Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Naujienos


2018.09.20 SAM ministro įsakymai dėl medicinos psichologų darbo su savižudybės krizėje esančiais asmenimis


2018 m. lapkričio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. priimtas įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir įsakymas Nr. V-856 „Dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Įsakyme Nr. V-859 aprašomos atskiros pagalbos teikimo tvarkos, jei: a) savižudybės grėsmę patiriantis asmuo yra susižalojęs ir (ar) apsinuodijęs, b) jei yra akivaizdi grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, c) jei asmuo yra išsakęs savo ketinimą nusižudyti ir (ar) iš jo elgesio galima spręsti apie asmens ketinimą nusižudyti, d) jei savižudybės grėsmė maža (išsakytos savižudiškos mintys, bet neturima ketinimo nusižudyti ir esant motyvuotam priimti psichologinę pagalbą).
2018.09.19 Rugsėjo 17 d. LR Seime įvyko apskritojo stalo diskusija dėl teismo ekspertų (psichiatrų ir psichologų) darbo specifikos ir organizavimo


2018 m. rugsėjo 17 d. LPS prezidentė N. Grigutytė dalyvavo Seime apskritojo stalo diskusijoje dėl teismo ekspertų (psichiatrų ir psichologų) darbo specifikos ir organizavimo taip, kad teisiniai procesai būtų palankesni nepilnamečiams. Šiai dienai Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM dirba trys teismo vaikų ir paauglių psichiatrai ekspertai ir 4 teismo vaikų ir paauglių psichologai ekspertai, o nepilnamečiams skiriamų teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos ekspertizių skaičius yra žymiai išaugęs ir nuolat didėja. Nepilnamečiams nukentėjusiesiems baudžiamosiose bylose ekspertizių, kurios dažniausiai yra kompleksinės, t.y. atliekamos psichologų ir psichiatrų kartu, reikia laukti pusė metų, civilinėse bylose, kuriose ekspertizes dažniausiai atlieka tik psichologai – dar ilgiau. Diskusijoje taip pat svarstyti klausimai dėl vaikų atskyrimo nuo tėvų procedūrų pagrįstumo bei teisėtumo, vaiko gerovės ir apsaugos nuo smurto multidisciplininės sistemos procedūra ir jos problemos, jaunų asmenų neįgalių iš vaikystės, kuriems suėjus 18 metų, pakartotinai turi būti įvertintas jų civilinis veiksnumas ir kiti klausimai. Plačiau apie renginį ČIA.Nuotrauka iš LR Seimo archyvo
2018.09.17 Konferencija ,,Medikas Lietuvoje – dabartis ir perspektyva“


2018 m. rugsėjo 13 d. vyko medikų sąjūdžio ir Profesinės sąjungos „Solidarumas“ konferencija ,,Medikas Lietuvoje – dabartis ir perspektyva“, kurios metu diskutuota apie medikus ir sveikatos apsaugos sistemą. Sveikatos apsaugos sistemoje kartu su medikais komandose dirba medicinos psichologai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai, todėl svarbu, kad sistemos finansavimo, kolektyvinės šakos sutarties ir darbo užmokesčio kėlimo svarstymai apimtų visus specialistus, dirbančius sveikatos apsaugos sistemoje. Konferencijoje Lietuvos psichologų sąjungą atstovavusios dr. Ieva Vaskelienės, kuri yra Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriaus vedėja, teigimu, medicinos psichologams taip pat rūpi darbo užmokesčio ir darbo krūvių klausimai, atsakomybių bei funkcijų pasiskirstymas tarp specialistų. Plačiau apie renginį čia.
2018.09.01 Sveikiname su rugsėjo 1 - ąja!

2018.08.28 Kviečiame dalyvauti konferencijoje „TEISINIAI IR ETINIAI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTAI


Kviečiame kolegas jau dabar rezervuoti 2018 spalio 27 dieną konferencijai visiems psichikos sveikatos priežiūros specialistams aktualia tema–„TEISINIAI IR ETINIAI PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ASPEKTAI"

Konferencijoje bus kalbama, kokios yra psichikos sveikatos srityje dirbančių specialistų teisinės atsakomybės, su kokiomis teisinėmis ir etinėmis dilemomis galime susidurti savo darbe, ką kiekvienas turime žinoti dirbdami su jautria asmenine informacija.

Praktinėje konferencijos dalyje dalyvius pakviesime pasidalinti savo patirtimi ir pastebėjimais, kelti klausimus ir į juos atsakymų ieškoti diskutuojant atskirose grupėse.
2018.07.24 Pratęstas pranešimų teikimo terminas iki rugsėjo 5 d. Kviečiame teikti pranešimus organizacinės psichologijos konferencijai!


Kviečiame teikti pranešimus VIII-ajai konferencijai Psichologas organizacijoje". Šių metų tema: Veiklos vertinimas – motyvavimas ar prievolė? Konferencija vyks lapkričio 9 d. Vilniuje- Mykolo Romerio universiteto laboratorijose. Konferencija skirta organizacijų psichologams, personalo specialistams ir įmonių vadovams. Konferencijoje savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis įvairių įmonių atstovai, praktikoje bei moksle dirbantys psichologai.  Siekdami didesnio praktikos ir mokslo bendruomenių dalinimosi žiniomis, kviečiame teikti ir stendinius pranešimus.
Klausimai, į kuriuos siekiama atsakyti: kaip įmonės vertina darbuotojus; ko tikisi iš taikomų įrankių ir kokią naudą gauna; kaip jaučiasi vertinami darbuotojai; veiklos vertinimas juos motyvuoja ar tėra tik formali prievolė; kokia yra efektyvaus veiklos vertinimo formulė?


2018.07.02 LPS komitetai vasarą atostogaus


Informuojame, kad LPS komitetai atostogauja nuo liepos 1  d. iki rugpjūčio 31 d. Jūsų klausimai komitetams bus perduoti po atostogų.


Linkime visiems šaunios vasaros ir gero poilsio!Nuotrauka iš www.pixabay.com
2018.07.02 Visuotinis IUPsyS narių susirinikimas


2018 m. birželio 30 d. vyko visuotinis Tarptautinės psichologijos mokslo sąjungos (International Union of Psychological Science, IUPsyS) narių susirinkimas. IUPsyS sudaro 90 narių iš viso pasaulio. Lietuvos psichologų sąjunga yra IUPsyS narė nuo 2000 metų. Visuotinis IUPsyS narių susirinkimas vyko Monrealyje, Kanadoje, Tarptautinio taikomosios psichologijos kongreso metu, Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo LPS prezidentė Neringa Grigutytė.


2018.07.02 SAM pasitarimas dėl pacientų sveikatos būklės įvertinimo instrumentų atrinkimo ir pritaikymo Lietuvos medicininės sveikatos sistemai


2018-06-29 LPS klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto atstovės Janina Klimantavičienė, Jurgita Černiauskienė ir dr. Rūta Sargautytė dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame pasitarime dėl medicininės reabilitacijos naujosios strategijos. Šiuo metu darbo grupė kuria sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo projektą. Ketinama parengti pacientų atrankos ir sveikatos būklės vertinimo medicininėje reabilitacijoje standartus, numatytos naujovės, leisiančios teikti kokybiškas paslaugas tiksliniam pacientui bei  įvertinti medicininių paslaugų kokybę ir poveikį.

 

LPS atstovai pasiūlė galiojantį psichologinių paslaugų skaičiaus reglamentavimą pagal ligos grupę keisti į pacientų, kuriems medicinos psichologas teikia paslaugas, skaičių etatui; taip pat įsipareigojo iki 2018-09-15 pateikti savo siūlymus dėl medicinos psichologo darbo reabilitacijoje tvarkos, įvertinimo instrumentų adaptavimo ir naudojimo galimybių.
2018.06.28 EuroPsy naujienos


Nacionalinis EuroPsy suteikimo komitetas sveikina visus psichologus gavusius EuroPsy pereinamuoju laikotarpiu ir kviečia tapti EuroPsy supervizoriais! 2018 metų rudenį planuojama pradėti diegti bandomąjį EuroPsy supervizuojamos praktikos modelį ir ketinama kviesti kvalifikuotus EuroPsy psichologus tapti EuroPsy supervizoriais. LPS supervizuojamos praktikos komisija, kurią sudaro LPS komitetų atstovai ir kuriai vadovauja dr. Rytis Pakrosnis, parengė preliminarius reikalavimus EuroPsy prižiūrimos praktikos vadovams. Preliminariai, norėdami tapti EuroPsy supervizoriais psichologai turės: 1) būti įgiję EuroPsy sertifikatą; 2) turėti pakankamai praktinio darbo patirties ir dirbti toje psichologijos srityje, kurioje žada dirbti supervizoriumi; 3) turėti pakankamai supervizavimo patirties toje psichologijos srityje, kurioje žada dirbti supervizoriumi; 4) būti dalyvavę mokymuose apie EuroPsy kompetencijų modelį, kuriuo remiantis turės būti atliekamas psichologų, siekiančių gauti EuroPsy sertifikatą, supervizavimas. Sekite naujienas!


2018.06.21 PASITARIMAS DĖL EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS 2014 - 2021 M. FINANSINIO MECHANIZMO SVEIKATOS PROGRAMOS SRIČIŲ


2018 m. birželio 5 d. vyko Centrinės projektų valdymo agentūros, Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų organizuojamas susitikimas, kurio metu buvo aptartos Europos ekonominės erdvės 2020 - 2024 m. finansinio mechanizmo Sveikatos programos sritys.
20018.06.15 POSĖDIS SEIME DĖL RIBOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU ASMENS PSICHIKOS SVEIKATA, DIRBTI TAM TIKRĄ DARBĄ PERŽIŪRĖJIMO


2018 m. birželio 13 d. LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje buvo svarstoma iniciatyva peržiūrėti ribojimus, susijusius su asmens psichikos sveikata, dirbti tam tikrą darbą. Diskusiją moderavo seimo narys A. Navickas, problemos matymu ir galimais sprendimais dalinosi seimo nariai D. Šakalienė, M. Majauskas, Z. Streikus, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų atstovai, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas R. Andrijauskas,  Vilniaus priklausomybės ligų centro direktoriaus pavaduotoja A. Širvinskienė. Lietuvos psichologų sąjungą atstovavo Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto narė Aistė Pranckevičienė. Diskusijos metu buvo konstatuota, kad dabartiniuose teisės aktuose numatyti ribojimai neskatina kreiptis pagalbos dėl psichikos sunkumų, verčia juos slėpti ar ieškoti pagalbos anonimiškai, todėl Savižudybių ir smurto prevencijos komitetas imasi iniciatyvos tarpininkauti tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų, psichikos liga sergančiųjų ir visuomenės, kad ribojimai būtų peržiūrėti. Kol kas tai pirmieji žingsniai, kurie, tikimės, išaugs į realius veiksmus, mažinančius psichikos ligos stigmą ir skatinančius didesnę psichikos ligomis sergančiųjų integraciją.
Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
 
 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai