Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Psichologas organizacijoje 2019      Tėvams ir specialistams      LPK2019      Profesinė etika      Kontaktai      EN

LPK 2019  /   LPK 2019 plenariniai pranešimai  /   LPK 2019 dalyvių registracija  /   Pranešimų santraukų teikimas  /   LPK 2019 organizatoriai  /   LPK 2019 vieta ir kontaktai   /   Ankstesni LPK   /   LPK 2019 programa  /   LPK 2019 prieškongresiniai seminarai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Pranešimai


Žodiniai (moksliniai ir praktiniai) pranešimai


Rekomendacijos žodinių pranešimų rengėjamsŽodiniams (moksliniams ir praktiniams) pranešimamsskiriama iki 20 min. Rekomenduotina pranešimo struktūra: įvadas ir tikslai, metodika (privaloma moksliniams pranešimams), rezultatai, diskusija, išvados.

 

Įvade pagrindžiama tyrimo problema, formuluojamas tikslas. Metodikos dalyje pristatoma tiriamųjų imtis, pagrindiniai instrumentai, tyrimo eiga ir duomenų tvarkymo būdai. Rezultatų dalis supažindina su svarbiausiais radiniais. Diskusijoje gauti rezultatai apžvelgiami konkrečios problemos tyrimų kontekste, akcentuojama jų reikšmė tolesniems tyrimams, praktikai. Išvadose apibendrinami svarbiausi rezultatai, į kuriuos orientuoja suformuluotas tikslas.

 

Praktinių pranešimų metu gali būti pristatoma:

·Psichologų geroji praktinio darbo patirtis;

·Psichologų ugdymo klausimai;

·Praktikoje iškylantys sunkumai ir galimi jų sprendimai;

·Psichologo tapatumo klausimai;

·Praktikoje taikomi ir pasiteisinę psichologinio darbo ir įvertinimo metodai / intervencinės priemonės.

 

Kongreso metu auditorijos bus aprūpintos kompiuteriais ir projektoriais. Rekomenduojama iki pranešimų sesijos pradžios įsikelti savo pranešimą į kompiuterį (iš USB laikmenos arba el. pašto) bei prisistatyti sekcijos moderatoriui.

 

Stendiniai pranešimai


Rekomendacijos stendinių pranešimų rengėjamsStendiniame pranešime turi būti nurodyta: pranešimo pavadinimas, autoriaus(-ių) pavardė(-ės), atstovaujama(-os) institucija(-os), įvadas ir tikslai, metodika, rezultatai, diskusija, išvados, literatūros sąrašas. Pirmumas teiktinas vaizdinei, o ne tekstinei informacijai.

 

Rekomenduojamas stendinio pranešimo formatas – A1 (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Autoriai gali paruošti dalomąją medžiagą. 

Stendiniai pranešimai turi būti pakabinti nurodytoje vietoje prieš stendinių pranešimų sesijos pradžią. 

Stendinių pranešimų sesijos bus moderuojamos. Sesijos metu autoriai pristato savo stendinį pranešimą žodžiu (3–5 min.).  

 

Santraukos priimamos iki 2019-02-10 (imtinai). Apie pranešimų priėmimą autoriai bus informuoti elektroniniu paštu iki 2019-03-20. Kongreso rengėjai pasilieka teisę pateikti santrauką pakartotinei autoriaus(-ių) peržiūrai arba atmesti reikalavimų neatitinkančią santrauką.

 

 SVARBU: mažesnis kongreso dalyvio mokestis galioja iki 2019-04-08 (imtinai).


REGISTRACIJA BAIGTA
 

 

 

 

LPS renginiai
 
 

 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Noriu padėti prenatalinę netektį patiriančioms moterims. Kaip tapti kvalifikuota specialiste, galinčia pasiūlyti savo paslaugas medicinos įstaigoms?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Psichologas organizacijoje 2019

Psichologas organizacijoje 2019
   Tėvams ir specialistams

   LPK2019

LPK 2019
LPK 2019 plenariniai pranešimai
LPK 2019 dalyvių registracija
Pranešimų santraukų teikimas
LPK 2019 organizatoriai
LPK 2019 vieta ir kontaktai
Ankstesni LPK
LPK 2019 programa
LPK 2019 prieškongresiniai seminarai
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai