos narė, savižudybių prevencijos specialistų grupės narė, viena iš  Lietuvos psichologų sąjungos atstovų, bendraujančių su žiniasklaida. 

Vykdant profesinę veiklą, dalyvaujant šalies bei savivaldybių psichikos sveikatos sistemos vystyme, vedant mokymus ir supervizijas specialistams  teko susipažinti su pagalbą žmonėms teikiančių sistemų   veiklų specifika, psichologo vaidmens svarba teikiant pagalbą žmonėms.  

Šis laikmetis tikrai reikšmingas psichologams. Visuomenei vis aktyviau kalbant apie išgyvenamus psichologinius sunkumus, vis drąsiau kreipiantis pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, svarbu užtikrinti, jog stiprėtų pasitikėjimas psichologais, o vyraujančias stigmas ir baimes keistų nuostata, kad kreiptis pagalbos į psichologą yra normalu. Šiam tikslui pasiekti būtinas tiek Psichologų praktinės veiklos įstatymas, prie kurio rengimo teko prisidėti, tiek psichologų bendruomenės stiprinimas, ypatingą dėmesį skiriant regionuose dirbantiems psichologams.  Lankantis šalies savivaldybėse nemažai tenka bendrauti ir su psichologais. Kolegos norėtų aktyviau veikti, tačiau neretai  rajonuose psichologai jaučiasi vieniši, jiems stinga paramos ir pastiprinimo, realių galimybių nuolat kelti profesinę kvalifikaciją, dalintis patirtimi ir problemomis. Tik stipri, tikinti savo profesija visos šalies psichologų bendruomenė gali įtakoti dar ryškesnius pokyčius, visuomenės tikėjimą ir pasitikėjimą, psichologo teikiamų paslaugų pripažinimą ir populiarumą.  

Įgyvendinant savižudybių prevencijos iniciatyvą Kupiškio r. teko  nemažai bendrauti ir bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, kolegomis, pavyko suburti stiprią komandą, kas rodo, kad susijungę ir palaikantys vieni kitus galime nemažai pasiekti. Įgyta patirtis galėtų būti naudinga inicijuojant reikalingus įstatymus ir jų pataisas, užtikrinančias psichologinių paslaugų kokybę, kvalifikuotą psichologo praktiką ir adekvatų psichologo darbo įvertinimą. 

Džiugina vis stiprėjanti Lietuvos psichologų sąjunga. 2019-2022 metų kadencijoje sieksiu, kad būtų  tęsiami pradėti darbai, o LPS dar  aktyviau dalyvautų sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas, vienytų šalies psichologus ir telktų juos sprendžiant aktualius jiems  profesinius klausimus, skatintų aktyvesnį bendravimą su visuomene.   

                      Psichologas, besididžiuojantis savo profesija, visuomenė, suprantanti jo vaidmenį ir pasitikinti,  institucijos, gerbiančios, palaikančios ir sudarančios galimybes psichologams kokybiškai teikti paslaugas – vizija, kuri, veikiant kartu, gali tapti realybe. 

 

Valijos Šap CV
-------------------------------------------------------------------------------

LPS Valdybos


 Rinkimai 2019-2022 metų kadencijai

 

Kandidatų prisistatymai

-------------------------------------------------------------------------------


 

Giedrė Ambrulaitienė 

 

Tapusi LPS valdybos nare turėčiau galimybę prisidėti prie didžiausios Lietuvoje psichologus vienijančios visuomeninės organizacijos, kuri aktyviai skatina ir koordinuoja profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą, skatina psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą bei formuoja profesionalios psichologijos sampratą visuomenėje. Kadencijos metu skatinčiau profesionalios psichologinės pagalbos plėtrą  raidos, autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams ir jų šeimų nariams. Taip pat, orientuočiausi į aktyvų dalyvavimą, sprendžiant visuomenės socialines ir psichikos sveikatos problemas, ypač susijusias su raidos ir autizmo spektro sutrikimais. Būdama LPS valdyboje, siekčiau europinius standartus atitinkančio raidos ir autizmo spektro sutrikimų psichologinės praktikos taikymo Lietuvoje. Taip pat, siekiant užsibrėžtų tikslų konsultuočiau ir įvairias nevyriausybines organizacijas. 

Antra sritis, kuriai skirčiau didesnį dėmesį kadencijos metu, būtų karo psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimas, bei karo psichologijos mokomojo dalyko integravimas į pirmos ir/arba antros pakopos psichologijos mokslo studijų programas. Esu pasiruošus savo kompetencijos ribose rūpintis psichologijos mokslo ir profesijos plėtra. Būtų garbė tris metus atstovauti psichologams ir psichologijai Lietuvoje ir Europoje. 

 

Giedrės Ambrulaitienės CV

-----------------------------------------------------------------------------Žydrė Arlauskaitė


Lietuvos psichologų sąjungos nare esu nuo 2013 metų, o daugiau nei 20 metų esu Tarptautinės mokyklos psichologų asociacijos (International school psychology association) narė. Visus tuos metus aktyviai dalyvavau tiek Lietuvos, tiek pasaulio psichologų renginiuose - konferencijose, seminaruose, mokymuose, kūrybinėse dirbtuvėse ir pan. Ten mokiausi iš kolegų bei dalinausi savo patirtimi darydama pranešimus, dalyvaudama darbinėse grupėse, planuodama prevencijos renginius, atlikdama tyrimus, padėdama organizuoti vietines bei tarptautines konferencijas.

Turiu įvairiapusės darbinės patirties: pradėjusi dirbti kaip mokyklos psichologė, vėliau kėliau savo kvalifikaciją Individualios psichodinaminės psichoterapijos kursuose ir įgijau papildomų žinių bei kompetencijų, kurios yra labai reikalingos dirbant su vaikais, suaugusiais, šeimomis, pagalbos vaikui specialistais bei rengiant ar vedant mokymus.

Turiu gerą darbo komandoje bei tardisciplininio bendradarbiavimo patirtį, gilų supratimą apie smurto priežastis, pasekmes, darbą su smurto aukomis bei pagalbą šeimai.

Darbas su studentais Lietuvos Edukologijos Universitete, bendradarbiavimas priimant studentus į praktiką, profesinių supervizijų vedimas suteikė papildomų žinių apie tai, kokios pagalbos reikia būsimiems psichologams ir kaip ją galima organizuoti.

Manau, kad turėdama gana platų ir gilų supratimą apie psichologo darbą, nuolatos matydama tarptautinį psichologų kontekstą galiu būti naudinga Lietuvos psichologams, tad siūlau savo kandidatūrą į Lietuvos psichologų sąjungos valdybą.

 

Žydrės Arlauskaitės CV

-------------------------------------------------------------------------------

 


Vilija Banevičienė


2002m. Vilniaus universitete įgijau psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o 2009 m. Vytauto Didžiojo universitete  – psichologijos magistro sveikatos psichologijos kvalifikacinį laipsnį. 2000 m. pradėjau dirbti Ukmergės PSPC PSC, lygiagrečiai nuolat dirbu ir švietimo srityje. 2015 m. prisijungiau prie LPS Psichikos sveikatos politikos komiteto veiklos, 2016 m. prie LPS KSPK veiklos, dalyvavau darbo grupėje Medicinos psichologo normai parengti, rengiant Klinikinių ir Sveikatos psichologų konferencijas. 

Dirbant praktinėje psichikos sveikatos srityje, tenka spręsti sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems psichologams kylančius klausimus dėl kvalifikacijos kėlimo, psichologinio vertinimo instrumentų, psichologinio konsultavimo prieinamumo, dokumentacijos tvarkymo, darbo organizavimo, darbo neapibrėžtumo teisės aktuose. Atsižvelgiant į klausimų kiekį ir pobūdį, galima teigti, kad didžioji dalis psichologų, dirbančių praktinėje psichikos sveikatos srityje, susiduria su minėtais neapibrėžtumais, abejonėmis dėl savo veiklos.  

 

Įvairiapusiai aktyvus mano įsitraukimas į profesinę veiklą yra įrodymas, kad mano patirtis psichikos sveikatos srityje, žinios, įgūdžiai, asmeninės savybės yra tinkamas pagrindas ir motyvas prisijungti prie LPS Valdybos veiklos užtikrinant kokybišką ir savalaikį klausimų, kylančių sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems psichologams, sprendimų, psichikos sveikatos politikos nagrinėjimo, teisės aktų formavimo tęstinumą ir naujų aktualijų nagrinėjimą. Veiklos tęstinumas ir prisitaikymas prie kintančios aplinkos yra veiksniais, skatinantys judėti pirmyn. 

 

Vilijos Banevičienės CV

-------------------------------------------------------------------------------


Ingrida Bobinienė

 

Esu klinikinė psichologė, LPS Vaiko psichologinės gerovės komiteto pirmininkė, Krizių ir katastrofų komiteto narė. Prieš tapdama psichologe, įgijau ekonomikos specialybę Vilniaus Universitete, dirbau vadybos sistemų konsultanto darbą (rengiau įvairias strategijas įmonėms, konsultavau įmonių vadovus). Buvau projektų vadove, organizacijos vadove nevyriausybiniame sektoriuje. Psichologo darbą dirbau švietimo, socialinėje bei sveikatos apsaugos srityse. Tikiu, jog mano strateginio valdymo, vadybos kompetencijos bei įvairiapusė psichologo darbo patirtis gali reikšmingai prisidėti prie Lietuvos Psichologų Sąjungos veiklos vystymo, taigi kandidatuoju į LPS Valdybą.

Būdama valdybos nare, siekčiau tobulinti šias LPS sritis:

1. Psichologų sąjunga – prieinama kiekvienam LPS nariui visuomet, kada reikia. Vienas pagrindinių LPS tikslų – vienyti Lietuvos psichologus. Mus vienija ne tik žinojimas, kad esame vienos organizacijos nariai, periodiniai susitikimai mokymuose ar konferencijose. Siekčiau, kad nariai prisimintų ir jaustų, jog iškilus klausimams, neaiškioms situacijoms darbe, visuomet gali kreiptis. Kad jauniems psichologams LPS taptų didesnė atrama, pradedant veiklas.

2. Efektyvus vidinis bendradarbiavimas – stipri LPS bendruomenė. Siekčiau, kad mus vienytų didesnė bendrystė: atsirastų daugiau susitikimų, kur būtų galima dalintis patirtimi, idėjomis, džiaugsmais bei rūpimais klausimais; priemonės, kur psichologai galėtų dalintis sukauptomis žiniomis. Siekčiau glaudesnio bendradarbiavimo tarp LPS komitetų, siekiant dalijimosi gerąja patirtimi bei sinergijos efekto. Kelčiau naujų LPS narių įvedimo į LPS bendruomenę klausimą.

3. Psichologų sąjunga – finansiškai stipri organizacija. Šiuo metu didžiausia finansų dalis surenkama mokymų – konferencijų metu (ir išleidžiama taip pat). Siekčiau stiprinti kitas esamas ir dar neišnaudotas finansų pritraukimo sritis: stiprinti rinkodarą, pritraukiant naujus narius, stiprinti 2 proc. GPM rinkimo akciją, įvertinti projektų rengimo/ dalyvavimo juose galimybes ir kt. Pritraukti finansai galėtų būti panaudojami pirmų dviejų tikslų – LPS narių gerovės – labui.

Mano kaip psichologės interesų sritys – psichologinės krizės, traumos, savižudybės, katastrofos. Taip pat visa, kas susiję su vaikyste ir tėvyste. Taigi valdyboje (be minėtų tikslų) atstovaučiau ir šių sričių interesus.

 

Ingridos Bobinienės CV

-------------------------------------------------------------------------------Vega Dikčienė

 

Vadovaujuosi principu, kai negali pasirinkti ir viskas įdomu, derink tarpusavyje, tai kas įdomu, kad nereiktų rinktis.

Studijuodama Vilniaus universitete psichologiją (1988 – 1994 m.) supratau, kad mane domina dvi sritys: švietimas ir verslas, todėl nuo pat pirmųjų studijų metų iki dabar gilinuosi į verslo ir edukacinės psichologijos sritis, jau virš 20 metų keliu kvalifikaciją elgesio pokyčių, įgūdžių lavinimo srityse.

1989 metais,  įkūriau ir vysčiau smulkų konditerijos kepinių verslą. Nors verslas vystėsi sėkmingai, tačiau, renkantis gyvenimo kelią ir vis labiau besigilindama į žmogaus psichologijos ypatumus, apsisprendžiau kelti kvalifikaciją psichologinio konsultavimo srityje. Dar būdama studentė, 1992 metais pradėjau dirti Vilniaus mergaičių socializacijos centre, kur iki 2003 metų gilinausi į linkusių nusikalti, nemotyvuotų ir socialiai pažeidžiamų asmenų psichologiją. Esu išleidusi metodinę priemonę „Linkusių nusikalsti vaikų konsultavimas: praktiniai patarimai“ (2009 m.) bei esu bendraautorė  metodinės priemonės „Kognityvinės-elgesio terapijos principų taikymas vaikų socializacijos centro ugdymo procese“ (2013 m.) .

Lygiagrečiai bendradarbiavau su verslo įmonėmis marketingo srityje, vedžiau grupines diskusijas (fokus grupes) bei vykdžiau kitus produktų įvedimo į rinką ir vartotojų pasitenkinimo tyrimus.  Nuo 2003 m. dirbu verslo įmonių darbuotojų kompetencijų ugdymo konsultante bei įgūdžių lavinimo trenere, lektore, turiu sukaupusi virš 10 metų vadovavimo patirtį.  Kuriu mokymo ir įgūdžių lavinimo programas, vedu mokymus šveitimo sektoriaus darbuotojams, verslo įmonių specialistams, valstybės tarnautojams, teikiu psichologo konsultacijas.

Manau, kad mano įgyta patirtis šveitimo ir verslo srityje gali prisidėti prie Lietuvos Psichologų Sąjungos veiklos vystymo. Jei būsiu išrinkat į LPS Valdybą,  atsižvelgiant į LPS tikslus, remdamasi sukaupta profesine patirtimi ir bendražmogiškomis vertybėmis, sieksiu, kad psichologo profesija, visose jos veiklos srityse taptų prestižine, o psichologinių paslaugų kokybė atitiktų klientų lūkesčius.

 

Vegos Dikčienės CV

-------------------------------------------------------------------------------Jonas Eimontas

 

Esu klinikinis psichologas, praktikas ir mokslininkas. Bakalauro ir klinikinės psichologijos magistro studijas baigiau Vilniaus universitete. 2018 m. įgijau psichologijos mokslų daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu dirbu Vilniaus universitete bei Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Savižudybių prevencijos skyriuje. Mokslinių interesų sritys apima su stresu susijusių sutrikimų terapijas, psichotraumatologiją, internetu grįstų intervencijų veiksmingumo tyrimus, suicidologiją, psichologo profesinę etiką.

Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) narys esu nuo 2013 m., taip pat esu LPS Psichologų veiklos reglamentavimo komiteto narys, o 2016 m. buvau išrinktas į LPS valdybą. Pagrindinės mano veiklos sritys Lietuvos psichologų sąjungoje nuo 2016 metų buvo Psichologų profesinės etikos kodekso atnaujinimo darbai bei su psichologų profesinės veiklos reglamentavimu susijusi veikla. Išrinktas į LPS valdybą siekčiau toliau tęsti pradėtus darbus psichologo veiklos reglamentavimo srityje.

 

Jono Eimonto CV

-------------------------------------------------------------------------------Rasa Kuodytė-Kazielienė

 

Esu Rasa Kuodytė – Kazielienė, teisės psichologė, visuomenės sveikatos specialistė. Šiuo metu dirbu Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre rengiant savižudybių prevencijos programą bendrojo ugdymo mokykloms, taip pat pagal pakvietimus dalyvauju nepilnamečių apklausose baudžiamojo proceso metu, palengva plėtoju individualią veiklą viešojoje įstaigoje „Humanizmo centras“.  

Lietuvos psichologų sąjungoje save matau dirbančią daugiau teisės psichologijos srityje, o kalbant bendrai keliu sau du pagrindinius siekius – psichologų specialybės autonomijos ir prestižo kėlimas. Autonomija yra svarbi mūsų specialybei, kai esame tokių skirtingų krypčių, požiūrių, matymų. Kaip išlaikyti autonomiją nuo įvairių politikų įnorių. Tai pats svarbiausias klausimas. Tai manau yra sunkus uždavinys ir tikrai licencijavimo klausimo sprendimas turi būti sprendžiamas ne politiniu, o mūsų visos bendruomenės lygiu. Tokia mano asmeninė pozicija dėl licencijavimo. Tikiu, kad tęsime diskusijas ir priimsime visiems geriausią sprendimą. Psichologų specialybės prestižo kėlimas neįmanomas be psichologų oraus darbo užmokesčio, todėl manau, kad Lietuvos psichologų sąjunga turėtų tvirtai atstovauti psichologus viešajame sektoriuje, nes privatus sektorius pats save reguliuoja. Atsakingas darbas vertas oraus atlygio.  

 

Rasos Kuodytės-Kazielienės CV

-------------------------------------------------------------------------------Šarūnas Mačiulis

 

Dėkoju kolegoms, pasiūliusiems mano kandidatūrą į LPS valdybą. Uždaviau klausimą sau ką galėčiau joje nuveikti visų mūsų labui?

Paskutinių 2 metų įvykiai psichologų bendruomenėje man subjektyviai kelia didelį nusivylimą. Skirstymasis į skirtingas stovyklas veikia tiek mus visus, tiek mūsų klientus, tiek mus jų akyse. Pagalvojau, kad būnant valdyboje gali būti puiki proga atsigręžti į LPS misijos pirmąją eilutę – vienyti Lietuvos psichologus. Todėl sutikau kandidatuoti ir psichologų bendruomenės vienijimą laikyčiau pirmaeiliu uždaviniu savo veikloje šiai dienai.

Suprantu, kad suderinti visus visų interesus sudėtinga, tačiau pasiekti, kažkokį bent jau didžiąją daugumą tenkinantį susitarimą visų mūsų veiklą liečiančiais klausimais turėtų būti įmanoma. Deja, tokių itin didelių pastangų iki šiol pastebėjęs nebuvau, todėl pabandyčiau sugrįžti žingsnį atgal, pradėti nuo nesutarimų esmės ir judėti tolimesnių, darnių susitarimų link. Ir tai liečia ne tik Psichologų praktinės veiklos įstatymą, bet ir kitus dalykus: etiką, elementarias laisves, galios naudojimą ir t.t. Suprantu, kad tai ne vienos dienos darbas, tam reikia laiko, tačiau paskubėję darydami pokyčius galime pridaryti dar daugiau žalos.

Paskutiniu metu man susidaro įspūdis (subjektyvus, gal todėl ir klaidingas), kad vykdant tam tikrus žingsnius matomi atskiri medžiai, bet pametamas bendras miško vaizdas. Tad antru uždaviniu sau laikyčiau pagalbą išlaikant fokuse bendrą vaizdą, o ne atskirus jo elementus.

 

Šarūno Mačiulio CV

-------------------------------------------------------------------------------Antanas Mockus

 

• Lietuvos psichologų sąjungą matau kaip aktyvią, viešoje erdvėje matomą, drąsiai kalbančią aktualiais ir jautriais visuomenei klausimais, gebanti išklausyti ir įsiklausyti į savo narių nuomonių įvairovę, profesinę bendruomenę. Tai kurianti bendruomenę organizacija, kurioje nestinga neformalaus, saugaus, vienas kitą palaikančio kolegiško bendravimo, horizontalios bendravimo kultūros. Tai organizacija, kuri siekia išlaikyti psichologo profesijos prestižą, ginanti psichologų profesinę savigarbą, kelianti ir įgyvendinanti aukštus standartus, taikomus psichologo profesijai.

• 10 metų metų domiuosi psichikos sveikatos politikos klausimais. Teko ne vienerius metu darbuotis LPS Psichikos sveikatos politikos komitete, dalyvauti koalicijos „Psichikos sveikata 2030” veikloje. Buvimas LPS valdybos nariu man asmeniškai reikštų tolesnį šio savo intereso gilinimą ir tuo pačiu galimybę dalintis savo sukaupta patirtimi ir įžvalgomis. Dirbdamas privačioje sferoje sukaupiau bendravimo su žiniasklaida patirties. Tikuosi, jog ši patirtis bus naudinga komunikuojant Lietuvos psichologų sąjungos poziciją aktualiais klausimais viešoje erdvėje.

• Kadais dirbau Trakų psichikos sveikatos centre (2007 m. - 2011 m.), šiuo metu intensyviai darbuojuosi  privačioje veikloje (nuo 2008 m.). Todėl labiausiai atstovausiu koleges ir kolegas dirbančius sveikatos priežiūros sistemoje bei dirbančius privačiai. Arčiausiai mano intereso būtų Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto veikla.

 

Antano Mockaus CV

-------------------------------------------------------------------------------        

             


Nerijus Ogintas

  

Esu psichologas, psichoterapeutas (psichodinaminės krypties). Mėgstu aiškumą, kurio siekiu žvelgdamas į situaciją iš skirtingų perspektyvų. 

Jau penkerius metus dirbu teisme kaip teismo psichologas – nuo to laiko, kai teismuose buvo patvirtinti penki pirmieji teismo psichologų etatai. Tenka susidurti su įvairiais procesais, kurie padeda arba trukdo tinkamai plėtotis psichologo praktikai teismų sistemoje (pvz., galimybė kelti kvalifikaciją, bendradarbiavimas tarpusavyje ar su kitomis institucijomis ir pan.). 

Iki to laiko penkerius metus dirbau mokykloje kaip mokyklos psichologas. Tuo metu mokiausi grupių psichoterapijos ir konsultavau privačiai, o studijų laikais su kolegomis įkūrėme LiPSA, kurioje metus pirmininkavau Kaune. Taigi psichologijos srityje aktyviai dalyvauju jau nuo studijų laikų, esu susipažinęs su psichologo darbu iš įvairių perspektyvų.  

Norėčiau prisidėti prie psichologo profesijos įvairiose srityse plėtros sklandumo, kuris labai susijęs su galimybėmis psichologams bendrauti tarpusavyje (supervizijos, intervizijos ir kt. profesinės priežiūros susitikimai, padedantys palaikyti ir plėtoti psichologo paslaugų kokybę). 

Iki šiol gilinu žinias grupių psichoterapijos srityje, todėl šis išsilavinimas man padeda giliau pažvelgti į procesus, kurie vyksta, kai kalbama ne vien apie atskiro individo, o apie visos psichologų grupės ar skirtingų psichologų grupių situaciją. 

Taigi manau, kad būčiau naudingas LPS Valdyboje atstovaujant teisės psichologams, taip pat  tada, kai sprendžiami bendradarbiavimo, praktikos formavimo, paslaugų kokybės, profesinės priežiūros klausimai, kurie pastaruoju metu tampa vis aktualesni. 

 

Nerijaus Oginto CV

------------------------------------------------------------------------------- Ieva Salialionė

 

Esu LPS narė nuo 2007 m., o nuo 2016 m. spalio mėn. –  LPS Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė.  

Mano vadovaujamas komitetas kryptingai siekia, kad medicinos psichologai taptų pilnateisiais sveikatos priežiūros specialistais. 2016-12-09 (SAM įsakymu Nr. V-1427) medicinos psichologija buvo priskirta kitai sveikatinimo veiklos rūšiai, tačiau pavyko pasiekti, kad 2018-01-01 (SAM įsakymu Nr. V-1142) medicinos psichologai būtų priskirti sveikatos priežiūros specialistams. 2018-05-30 (SAM įsakymu Nr. V-627) patvirtinta medicinos psichologo norma, kurią rengiant komitetas reikšmingai prisidėjo. Medicinos psichologams tapus sveikatos priežiūros specialistais, jiems taikomi visi teisės aktai, apibrėžiantis šių specialistų teises ir pareigas, įskaitant 2018-08-13 Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemos šakos kolektyvinę sutartį bei 2018-12-13 jos pakeitimą, kuriuose nustatytas minimalus darbo užmokestis. Pastaruoju metu pateikėme VASPVT prie SAM siūlymus dėl LR asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo projekto ir ketiname toliau bendradarbiauti, rengiant medicinos psichologų licencijavimo tvarką. Darbo grupėje SAM siekiame, kad psichoterapeuto kvalifikaciją įgiję medicinos psichologai galėtų teikti VLK apmokamas psichoterapijos paslaugas. 

Organizuojame kvalifikacijos kėlimo renginius klinikiniams ir sveikatos psichologams: 2019-10-07 vyks trečioji Klinikinių ir sveikatos psichologų konferencija, Lietuvos psichologų kongrese organizuosime trečią diskusiją. 

Tapusi Valdybos nare, tęsčiau klinikinių ir sveikatos psichologų atstovavimą institucijose, medicinos psichologų pozicijos sveikatos priežiūros sistemoje stiprinimą, siekčiau efektyvesnio bendradarbiavimo tarp LPS komitetų ir tarp LPS narių. 

 

Ievos Salialionės CV

------------------------------------------------------------------------------- Laura Ustinavičiūtė

 

Esu socialinių mokslų daktarė, 2012 metais apgyniau disertaciją tema „Lietuvos teisės pažeidėjų rizikos veiksnių, susijusių su pakartotiniu nusikalstamumu, analizė“. Mano pagrindinės mokslinių interesų sritys yra susijusios su nuteistųjų rizikos vertinimu bei karjeros vystymu ir darbo motyvacija. Nuo 2007 m. iki 2011 m. buvau pagrindinės darbo grupės, išvertusios ir adaptavusios Jungtinės karalystės teisės pažeidėjo pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimo metodiką OASys Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, narė. 2009 - 2011 m. atstovavau Lietuvą tarptautiniuose tyrimo projektuose „ES vaikai internete II“, 2012-2014 m. „ES vaikai internete III“. Taip pat priklausiau UPSIDE studentų tinklui, atstovavau Europos raidos psichologijos asociacijos Jaunųjų mokslininkų draugiją, bei buvau įvairių tarptautinių ir nacionalinių konferencijų organizacinių komitetų narė. Nuo 2012 m. iki 2016 m. atstovavau Lietuvai COST veikloje Nr. IS1106 „Nusikaltimus atlikusių asmenų priežiūra Europoje“. Šiuo metu esu Mykolo Romerio universiteto, Psichologijos Instituto lektorė ir vadovauju Taikomosios kriminalinės psichologijos magistro programai. 

Dalyvaudama Lietuvos psichologų sąjungos valdybos veikloje siekčiau stiprinti Lietuvos psichologų sąjungai priklausančių mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimą, bei tęsti ankstesnės LPS valdybos pradėtus darbus, susijusius su Psichologų praktinės veiklos reglamentavimo klausimais. 

 

Lauros Ustinavičiūtės CV

------------------------------------------------------------------------------- Edita Žilienė

 

Esu medicinos psichologė Edita Žilienė. VŠĮ Vilkaviškio PSPC Psichikos sveikatos skyriuje dirbu 13 metus. Nuo 2013 metų aktyviai dalyvauju LPS veikloje, Klinikinių ir sveikatos psichologų komiteto sudėtyje. Savo tiesioginiame darbe dirbu su įvairaus amžiaus pacientais: nuo vaikų iki senjorų. Kadangi mano darbo vieta yra atokiame ir nedideliame rajone, tenka susidurti su įvairiomis kliūtimis, kurios didesniuose miestuose lengvai išsprendžiamos: psichologinių paslaugų prieinamumas dėl atstumo, terapinių krypčių pasirinkimas, grupinis konsultavimas. Taip pat profesinis tobulėjimas – intervizijossupervizijos. Tad dalyvavimas LPS veikloje praturtina ir mane pačią. Dalyvavau SAM darbo grupėje ruošiant Medicinos psichologo Medicinos normą.  Manau dalyvaudama LPS Valdyboje galėčiau papildyti savo turimomis žiniomis apie  praktikinį kasdieninį medicinos psichologo darbą šiandieninėje realybėje.  

 

 Editos Žilienės CV 

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 

 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
   Renginiai

Renginių grafikas
Registracija į renginius
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Noriu padėti prenatalinę netektį patiriančioms moterims. Kaip tapti kvalifikuota specialiste, galinčia pasiūlyti savo paslaugas medicinos įstaigoms?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   LPK2019

LPK 2019
LPK 2019 plenariniai pranešimai
LPK 2019 dalyvių registracija
Pranešimų santraukų teikimas
LPK 2019 organizatoriai
LPK 2019 vieta ir kontaktai
Ankstesni LPK
LPK 2019 programa
LPK 2019 prieškongresiniai seminarai
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai